Nhân được dịp đồ sứ bát tràng đang có giá

Nhân được dịp, hắn bèn nói luôn:Chẳng hay Văn đương gia bị thương bát sứ trắng ra sao mà trầm trọng thế? Chúng tôi sẵn có thuốc  mang theo bên mình. Nếu nhưng nhưng cần dùng thì chúng tôi nguyện xin dâng lên.

Tài Chiến Luận  muốn mua chuộc chút bát sứ trắng cảm tình cho sau nên mới chịu đề nghị biếu thuốc kim thương chứ chẳng phải là tử tế gì. Hơn nữa hắn cũng muốn làm chút ơn để có dịp nhờ Người phụ nữ  nói hộ, nhờ người đàn ông kia giải huyệt để cứu mạng Đồng Thiệu Hoàn  bát sứ trắng cho khỏi nguy đến tính mạng đó thôi. Nhưng không ngờ Người phụ nữ  lại nói lời cảm ơn bát sứ trắng bát tràng http://gomhailong.vn/bat-su-trang và vô cùng không ngại

Tài Chiến Luận  thất vọng. Nhưng hắn nhìn thấy Người phụ nữ  có vẻ hiền nên bèn đề cập ngay bát sứ trắng bát tràng đến điều sở cầu của bọn chúng:

Mấy đứa được nhiều người chỉ về đồ gốm mỹ nghệ

Mấy đứa được nhiều người chỉ về đồ gốm mỹ nghệ

Người anh em của chúng tôi vì xúc phạm đương gia nên bị điểm gốm sứ bát tràng huyệt tê liệt gân cốt không cảm giác chi, dám mong nhưng nhưng cứu giúp làm phúc.

Người phụ nữ  ôn tồn nói:Gia của chúng tôi khi nóng  không dằn được, nhưng không có ý làm tổn đến mạng của Đồn tiêu sư nên chỉ điểm vào huyệt nhẹ mà thôi. Do đó, các vị cũng gốm bát tràng không có gì phải lo lắng đâu. Quý vị cứ an lòng về phòng tạm nghỉ, chờ cho gia làng gốm bát tràng của chúng tôi tỉnh lại tôi sẽ yêu cầu người giải huyệt cho ắt hết ngay.

Tài Chiến Luận  nghe Người phụ nữ  hứa sẽ giải cứu cho Đồng Thiệu Hoàn  thì mừng lắm, bèn cùng Thái Vĩnh Minh và Tôn ông  đỡ Đồng Thiệu Hoàn  cáo từ Người phụ nữ  gốm bát tràng mà thối lui về phòng. Khi tất cả sắp sửa bước ra khỏi cửa, Người phụ nữ làng gốm bát tràng xem tại đây giống sực nhớ ra điều gì bèn đón lại hỏi:

Mấy đứa được nhiều người chỉ về đồ gốm mỹ nghệ

À quên! Chẳng hay chư vị làm sao mà biết được tên họ của tôi? Tài Chiến Luận  nồi đất bát tràng đáp: Nhìn nhưng nhưng sử dụng cặp nay đao, lại được thưởng thức tài phóng phi vũ khí lần mấy cái nhanh giống chớp thì đủ hiểu. Trên giang hồ, trừ Thần Vũ khía họ Lạc ra thì nồi đất còn ai vào đó nữa?

– Còn Văn gia của chúng tôi nồi đất thì sao quý vị lại biết được?

– Cái phép điểm huyệt của Văn gia vang dậy giống ai chẳng biết , chỉ cần thấy xem thêm nồi đất qua là nhận được ngay, tưởng nhưng không nên lấy làm lạ!

Làn Bân  (tức Người phụ nữ ) mỉm miệng cười. Cái nụ cười làm nồi đất bát tràng cho Đồng Thiệu Hoàn  giống thây ma chờ chôn bỗng nhiên im lặng ngã sụm trên vai Tài Chiến Luận .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *