Lập, thẩm định BCKTKT cho công trình của Dự án gold Tower

Khi lập một Dự án gold Tower đầu tư,chúng ta có nên đưa các yếu tố rủi do và yếu tố lạm phát vào tính toán trong dự án không?Các nhà thẩm định dự án có quan tâm đến hai yếu tố này không? Dự án gold Tower trong thẩm định thì 2 yếu tố này là quan trọng nhất đấy bạn. Tùy từng trường hợp cụ thể mà khi tính đến NPV và IRR thì nhất thiết bạn phải tính đến cả hệ số chiết khấu của dòng tiền, phải sử dụng cả lãi suất kiểm tra nữa bạn ạ. Dự án gold Tower là Dự án gold Tower 100% vốn tư nhân đang lập BCKTKT cho 1 dự án đầu tư của Dự án gold Tower.
Theo TT02/2007 thì CĐT phải tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt. Là công ty CP nên CTHĐQT là người QĐ đầu tư. Công ty em không có năng lực thì thủ tục thẩm định thế nào? TT02 nói là thuê tư vấn thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định. Theo NĐ 112 thì đầu mối Thẩm định phải gửi cơ quan có thẩm quyền lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở. Vậy ở đây Công ty em làm thủ tục xin TĐ TKCS hay đơn vị tư vấn?
Anh nào có kinh nghiệm với dự án kiểu này thì tư vấn giúp em, em hiểu như trên đã đúng chưa? Với nguồn vốn và qui mô dự án như bạn trình bày thì bạn không cần phải thẩm định thiết kế cơ sở. Bạn chỉ cần thuê đơn vị có năng lực để thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán làm căn cứ để phê duyệt. Sau đó gửi hồ sơ để xin cấp phép xây dựng (Nhưng lưu ý trước khi triển khai thiết kế để có được thông tin qui hoạch khu đất của bạn , bạn nên xin chứng chỉ qui hoạch làm cơ sở cho việc thiết kế).

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *