Những chi phí cần biết của chung cư Gold Tower

Tại bảng số 3 công văn 1751 có nói rõ Việc chung cư Gold Tower xác định tỷ trong chi phí thực hiện phần Thuyết minh và thiết kế BVTC trong chi phí Lập BCKTKT do các bên giao nhận thầu thực hiện công việc trên quyết định. Tức chi phí cho việc Lập BCKTKT đã bao gồm chi phí cho cả 2 phần Thuyết minh và Thiết kế BVTC. Do công trình chung cư Gold Tower yêu cầu lập BCKTKT là những công trình có giá trị nhỏ do đó công tác lập BCKTKT (gồm Thuyết minh và TKBVTC) là đơn giản hơn rất nhiều so với việc TKBV thi công của những công trình yêu cầu thiết kế 2 bước hoặc 2 bước vì vậy định mức chi phí lập BCKTKT (gồm thuyết mình + TKBVTC) có thể nhỏ hơn chi phí TKBVTC của những công trình 2 hoặc 3 bước là đương nhiên. Nên nếu chung cư Gold Tower so sánh Định mức chi phí lập BCKTKT với Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình thiết kế 2 bước và 3 bước thì hoàn toàn không thể so sánh được, các loại hình công trình này không cùng 1 mặt bằng về loại hình công trình, cấp công trình và về các bước thiết kế.

Một số vấn đề sai khác so với định mức 1751/BXD
Định mức chi phí có hiệu lực kể từ ngày ký: 29/9/2009
ĐỊnh mức chi phí quản lý dự án:
Chi phí xây dựng và thiết bị <500 tỷ, định mức chi phí tăng khoảng 15%
Chi phí xây dựng và thiết bị >=500 tỷ, định mức chi phí giữ nguyên.
Chi phí xây dựng và thiết bị >=500 tỷ, định mức chi phí giữ nguyên (tăng 0%)
Chi phí xây dựng và thiết bị <=200 tỷ, định mức chi phí tăng khoảng 10%
Chi phí xây dựng và thiết bị <=100 tỷ, định mức chi phí tăng khoảng 15%
Chi phí xây dựng và thiết bị <=50 tỷ, định mức chi phí tăng khoảng 20%
CT có yêu cầu thiết kế 3 bước: bổ sung cấp công trình cấp III, IV
CT có yêu cầu thiết kế 2 bước: bổ sung cấp công trình cấp đặc biệt, cấp I (về cấp đặc biệt mình nghĩ ít có trường hợp TK 2 bước)
Định mức chi phí thẩm tra hồ sơ TKKT, TKBVTC, dự toán: tăng khoảng 25% so với định mức 1751
ĐỊnh mức chi phí TVGS: tăng từ 15-22%

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *