kiểm tra dự toán Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Nếu là báo cáo thẩm tra thì Gold Tower 275 Nguyễn Trãi cần xem xét:
– Các căn cứ dùng để thẩm tra (văn bản quy định, các tài liệu liên quan).
– Trong báo cáo thẩm tra đã phê phán dự toán tư vấn lập những điều gì ? Có đúng không ?
– Có kiến nghị những điều gì ? Có tiếp thu được không ?
– Chênh lệch giữa giá trị dự toán sau thẩm tra và giá trị dự toán trước thẩm tra là bao nhiêu ?
– Lý do báo cáo thẩm tra đưa ra về tăng/giảm giá trị so với dự toán tư vấn lập, chủ đầu tư đề nghị là gì ? Kiểm tra lại lý do đó xem có đúng không ?
– Đơn giá chiết tính, chế độ chính sách áp dụng giữa Dự toán sau thẩm tra so với dự toán tư vấn lập, chủ đầu tư đề nghị có gì khác ? Cái nào đúng ? Nếu không hiểu có thể gọi điện cho cả hai để yêu cầu giải thích.
– Các chế độ chính sách, hệ số áp dụng của dự toán sau thẩm tra có gì khác không ?
– Chuẩn bị báo cáo để gửi tư vấn lập dự toán yêu cầu điều chỉnh hồ sơ dự toán cho phù hợp với kết quả thẩm tra (bạn là chủ đầu tư bạn có thể theo hoặc không theo kết quả thẩm tra). hiện tại Gold Tower 275 Nguyễn Trãi đang làm cho ban QLDA trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. tình hình hoạt động của ban đang trong tình trạng “hoạt động cầm chừng” tất cả các dự án trong 2 năm nay đều không thể ra được, vào cơ quan thì không ai chỉ bảo, phần thì không biết hỏi gì ! và không biết gì để hỏi ! gặp được diễn đàng này Gold Tower 275 Nguyễn Trãi rất mừng. anh ơi giờ phải làm gì để có được kiến thức hoà nhập công việc. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi phải đọc và nắm những gì ! rất mong anh giành chút thời gian chỉ bảo ! cảm ơn nhiều lắm ! chào anh!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *