ANKAN Y PHẢN ỨNG VỚI BROM TẠO RA 2 DẪN XUẤT MONOBROM CÓ TỶ KHỐI HƠI SO VỚI H2 BẰNG 61 5

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ankan Y bội nghịch ứng với brom tạo nên 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A.

Bạn đang xem: Ankan y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với h2 bằng 61 5

butan

B. propan

C. Iso-butan.

D. 2-metylbutan.


*

1) Cracking 0,3 mol C5H12 thu được hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H6, C5H12 với H2. Đem đốt cháy hết cục bộ hỗn thích hợp X chiếm được x gam CO2 với y gam H2O. Vậy quý hiếm của x và y theo lần lượt là:

A. 55 với 180. B. 66 và 32,4

C. 44 cùng 27. D. 55 cùng 27

2) Cracking m gam C4H10 thu được tất cả hổn hợp X gồm: CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 và H2. Đem đốt cháy hết toàn bộ hỗn phù hợp X chiếm được 17,92 gam CO2 và 18 gam H2O. Vậy cực hiếm của m là:

A. 14,4. B. 5,8. C. 11,6. D. 23,2

3) Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so cùng với H2 bằng 61,5. Thương hiệu của Y là:

A. Butan. B. Propan

C. Isobutan. D. 2-metylbutan

Giúp em cùng với ạ


Lớp 11 Hóa học bài bác 27: Luyện tập: Ankan cùng xicloankan
1
0
*

3) Ankan Y làm phản ứng cùng với brom tạo nên 2 dẫn xuất monobrom gồm tỷ khối khá so cùng với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. Butan. B. Propan

C. Isobutan. D. 2-metylbutan

giải thích

*


Đúng 0
phản hồi (0)

Brom hoá một ankan được hai dẫn xuất monobrom gồm tỉ khối so với ko khí bằng 5,69. Tên thường gọi của ankan là:

A. 2-metyl propan

B. 2,3-đimetyl pentan

C. 2,3-đimetyl butan

D. Butan


Lớp 11 hóa học Chương 6. Hiđrocacbon ko no
1
0
Gửi bỏ

CTPT của ankan là CnH2n+2

CTPT dẫn xuất monobrom là CnH2n+1Br

(M_C_nH_2n+1Br=5,69.29=165left(g/mol ight))

=> n = 6

=> CTPT của ankan là C6H14

Do brom hóa C6H14 thu được 2 dẫn xuất monobrom

=> Chất đề nghị tìm gồm CTCT:

(CH_3-CHleft(CH_3 ight)-CHleft(CH_3 ight)-CH_3) --> 2,3-đimetylbutan

=> C


Đúng 1

comment (0)

Ankan Y phản nghịch ứng cùng với clo tạo thành 2 dẫn xuất monoclo tất cả tỉ khối tương đối so cùng với H2 bởi 39,25. Thương hiệu của Y là :

A. 2-metylbutan

B. iso-butan

C. butan

D. propan


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn D

propan


Đúng 0

comment (0)

Ankan Y phản ứng cùng với clo tạo thành 2 dẫn xuất monoclo có tỉ khối khá so cùng với H2 bằng 39,25. Thương hiệu của Y là

A. propan

B. 2-metylbutan

C. iso-butan

D. butan


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn đáp án A

Phản ứng:

*

*

=>n=3 =>Y là C3H8.

*

*

⇒ chọn câu trả lời A.


Đúng 0

phản hồi (0)

Ankan Y bội nghịch ứng với clo tạo thành 2 dẫn xuất monoclo bao gồm tỉ khối khá so với H2 bởi 39,25. Tên của Y

A. propan

B. 2-metylbutan

C. iso-butan

D. butan


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

bình luận (0)

Ankan Y phản bội ứng cùng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo tất cả tỉ khối hơi so với H2 bởi 39,25. Tên của Y

A.

Xem thêm: Top 10 Game Bắn Máy Bay Offline Hay Nhất Trên Pc Và Mobile, Bắn Máy Bay 3D

propan

B. 2-metylbutan

C. iso-butan

D. butan


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Chọn giải đáp A

Phản ứng: CnH2n+2 + Cl2 => CnH2n+1Cl + HCl

M C n H 2 n + 1 Cl = 39,25 x 2 = 78,5 => n =3 => Y là C3H8.

*

 


Đúng 0

phản hồi (0)

Ankan Y bội nghịch ứng với clo tạo thành 2 dẫn xuất monoclo gồm tỉ khối khá so với H2 bằng 39,25. Thương hiệu của Y là :

A. butan

B. propan

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.C. iso-butan

D. 2-metylbutan


Lớp 11 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án B

Đặt CTPT của ankan là CnH2n+2.

Phản ứng của CnH2n+2 với clo tạo nên dẫn xuất monoclo :

*
( 1 )

Theo mang thiết ta thấy CnH2n+1Cl gồm hai đồng phân và

M C n H 2 n + 1 C l = 39 , 25 . 2 = 78 , 5 g a m / m o l

nên ta có : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3 => CTPT của ankan là C3H8.

Vậy Y là propan, phương trình bội nghịch ứng :

*

*

 


Đúng 0

comment (0)
khi Brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất tất cả tỷ khối tương đối so cùng với hiđro là 75,5. Xác định tên ankan đó
Lớp 11 Hóa học bài bác 25: Ankan
1
0
Gửi diệt

CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr

Mdx = 75.5 * 2 =151 (g/mol) 

=> 14n + 81 = 151 

=> n = 5

CT:C5H12 

=> vì chưng : tạo ra một dẫn xuất monobrom nên X là : 

2,2-đimetylpropan


Đúng 1

comment (0)

Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất gồm tỉ khối hơi đối với H2 là 75,5. Tên ankan đó là:

A. 3,3-đimetylhecxan

B. 2,2,3-trimetylpentan

C. isopentan

D. 2,2-đimetylpropan.


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án D

Gọi CTPT của ankan là CnH2n +2 => CTPT của dẫn xuất monobrom: CnH2n +1Br có M = 75,5.2 = 151

=> 14n + 81 = 151

=> n = 5

Vì ankan + Br2 → monobrom duy nhất. Vậy ankan phải có CTCT đối xứng nhau

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
tienmadaichien.com