BÀI GIẢNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ LỚP 10

Bài giảng Phản ứng thoái hóa - khử là tư liệu tìm hiểu thêm dành cho giáo viên soạn bài bác đào tạo và giảng dạy giúp học viên biết phương pháp khẳng định hóa học lão hóa, chất khử, qúa trình lão hóa, qúa trình khử.

Bạn đang xem: Bài giảng phản ứng oxi hóa khử lớp 10

Thế nào là phản nghịch ứng oxi hóa- khử. Muốn nắn lập PTHH của phản ứng lão hóa - khử theo cách thức thăng bởi electron đề nghị thực hiện qua mấy bước.


*

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 10Bài 17: 1 Nhắc lạphảến thức sẽ họcTrong những i ki n ứng sau: nghỉ ngơi lớp dưới (1) 2Mg + O → 2MgO 2CuO + H2 → Cu + H2O (2) - Chất làm sao nhịn nhường oxi? Là sự gì? - Chất làm sao chỉ chiếm oxi? Là sự gì? 2Trả lời:Trong làm phản ứng (1) với (2) :- Chất dường oxi là chấtlão hóa (O2, CuO)- Chất chiếm phần oxi là chấtkhử (Mg, H2) 3- Sự tính năng của một chất vớioxi là sự lão hóa. 2Mg + O2 → 2MgO (1)- Sự bóc oxi ngoài một chất làsự khử. CuO + H2 → Cu + H2O (2) Vậy: Các bội phản ứng trên làphản nghịch ứng oxi hóa-khử. 4 I. Định nghĩa1. Xét những bội nghịch ứng gồm oxi tmê mệt gia: 2Mg + O2 → 2MgO (1) Lúc Mg kết phù hợp với O. Mg nhường e O dấn e: 5 Sự dường e (sự oxi hóa) 0 0 +2 –2 2Mg + O2 → 2MgO (1)Chất khử chất lão hóa Sự dìm e (sự khử) 0 +2Mg → Mg + 2e : sự oxi hóa0 –2O2 + 2.2e → 2O : sự khử 6 Sự nhấn e (sự khử) +2 0 0 +1CuO + H2 → Cu + H2O (2)Chất thoái hóa Chất khử Lúc H ng ử CuO. Sự nhườkhe (sự oxi hóa) 2 +2 o Cu + 2e → nhườ sự e H+2 Cu : ng khử 0 +1Cu nhấn e: H2 → 2H + 2.1e : sự lão hóa 7Trong phản nghịch ứng (1) và (2) :- O2 và CuO là chất oxi hóa;- Mg với H2 là hóa học khử. Thế nào là chất khử, hóa học oxi hóa? Thế làm sao là việc lão hóa, sự khử? Trang 79.SGK 8Tóm lại:- Sự thoái hóa là việc cho e.- Sự khử là việc nhận e.- Chất khử (tốt chất bị oxi hóa) nhường e. - Chất oxi hóa (tốt hóa học bị khử) dìm e.

Xem thêm: Tải Photoshop Cc 2019 20 - Adobe Photoshop Cc 2019 Crack (Download Gratis)

9 I. Định nghĩa2. Xét các phản nghịch ứng không có oxi tmê man gia: 2 . 1e 2Na + Cl2 → 2NaCl (3) Na → Na + + 1e Cl + 1e → Cl– 10Nhỏng vậy: phản nghịch ứng Trong Trongữa Na với Cl2 tất cả Na gi bội nghịch ứng thân sự đến với ự ậnvà Cl2 không có snhđến với oxi không?thừa nhận oxi. Nhưng có sự chovới thừa nhận e. 11 Phản ứng: 0 0 +1 –1 H2 + Cl2 → 2HCl (4)Trong phản bội ứng này không có Cónhậcho màthừa nhận e sựsự cho, sự n e và chỉ gồm không?biến đổi sốđưa e với bao gồm sự Có sự biến hóa số oxilão hóa. hóalà phản bội ứng Đúng không? lão hóa – khử 12Cho bội phản ứng:–3 +5 +1NH4NO3 → N2O + 2H2O (5)Trong phản ứng này chỉ tất cả sự Có đổi số oxi hóa ậủae? ộtvậy sự mang lại với nh c n m Có sự thay giật.i số oxi hóanguim tố nit ổ Đúngkhông? ứng là bội phản thoái hóa – khử 13 Theo phản bội ứng (1), (2), (3), (4) cùng (5). Vậy: ản ứng oxi hóa – Ph Phảnử nglàm phản ứng khử là kh ứlà thoái hóa -phản nghịch ứnhư thế nào? ng hóa học vào đócó sự đưa electron thân Trang 80. SGKcác hóa học bội nghịch ứng. 14 Hay phản bội ứng oxihóa - khử là làm phản ứngcó sự thay đổi số oxihóa của một trong những nguyêntố. 15 Vì vậy: Trong bội phản ứng oxy hóa - khử luôn diễn ra đồngthời 2 quá trình: là sự lão hóa và sự khử.Đó đó là vật chất luôn luôn luôn được bảo toàn 16Ghi nhớ : hóa học bội nghịch ứng Khử – Nhường – Tăng Ô – Nhận – Giảm 17 các bài tập luyện áp dụng:1) Trong những phản bội ứng tiếp sau đây phảnứng như thế nào là bội phản ứng lão hóa – khử?Xác định hóa học khử, chất oxi hóa?a) NH3 + Cl2 → N2 + HClb) Na2O + H2O → NaOHc) MnO + HCl→ MnCl + Cl + H O 18 Trả lời:1) Các pư lão hóa – khử là: (a) cùng (c) –3 0 0 –1a) NH3 + Cl2 → N2 + HCl Chất khử chất oxi hóab) Na2O + H2O → NaOH Các ngtố không tồn tại sự biến đổi số thoái hóa +4 –1 +2 0c) MnO2 + HCl→ MnCl2+Cl2+H2OChất thoái hóa Chất khử 19 BT áp dụng:2) Viết các quy trình (sự) khử và quátrình oxi hóa. Theo sơ vật sau: o +2 +3a)Fe → Fe → Fe o +4 +6b)S → S → S +6 0 -2c)S→ S → S +5 +2 +4d)N →N → N 20