An là gì

1. (Danh) Con lốt (khắc bằng gỗ, kim loại, đá). § Phép công ty Thanh định, nhỏ vết của những quan lại thân vương trsinh sống lên call là “bảo” 寶, từ quận vương vãi trsinh sống xuống Hotline là “ấn” 印, của những quan lại bé dại Call là “kiêm kí” 鈐記, của các quan lại khâm không đúng Call là “quan liêu phòng” 關防, của bạn hay được sử dụng hotline là “thứ chương” 圖章 giỏi là “bốn ấn” 私印.2. (Danh) Dấu, dấu. ◎Như: “cước ấn” 腳印 vệt chân, “thủ ấn” 手印 vết tay.3. (Danh) Tên tắt của “Ấn Độ” 印度. ◎Như: “Trung Ấn điều ước” 中印條約 điều ước thỏa hiệp thân China cùng Ấn Độ.4. (Danh) Họ “Ấn”.5. (Động) Để lại dấu vết trên đồ thể. ◎Như: “ấn thượng chỉ văn” 印上指紋 lăn dấu tay, “thâm thâm ấn trên óc tử lí” 深深印在腦子裡 ăn sâu vào tâm trí.6. (Động) In. ◎Như: “ấn thư” 印書 in sách, “bài bác ấn” 排印 chuẩn bị chữ gửi in.7. (Động) Phù vừa lòng. ◎Như: “trọng tâm trung ương tương ấn” 心心相印 trung khu đầu ý đúng theo, “hỗ tương ấn chứng” 互相印證 nhân cái nọ biết cái kia.

Bạn đang xem: An là gì


① Cái ấn (con dấu). Phxay nhà Thanh khô định, ấn của những quan thân vương trlàm việc lên Hotline là bảo 寶, từ quận vương vãi trngơi nghỉ xuống Gọi là ấn 印, của các quan liêu bé dại call là kiêm kí 鈐記, của những quan tiền khâm sai Điện thoại tư vấn là quan lại chống 關防, của fan thường dùng call là thứ chương thơm 圖章 xuất xắc là tư ấn 私印.② In. Khắc chữ in chữ gọi là ấn, chiếc vật dụng in báo in sách Gọi là ấn loát khí 印刷器.③ Nhỏng in vào, đồ vật gi còn tồn tại vết dính vào vật dụng khác phần lớn Hotline là ấn. Hai bên tán đồng cùng lòng Hotline là trọng điểm trọng điểm tương ấn 心心相印, nhân chiếc nọ biết cái cơ điện thoại tư vấn là qua lại ấn chứng 互相印證.

Xem thêm: Các Phần Mềm Hát Karaoke Trên Máy Tính Online Có Chấm Điểm Chuẩn Nhất 2021


① (Con) dấu: 蓋印 Đóng dấu; ② Dấu (vết): 腳印 Vết chân; ③ In: 印書 In sách; 深深印在腦子裡 In sâu vào trí nhớ; ④ Hợp: 心心相印 Tâm đầu ý hợp; ⑤ (Họ) Ấn.

Xem thêm: 7 Lý Do Khiến Mèo Kêu Ngao Ngao Ngao Trong Đêm Khuya Rất Rùng Rợn Làm Chuột Sợ


Con dấu. Cái phù hiệu làm cho tin của quan tiền thời trước. Cũng hotline là ấn tính — in vệt vào đâu — Họ bạn. Cái phù hiệu làm tin của quan ngày xưa. Cũng gọi là ấn tính — In lốt vào đâu — Họ người.

ấn bản 印本 • ấn chỉ 印紙 • ấn chứng 印證 • ấn cmùi hương 印章 • ấn công 印工 • ấn định 印定 • ấn độ 印度 • ấn độ bỏ ra mãng cầu 印度支那 • ấn độ dương 印度洋 • ấn độ giáo 印度教 • ấn độ hà 印度河 • ấn độ ni tây á 印度尼西亚 • ấn độ ni tây á 印度尼西亞 • ấn hà 印河 • ấn hành 印行 • ấn hoa 印花 • ấn hoa thuế 印花稅 • ấn khoán thù 印券 • ấn loát 印刷 • ấn loát cơ 印刷機 • ấn loát phẩm 印刷品 • ấn loát thuật 印刷術 • ấn ni 印尼 • ấn quan lại 印官 • ấn quán 印舘 • ấn quyết 印訣 • ấn thú 印綬 • ấn tích 印跡 • ấn tín 印信 • ấn triện 印篆 • ấn tượng 印像 • tuyệt hảo 印象 • tuyệt vời nhà nghĩa 印象主義 • tuyệt hảo phái 印象派 • bài xích ấn 牌印 • bảo ấn 寶印 • ctận hưởng ấn 掌印 • đả ấn 打印 • knhị ấn 開印 • phó ấn 付印 • quan ấn 官印
• Biệt nội phó trưng kỳ 2 - 別內赴徵其二 (Lý Bạch)• Chu trung vọng Hoàng Hạc thọ - 舟中望黃鶴樓 (Ngô Thì Nhậm)• Dịch thuỷ - 易水 (Uông Nguim Lượng)• Đề Mễ Nguim Huy hoành trục nhị thủ kỳ 1 - 題米元暉橫軸二首其一 (Hướng Tử Nhân)• Đề Phúc Thành tự đường - 題福成祠堂 (Trần Quang Triều)• Hàn bi - 韓碑 (Lý Thương Ẩn)• Tề cung trường đoản cú - 齊宮詞 (Lý Thương Ẩn)• Tiểu đào hồng - Việt điệu - 小桃紅-越調 (Nhậm Dục)• Vịnh sử - 詠史 (Lưu Ban)• Xuất thành - 出城 (Lý Hạ)