23/2014/tt-blđtbxh

 2. Báo cáo tình trạng sử dụng lao động quốc tế theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 mon 10 năm năm 2016 của Sở Lao hễ - Thương thơm binc cùng Xã hội gợi ý thực hành một số trong những điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Bạn đang xem: 23/2014/tt-blđtbxh


3. Báo cáo thực trạng tai nạn ngoài ý muốn lao đụng 6 mon đầu năm 2018 theo biện pháp Prúc lục XII mẫu mã báo cáo tổng vừa lòng tình trạng tai nạn ngoài ý muốn lao rượu cồn cấp các đại lý 6 mon đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm nhâm thìn của Chính phủ).
" />1.  Báo cáo tình hình đổi khác lao cồn trong các công ty lớn theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tứ số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm năm trước của Sở Lao đụng - Tmùi hương binc và Xã hội lí giải thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo tình trạng thực hiện lao đụng quốc tế theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm năm 2016 của Bộ Lao rượu cồn - Thương thơm binc với Xã hội trả lời thi hành một trong những điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP..
3. Báo cáo thực trạng tai nạn ngoài ý muốn lao cồn 6 mon đầu xuân năm mới 2018 theo lý lẽ Prúc lục XII mẫu báo cáo tổng thích hợp tình hình tai nạn ngoài ý muốn lao cồn cấp các đại lý 6 mon đầu xuân năm mới 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.. ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
" />1.  Báo cáo tình trạng thay đổi lao rượu cồn trong số doanh nghiệp theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tứ số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Sở Lao hễ - Thương thơm binc với Xã hội trả lời tiến hành một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo tình trạng sử dụng lao động quốc tế theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 mon 10 năm 2016 của Sở Lao hễ - Thương binh và Xã hội gợi ý thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3. Báo cáo thực trạng tai nạn ngoài ý muốn lao đụng 6 tháng đầu năm mới 2018 theo hình thức Phụ lục XII mẫu report tổng vừa lòng tình trạng tai nạn thương tâm lao cồn cung cấp đại lý 6 tháng đầu năm mới 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CPhường. ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
" />1.  Báo cáo thực trạng thay đổi lao động trong số doanh nghiệp lớn theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm năm trước của Bộ Lao rượu cồn - Tmùi hương binh và Xã hội lí giải triển khai một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo tình trạng thực hiện lao hễ quốc tế theo Mẫu số 14 Thông tứ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Lao rượu cồn - Tmùi hương binch và Xã hội lý giải thực hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3. Báo cáo tình hình tai nạn ngoài ý muốn lao cồn 6 mon đầu năm 2018 theo vẻ ngoài Prúc lục XII chủng loại report tổng hợp thực trạng tai nạn thương tâm lao đụng cung cấp các đại lý 6 tháng đầu xuân năm mới 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
" />1.  Báo cáo thực trạng thay đổi lao động trong số doanh nghiệp lớn theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 mon 8 năm năm trước của Bộ Lao động - Tmùi hương binch cùng Xã hội trả lời triển khai một trong những điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo tình trạng thực hiện lao hễ quốc tế theo Mẫu số 14 Thông bốn số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm năm nhâm thìn của Bộ Lao rượu cồn - Thương binh và Xã hội lý giải thực hành một vài điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP..

Xem thêm: Từ Collateral Damage Là Gì, Collateral Damage Là Gì Trong Tiếng Việt


3. Báo cáo tình trạng tai nạn ngoài ý muốn lao động 6 mon đầu năm 2018 theo pháp luật Phú lục XII mẫu mã report tổng hợp thực trạng tai nạn thương tâm lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu xuân năm mới 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chính phủ).
*

*
It looks like your browser does not have sầu JavaScript enabled. Please turn on JavaScript và try again.
Biểu mẫu mã report thực trạng sử dụng lao đụng, tai nạn thương tâm cùng an toàn dọn dẹp và sắp xếp lao rượu cồn 6 tháng đầu 2018 (Doanh Nghiệp)
1.  Báo cáo tình hình thay đổi lao hễ trong số doanh nghiệp theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông bốn số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm năm trước của Bộ Lao đụng - Tmùi hương binch và Xã hội chỉ dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo thực trạng thực hiện lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 Thông tứ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 mon 10 năm năm nhâm thìn của Sở Lao đụng - Thương binch cùng Xã hội trả lời thực hành một số trong những điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP..
3. Báo cáo thực trạng tai nạn lao rượu cồn 6 tháng đầu xuân năm mới 2018 theo điều khoản Phú lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao rượu cồn cấp cho cơ sở 6 tháng đầu năm mới 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CPhường ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chính phủ).

Kính gửi: Các công ty ở trong những nhân tố kinh tế tài chính trên địa bàn Tỉnh.

Để tất cả cơ sở tổng đúng theo report Sở Lao động- Thương binc và Xã hội với Ủy ban dân chúng tỉnh giấc đúng thời hạn dụng cụ về report tình trạng thực hiện lao hễ, tai nạn thương tâm với bình yên lau chùi và vệ sinh lao cồn 6 tháng thứ nhất 2018 của các doanh nghiệp lớn nằm trong các nhân tố kinh tế đóng góp trên địa phận tỉnh giấc Bình Dương. Snghỉ ngơi Lao rượu cồn – Tmùi hương binh và Xã hội đề nghị:

1.  Báo cáo tình hình biến đổi lao động trong số doanh nghiệp lớn theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm năm trước của Sở Lao cồn - Thương thơm binh cùng Xã hội lí giải triển khai một số trong những điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

 2. Báo cáo tình hình sử dụng lao rượu cồn nước ngoài theo Mẫu số 14 Thông tứ số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 mon 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binc cùng Xã hội lí giải thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

3. Báo cáo thực trạng tai nạn ngoài ý muốn lao đụng 6 mon đầu năm 2018 theo điều khoản Phụ lục XII mẫu mã báo cáo tổng phù hợp tình hình tai nạn đáng tiếc lao đụng cung cấp đại lý 6 mon đầu năm mới 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CPhường ngày 15 tháng 5 năm năm 2016 của Chính phủ).

4. Báo cáo tình trạng tiến hành Bảo hiểm thất nghiệp

tin nhắn.com.

5. Thời gian và vẻ ngoài báo cáo

5.1. Báo cáo tình trạng thay đổi lao động; tình hình áp dụng lao động nước ngoài:

 phongvieclam.sldbd
email.com
, điện thoại: 0274.3872.067.

5.2. Báo cáo thực trạng tai nạn lao động:

thanhtralaodongtinhtienmadaichien.com
vieclamtienmadaichien.com.vn,

Điện thoại: 0274.3822870 - 3899019

 (Biểu mẫu pháp luật trên website của Snghỉ ngơi Lao cồn – Thương thơm binh với Xã hội tỉnh: http://tienmadaichien.com)

Sở Lao rượu cồn - Thương thơm binch và Xã hội kiến nghị những công ty lớn báo cáo kịp lúc theo cơ chế./.