Vì vậy trước trận chiến ở Mukden nhiều người có ảnh hưởng ở Toan đã biết hoặc nghi ngờ Cáp HDMI về việc http://pcmax.com.vn/cap-hdmi/ Đạo quân Quan Doong sắp sửa gây rắc rối. Vinsmar và những cận thần đứng đầu trong Hoàng cung – Makino, Suzuki, Sekiya, Kido và Nara – cũng