Bảng ngọc bổ trợ cho ad, ap, sp, tank, rừng tại kicdo

Bảng ngọc bổ trợ Support giành cho những tướng hỗ trợ con đường bên dưới, với hầu hết viên ngọc tái tổng hợp đến vị trí phần nhiều tướng mạo đi Support chuyên sử dụng cả tank lẫn phép thuật. Những bảng ngọc tái tổng hợp chuyên được sự dụng, nhằm mục đích giúp cho đông đảo vị tướng tá đi hỗ trợ phát huy về tối đa sức mạnh của chính bản thân mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổ hợp đến Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc bổ trợ cung ứng mang lại Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Bard mạnh mẽ nhất

*

Đã có bảng ngọc AD cho những xạ thủ mùa giải bắt đầu này

Blitzcrank

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Br& đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc bổ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc bổ trợ đến Janmãng cầu đi Support

*

Karma

Bảng ngọc hỗ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc hỗ trợ hỗ trợ đến Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ cho Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc hỗ trợ Support Morgana mạnh dạn nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Nami

*

Poppy

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top vượt trội nhất để bạn bè tmê say khảo

Pyke

Bảng ngọc hỗ trợ đến Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc bổ trợ mang đến Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Sona

*

Soraka

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Soraka

*

Sett

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc bổ trợ hỗ trợ mang lại Taric

*

Thresh

Bảng ngọc bổ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zyra xuất xắc dùng

*

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành riêng cho các tướng tá, siêng đi cung cấp đến xạ thủ nghỉ ngơi mặt đường dưới mạnh nhất nhằm phần đa bạn có thể dùng để làm leo Rank xếp thứ hạng.