Bảng anh kí hiệu

Ký Hiệu Tiền Tệ ❤️️ Bảng Ký Hiệu Tiền Các Nước ✅ Kí Tự Đặc Biệt Đồng tiền Anh, triệu Euro, Nhân Dân Tệ, Đô La, nước ta Đồng… $ € ¢