3 tháng 1 lần tiếng anh

They get it in their arm -- và they go about four times a year, they have to lớn get it every three months -- to get their injection.

Bạn đang xem: 3 tháng 1 lần tiếng anh


Hai hiệu thuốc , seasonale với seasonique , cho mình kinh nguyệt ba tháng một lần - các bạn sẽ chỉ chu kỳ hành kinh bốn lần một năm .
Two brands , Seasonale & Seasonique , allow you lớn go three months without menstruating - you "ll have just four periods a year .
Thống đốc yêu cầu tienmadaichien.comết thư cha tháng một lần nếu CPI cao hơn một điểm xác suất , cao hơn nữa hoặc rẻ hơn phương châm .
The governor must write a letter every three months if CPI is more than one percentage point above sầu or below the target .
Những ổ máu này xảy ra cha mon một lần và cơ sở y tế vẫn tiến hành rộng 15 ổ máu kể từ thời điểm bước đầu chương trình.
These blood drives occur every three months and Yanhee has conducted more than 15 blood drives since beginning the program.
Sau ba tháng , một phần ba người bị bệnh bị đau khớp nặng trĩu , 28% bị trào máu và 24% giảm đê mê ao ước dục tình trong loạt những triệu bệnh .
After three months , a third of patients had severe joint pain , 28 % had hot flushes & 24 % had decreased libivì chưng among a range of symptoms .
Đến cuối bố tháng, một người Phi Châu thuộc thao tác chưa hẳn là Nhân-bệnh, đến chạm chán phụ thân và hỏi: “Anh gồm biết Shop chúng tôi hotline anh là gì không?”
At the over of the three months, an African worker who was not a Witness came up to lớn Dad and asked: “Do you know what we Hotline you?”
Theo tờ Access Asia, xây dừng bố mon một lần, làm tienmadaichien.comệc nước đó trẫm mình là “nguyên ổn nhân bậc nhất dẫn cho tử vong của rất nhiều người ngơi nghỉ độ tuổi trường đoản cú 15 đến 34”.
There suicide has become “the leading cause of death in persons aged between 15 và 34 years,” says the quarterly Access Asia.
Sau khi cô đến Mỹ, cô nhận được GED; và trú ngụ nghỉ ngơi giang sơn này hơn 6 năm cùng được miễn tienmadaichien.comsa, quay lại Úc cha tháng một lần để làm new.
After her arrival in the US, she received her GED, and resided in the country on a tienmadaichien.comsa waiver for six years, returning lớn Australia every three months to lớn renew it.

Xem thêm: I Look Forward To Hearing From You Là Gì, I Am Looking Forward To Hearing From You


Mỹ phẩm dạng kem hoặc dạng lỏng có thể là địa điểm trú ẩn của tienmadaichien.com trùng thuận lợi rộng , bởi vậy một trong những Chuyên tienmadaichien.comên đã khuyến cáo đề xuất cụ mascara cđọng bố tháng một lần .
Liquid or creamy makeup can harbor bacteria more easily , so some experts recommover replacing your mascara every three months .
The majority of that album was recorded while Vernon spent three months isolated in a cabin in northwestern Wisconsin.
61 Các anh cả trong Giáo Hội này của Đấng Ky Tô cần họp nhau tía mon một lần trên đại hội, hoặc thỉnh thoảng khi đông đảo cuộc đại hội điều này ra thông tư hoặc chỉ định;
61 The several elders composing this church of Christ are to lớn ameet in conference once in three months, or from time khổng lồ time as said conferences shall direct or appoint;
Tại Cộng hòa nhân dân Mông Cổ, Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ sẽ tổ chức nhị tuần snạp năng lượng sói đất nước, một tháng bamột vào thời điểm tháng Mười Hai.
In the Mongolian People"s Republic, the Mongolian People"s Revolutionary Party organized two national wolf hunting weeks, one in March & another in December.
Trận đấu thân Falkirk và Queen of the South diễn ra vào trong ngày thứ Ba 11 tháng Một với cuộc đấu của Morton diễn ra vào ngày lắp thêm Ba 18 mon Một sau khoản thời gian cả cha trận hầu hết bị hoãn vào ngày 8 mon Một.
The Falkirk and Queen of the South ties took place on Tuesday 11 January và the Morton tie took place on Tuesday 18 January after all 3 were postponed for 8 January.
Trước làm phản ứng lan rộng ra của công bọn chúng, vào ngày 11 tháng Tám, giới chức công an tuim bố đình chỉ công tác tía tháng một thiếu thốn úy công an, 1 trong các hai người liên quan cho vụ nổ súng, nhằm điều tra tiếp.
After widespread public outcry, on August 11 police officials announced the three-month suspension of a police lieutenant, one of the officers involved in the shooting, pending further investigation.
Otherwise, the first round of balloting takes place on the third Sunday of January in the election year.
Sau lúc dọn mang đến kia, tôi thao tác bố tháng tại một trang trại và dành gần như mon còn lại để làm thánh chức.
After motienmadaichien.comng there, I worked on a farm for three months và spent the rest of the year in the ministry.

Xem thêm: Personal Pronouns Là Gì - Personal Pronouns — Tiếng Anh Lớp 6


Rồi, vào một trong những buổi chiều lắp thêm Hai cuối tháng Ba, một trận bão ngày đông thổi vào, cùng tuyết bắt đầu rơi.