Bài 4 Ôn Tập Các Phép Tính Với Phân Số

Giải bài bác 4: Ôn tập những phép tính cùng với phân số phần chuyển động thực hành trang 12, 13 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

a) bên nhau nêu cách tiến hành phép cộng, phép trừ nhị phân số. Lấy ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Bài 4 ôn tập các phép tính với phân số

b) Đọc kĩ nội dung sau rồi đố bạn viết các ví dụ tương tự.

Muốn cùng (hoặc trừ) nhị phân số có cùng chủng loại số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ 1 : (dfrac58 + dfrac78 = dfrac5 + 712 = dfrac128).

Ví dụ 2 : (dfrac1113 - dfrac913 = dfrac11 - 913 = dfrac213).

Muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số đó, rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số đang quy đồng mẫu số.

Ví dụ 1 : (dfrac25 + dfrac34 = dfrac820 + dfrac1520 = dfrac2320).

Ví dụ 2 : (dfrac45 - dfrac14 = dfrac1620 - dfrac520 = dfrac1120).

Phương pháp giải:

Xem lại cách thực hiện phép cộng, phép trừ hai phân số tất cả cùng mẫu số hoặc khác mẫu mã số sẽ học sinh hoạt lớp dưới.

Lời giải chi tiết:

a) - ước ao cộng (hoặc trừ) hai phân số có cùng chủng loại số ta cộng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

- mong mỏi cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng chủng loại số.

b) rất có thể lấy ví như sau :

+) (dfrac29 + dfrac59 = dfrac2 + 59 = dfrac79)

+) (dfrac1625 - dfrac325 = dfrac16 - 325 = dfrac1325)

+) (dfrac25 + dfrac16 = dfrac1230 + dfrac530 = dfrac1730)

+) (dfrac78 - dfrac23 = dfrac2124 - dfrac1624 = dfrac524)


Câu 2

a) với mọi người trong nhà nêu cách tiến hành phép nhân, phép phân tách hai phân số. Mang ví dụ minh họa.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau rồi đố bạn viết những ví dụ tương tự.

Muốn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân với mẫu mã số.

Ví dụ : (dfrac95 imes dfrac67 = dfrac9 imes 65 imes 7 = dfrac5435).

Muốn chia một phân số cho 1 phân số không giống (0) ta rước phân số trước tiên nhân với phân số lắp thêm hai hòn đảo ngược.

Xem thêm: Twisted Fate Guide Mùa 11: Bảng Bổ Trợ Cho Twisted Fate Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ

Ví dụ : (dfrac23:dfrac54 = dfrac23 imes dfrac45 = dfrac815).

Phương pháp giải:

Xem lại cách tiến hành phép nhân, phép phân chia hai phân số đang học nghỉ ngơi lớp dưới.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) - mong muốn nhân nhị phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

- ước ao chia một phân số cho một phân số không giống (0) ta lấy phân số thứ nhất nhân cùng với phân số thiết bị hai đảo ngược.

b) Ta rất có thể lấy ví như sau :

+) (dfrac74 imes dfrac59 = dfrac7 imes 54 imes 9 = dfrac3536)

+) (dfrac38:dfrac25 = dfrac38 imes dfrac52 = dfrac1516)


Câu 3

Tính:

a) (dfrac35 + dfrac27) (dfrac79 - dfrac16)

(dfrac78 + 3) (2 - dfrac54)

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tiến hành phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số đã học làm việc lớp dưới.

Lưu ý : Muốn tiến hành phép cộng, trừ, nhân, phân tách một phân số với một trong những tự nhiên ta viết số thoải mái và tự nhiên dưới dạng phân số rồi triển khai phép tính như thông thường.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac35 + dfrac27 = dfrac2135 + dfrac1035 = dfrac3135)

(dfrac79 - dfrac16 = dfrac1418 - dfrac318 = dfrac1118)

(dfrac78 + 3 = dfrac78 + dfrac31 = dfrac78 + dfrac248 = dfrac318)

(2 - dfrac54 = dfrac21 - dfrac54 = dfrac84 - dfrac54 = dfrac34)

b) (dfrac92 imes dfrac45 = dfrac9 imes 42 imes 5 = dfrac3610 = dfrac185)

(dfrac87:dfrac23 = dfrac87 imes dfrac32 = dfrac2414 = dfrac127)

(4 imes dfrac59 = dfrac41 imes dfrac59 = dfrac209)

(có thể viết gọn gàng như sau : (4 imes dfrac59 = dfrac4 imes 59 = dfrac209))

(dfrac38:2 = dfrac38:dfrac21 = dfrac38 imes dfrac12 = dfrac316)

(có thể viết gọn như sau : (dfrac38:2 = dfrac38 imes 2 = dfrac316))


Câu 4

Tính (theo mẫu):

*

Phương pháp giải:

Áp dụng biện pháp nhân hoặc chia hai phân số như thông thường, sau đó tách tử số và mẫu mã số thành tích của những thừa số rồi phân chia cả tử số và chủng loại số cho những thừa số chung.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Câu 5

a) Chú Phong mang cung cấp một chùm trơn bay. Buổi sáng chú Phong cung cấp được (dfrac12) số bóng bay, giờ chiều chú buôn bán được (dfrac13) số trơn bay. Search phân số chỉ số nhẵn bay sót lại của chú Phong.

*

b) một lớp áp phích hình chữ nhật bao gồm diện tích (dfrac184m^2), chiều dài (dfrac154m). Tính chu vi tấm áp phích hình chữ nhật.

*

Phương pháp giải:

a) Coi tổng cộng bóng chú Phong mang theo bán là (1) đơn vị.

- tìm phân số chỉ tổng số bóng chú đã chào bán trong buổi sớm và buổi chiều.

- Phân số chỉ số bóng còn sót lại = (1, - ,)phân số chỉ tổng số bóng chú đã bán trong buổi sáng sớm và buổi chiều.

b) Áp dụng những công thức :

- Chiều rộng = diện tích s : chiều dài.

- Chu vi = (Chiều dài + chiều rộng) ( imes m 2).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Coi toàn bô bóng chú Phong đưa theo bán là (1) đối chọi vị.

Buổi sáng sủa và chiều tối chú Phong đã bán được số bóng bay là :

(dfrac12 + dfrac13 = dfrac56) (số bóng bay)

Chú Phong còn sót lại số bóng bay là :

(1 - dfrac56 = dfrac16) (số bóng bay)

Đáp số : (dfrac16) số nhẵn bay.

b) Chiều rộng tấm áp phích chính là :

(dfrac184:dfrac154 = dfrac65,,(m))

Chu vi tấm áp phích đó là :

(left( dfrac154 + dfrac65, ight), = dfrac9910,,(m))