At Hand Là Gì

Bài viết thuộc phần 5 trong serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ lầm lẫn trong Tiếng Anh

Mục lục

1 I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG1.1 1. IN HAND1.2 2. AT HAND1.3 3. BY HAND2 II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG

 

IN HAND, AT HAND, BY HAND là những nhiều tự thường dùng với “hand” thường được sử dụng trong những bài xích khám nghiệm, cùng tiếp xúc hàng ngày. Tuy nhiên, không ít người vẫn lầm lẫn trong quy trình áp dụng các các từ này. Để giúp chúng ta tách biệt nghĩa cũng như giải pháp cần sử dụng 3 cụm tự trên, Thích Tiếng Anh xin giới thiệu nội dung bài viết phân minh (difference) IN HAND, AT HAND, BY HAND không hề thiếu cụ thể với dễ hiểu nhất.Quý Khách sẽ xem: At h& là gì

 

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

 

Trong lúc IN HAND thiên về sự việc tải thì AT HAND lại phiếm chỉ sự dễ dàng, còn BY HAND Có nghĩa là thủ công bằng tay.

Bạn đang xem: At hand là gì

IN HAND = availableAT HAND = convenientBY HAND = manually

 

1. IN HAND

 

IN HAND = available

 

IN HAND tất cả 2 đường nét nghĩa bao gồm,

vật dụng nhất là cần sử dụng chỉ một trang bị tất cả sẵn, được dự trữ, luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị để rất có thể thực hiện bất kể thời điểm nào (ready for use if required; in reserve).

Các nhiều thường gặp là “money/ $10/ books…. in hand”.

thứ hai là nhằm chỉ một vấn đề vẫn rất cần được lấy ra để mắt tới, chúng ta luận, giải quyết và xử lý (receiving or requiring immediate attention).

Ta thường nhìn thấy “work/ task/ job/ matter in hand”.

 

Ví dụ:

The story in hand is about the journey to Hồ Chí Minh đô thị last month.I don’t know why my motorbike can’t work, but I have a bicycle in h&.We have a whole month in hand. Don’t worry!

 

CẤU TRÚC

 

Have sầu something in hand: luôn gồm sẵn trong tay, rất có thể sử dụng bất kì thời điểm nào

Ví dụ:

Don’t worry about the travel arrangements-everything is in hvà.

 

Hand in hand: tay trong tay

Ví dụ:

They walked hvà in hand in silence up the path.

Xem thêm: What Is The Difference Between " Result In Và Result From, Result In

 

2. AT HAND

 

AT HAND = convenient

 

lấy một ví dụ :

Everything we need is at hand. Let’s enjoy the vacation.

 

CẤU TRÚC

 

Have sầu something at hand: có một máy nào đấy trong tay, ngụ ý thuận tiện.

 

Ví dụ:

We want khổng lồ ensure that help is at hand for all children suffering abuse.

 

3. BY HAND

 

BY HAND = handmade, manually

BY HAND đối kháng thuần được đọc theo nghĩa thủ công, thủ công, không tồn tại sự can thiệp của máy móc tốt những phương tiện hỗ trợ khác.

 

Ví dụ:

I delivered her invitation by hand (= not using the postal service).

 

CẤU TRÚC

 

Take sb by the hand: nỗ lực tay ai

 

Ví dụ:

 

He took me by the hand and led me inkhổng lồ the dark wood.

 

II/ BÀI TẬP.. VẬN DỤNG

 

1. Could you just concentrate on the job (IN/ AT/ BY) hand?2. I lượt thích lớn have my books near (IN/ AT/ BY) h& when I’m working.3. In those days books had to lớn be set (IN/ AT/ BY) h&.4. Having the right equipment (IN/ AT/ BY) h& will be enormously helpful.5. You can pump up the tyres (IN/ AT/ BY) hvà or with this special machine.6. As you start your married life together hvà (IN/ AT/ BY) hvà, may all the things you’re hoping for turn out the way you’ve sầu planned.7. A writer must develop an intimacy with the subject (IN/ AT/ BY) hand.8. Instead of writing her shorth& (IN/ AT/ BY) hand, she could use a machine.9. Let’s get on with the matter (IN/ AT/ BY) hand .10. Recent economic performance suggests that a major crisis is (IN/ AT/ BY) hvà.11. Rice farmers here still plant and harvest their crops (IN/ AT/ BY) hvà.12. Let us address ourselves khổng lồ the matter (IN/ AT/ BY) h&.13. I’m delivering my work (IN/ AT/ BY) h& – I’m not taking any chances.14. The task (IN/ AT/ BY) hand was khổng lồ devise an immediate gathering of the vestry và to lớn make it as splendid as humanly possible.15. We have still an hour (IN/ AT/ BY) hand before the train leaves.16. Each individual table is finished (IN/ AT/ BY) hand.17. The monks copied their manuscripts out (IN/ AT/ BY) h&.18. He had one hundred dollars (IN/ AT/ BY) hand.19. Peter turned his attention to the task (IN/ AT/ BY) hand.20. The frozen ground will have sầu to be picked up (IN/ AT/ BY) h& before machine digging can begin.

 

ĐÁP ÁN

1. in 11. by 2. at 12. in 3. by 13. by 4. at 14. at 5. by 15. in 6. in 16. by 7. at 17. by 8. by 18. in 9. in 19. at 10. at trăng tròn. by

 

Vui lòng bình luận xuống dưới ví như gồm thắc mắc hoặc bổ sung cập nhật. Ý loài kiến của bạn sẽ giúp Thích Tiếng Anh thân tặng các bạn đầy đủ văn bản triển khai xong cùng unique nhất.