Bài Tập Phân Số

Khi học về Phân số vào toán lớp 6 sẽ có khá nhiều dạng toán phân số như những phép Cộng, Trừ, Nhân, phân chia hay rút gọn gàng phân số giữa các phân số làm các em bối rối.

Bạn đang xem: Bài tập phân số


Trong nội dung bài viết này chúng ta cùng ôn lại những kiến thức về phân số, những dạng toán về phân số để những em hiểu rõ và áp dụng làm những bài tập.

A. Tóm tắt kim chỉ nan Phân số

1. Quy tắc

Muốn rút gọn gàng một phân số, ta chia cả tử và chủng loại của phân số cho một ước thông thường (khác 1 cùng -1) của chúng.

2. Phân số về tối giản

- Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn gàng được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ bao gồm ước chung là một trong và -1.

Nhận xét : Khi chia tử và mẫu mã của một phân số đến ƯCLN của chúng, ta sẽ tiến hành một phân số buổi tối giản.

3. Chú ý

– Phân số a/b là về tối giản trường hợp |a| và |b| là hai số nguyên tố cùng nhau.

– khi rút gọn một phân số, ta hay rút gọn gàng phân số kia đến về tối giản.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Photoshop Cc 2017, Cách Sử Dụng Photoshop Cc Cho Người Mới Từ A

B. Các dạng toán về Phân số

+ Dạng 1: Quy đồng Phân số

Phương pháp:

Bước 1: search một BC của những mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: search thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng phương pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng

Bài tập: Quy đồng mẫu mã chung những phân số sau

a)

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) mẫu tầm thường 20, ta có: 

*

b) mẫu tầm thường 20, ta có: 

*

c) mẫu tầm thường 154, ta có: 

*

d) mẫu chung 225, ta có: 

*

+ Dạng 2: so sánh Phân số

Phương pháp:

- Trong nhị phân số có cùng chủng loại dương, phân số nào có tử lớn hơn thế thì lớn hơn, có nghĩa là a>b,m>0 thì: (

*
a/m)>(b/m).

- Muốn so sánh hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhì phân số gồm cùng chủng loại dương rồi so sánh những tử với nhau: phân số nào tất cả tử lớn hơn vậy thì lớn hơn.

Bài tập: So sánh những phân số sau:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) 

*

+ Dạng 3: hai phân số bằng nhau

Phương pháp:

- nhị phân số a/b và c/d gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

Bài tập: kiếm tìm x để 2 phân số bởi nhau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi ý đáp số:

a) x = 2 b) x= -45

c) x = -20 d) x = 30

+ Dạng 4: Phép cùng phân số

Phương pháp:

* cùng hai phân số cùng mẫu: mong cộng nhị phân số thuộc mẫu, ta cộng các tử và không thay đổi mẫu, tức là:

*

* cùng hai phân số không thuộc mẫu: mong mỏi cộng nhì phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số bao gồm cùng một chủng loại rồi cộng những tử và giữ nguyên mẫu chung.

Bài tập: Cộng các phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- lưu ý đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 5: Phép trừ phân số

Phương pháp:

- ước ao trừ một phân số cho 1 phân số,ta cộng số bị trừ cùng với số đối của số trừ:

*

Bài tập: triển khai các phép tính sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

Dạng 6: Phép Nhân phân số

Phương pháp:

- ước ao nhân nhì phân số,ta nhân các tử cùng với nhau và nhân các mẫu với nhau, tức là:

*

Bài tập: triển khai phép nhân các phân số sau

a) 

*
 b) 
*
c) 
*
d) 
*

- nhắc nhở đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 7: Phép phân chia phân số

Phương pháp:

- ước ao chia một phân số hay là một số nguyên cho một phân số,ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia, tức là:

*
*

- nhị số nghịch dảo với nhau khi tích của chúng bởi 1.

Bài tập: tiến hành phép chia những phân số sau

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 
*

- gợi nhắc đáp số:

a) 

*
b) 
*
c) 
*
d) 

Dạng 8: tìm phân số của một số trong những cho trước

Phương pháp:

- mong mỏi tìm m/n của số b đến trước, ta tính b.(m/n) (với m, n ∈ N, n≠ 0)

Bài tập: Tìm

a) 5/6 của 60 b) 5/8 của 96 c) 1/4 của 328 d) 5/7 của 189

- gợi ý đáp số:

a) 50 b) 60 c) 82 d) 135

Dạng 9: Tìm một vài biết quý giá phân số của nó

Phương pháp:

- hy vọng tìm một số ít biết m/n của nó bởi a, ta tính a:(m/n) (m,n ∈ N*)

Bài tập: Tìm

a) 3/5 của nó bằng 8,1 b) 2/5 của nó bởi 7,5 

- nhắc nhở đáp số:

a) 13,5 b) 18,75

Dạng 10: tìm tỉ số của 2 số

Phương pháp:

- ý muốn tìm tỉ số phần trăm của nhị số a cùng b, ta nhân a với 100 rồi phân tách cho b với viết kí hiệu % vào kết quả:

*
.%

Bài tập: tìm kiếm tỉ số

1) 

*
2) 
*

- nhắc nhở đáp số:

1) % =300%

2) %=833,3%

Dạng 11: Biểu vật phần trăm

Phương pháp:

- tỉ trọng b% của a là: (a.b)/100 

Bài tập: Tính

a) 28% của 376 b) 9% của 12 c) 2,6% của 12,5 d) 3,5% của 42,8

- gợi nhắc đáp số:

a) 105,28 b) 1,08 c) 0,325 d) 1,498

Hy vọng, nội dung bài viết giúp những em nắm rõ các dạng toán về phân số ở lớp 6, các góp ý và thắc mắc những em hãy nhằm lại phản hồi phía dưới nội dung bài viết để tienmadaichien.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức thật tốt.