Bài Tập Số Thập Phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 79, 80 VBT toán 5 bài xích 142 : Ôn tập về số thập phân với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm : 

a) 75,82 gọi là : ……………...................

Bạn đang xem: Bài tập số thập phân

75,82 gồm … chục, … đơn vị chức năng ; … phần rưỡi, … phần trăm, …

b) 9,345 đọc là : …………………………

9,345 tất cả … đơn vị ; … phần mười, … phần trăm, … phần nghìn.

Phương pháp giải:

- Để gọi số thập phân ta đọc phần nguyên trước, kế tiếp đọc “phẩy” rồi hiểu phần thập phân.

- đa số chữ số ở phía trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, hồ hết chữ số sống bên yêu cầu dấu phẩy trực thuộc về phần thập phân. 

Lời giải đưa ra tiết:

a) 75,82 hiểu là : bảy mươi lăm phẩy tám mươi hai.

75,82 bao gồm : 7 chục, 5 đơn vị; 8 phần mười, 2 phần trăm.

b) 9,345 phát âm là : chín phẩy ba trăm bốn mươi lăm.

9,345 có : 9 đơn vị; 3 phần mười, 4 phần trăm, 5 phần nghìn.


Bài 2

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi mốt đơn vị chức năng ; tám phần mười, tứ phần trăm.

Xem thêm: Unit 4 Lớp 9: A Closer Look 2, A Closer Look 2 Unit 4: Life In The Past

51,84

Một trăm linh hai đơn vị ; sáu phần mười, tía phần trăm, chín phần nghìn.

 

Bảy đơn vị chức năng ; hai phần trăm, năm phần nghìn.

 

Không đơn vị chức năng ; một trong những phần trăm.

 

 

Phương pháp giải:

Muốn viết một trong những thập phân, ta viết thứu tự từ hàng cao mang lại hàng thấp: trước hết viết phần nguyên, viết vệt “phẩy”, tiếp đến viết phần thập phân. 

Lời giải đưa ra tiết:

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi mốt đơn vị ; tám phần mười, tư phần trăm.

51,84

Một trăm linh hai đơn vị ; sáu phần mười, tía phần trăm, chín phần nghìn.

102,639

Bảy đơn vị chức năng ; nhì phần trăm, năm phần nghìn.

7,025

Không đơn vị chức năng ; một phần trăm.

0,01


Bài 3

Viết bên dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Câu a, b, c : nhờ vào cách viết : (dfrac110= 0,1 ) ; (dfrac1100= 0,01) ; ...

Câu d : Viết phân số bên dưới dạng phân số thập phân hoặc viết phần phân số của láo số bên dưới dạng phân số thập phân, tiếp nối ta viết bên dưới dạng số thập phân. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 4

Điền lốt “ > ;

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo sau
*