BIẾT ĐƯỜNG THẲNG LÀ ĐƯỜNG THẲNG PHÂN GIÁC CỦA GÓC PHẦN TƯ SỐ 2.KHI ĐÓ

biết mặt đường thẳng ax+8y=0 là mặt đường thẳng phân giác của góc phần tư thứ hai .khi kia a=...Bạn đang xem: Biết đường thẳng là con đường thẳng phân giác của góc phần bốn số 2.khi đó

giải góp mk nha ai giải được mk tick


*

Đường phân giác của góc phần tư thứ nhị là đồ vật thị của hàm số y = -x.

Bạn đang xem: Biết đường thẳng là đường thẳng phân giác của góc phần tư số 2.khi đó

Khi đó: -8y = ax => -8. (-x) = ax => a = 8

trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy vẽ con đường thẳng d đựng tia phân giác của những góc phần tứ thứ I cùng góc phần bốn thứ III. Hỏi đường thẳng d là đồ gia dụng thị hàm số nào?

Cho hàm số

*

có đồ thị ( C m ) với A là điểm cố định và thắt chặt có hoành độ âm của ( C m ) . Cực hiếm của để tiếp con đường tại A của ( C m ) vuông góc với con đường phân giác góc phần tư trước tiên là

A.

*

*

*

Viết pt tổng thể của đường thẳng d

a) Đi qua điểm M(-2;-5) và song song với con đường phân giác góc phần tứ thứ nhất

b) Đi qua điểm M(3;-1) và vuông góc với mặt đường phân giác góc phần tứ thứ hai

c) Viết pt tham số của đg trực tiếp d trải qua điểm M(-4;0) cùng vuông góc với đường phân giác đồ vật hai

a, Đường phân giác góc phần tư trước tiên là một nửa đường thẳng x - y = 0 nằm ở góc phần tứ thứ nhất

=> d dìm (1 ; -1) làm cho vecto pháp tuyến

=> PT đi qua M (-2 ; -5) là

x + 2 - y - 5 = 0 ⇔ x - y - 3 = 0

b, c, Lười lắm ko làm đâu :)

Làm tương tự như như bài bác 50 đối với đường phân giác của các góc phần tứ thứ II; IV.

Tức là:

Vẽ một hệ trục toạ độ và con đường phân giác của những góc phần tư thứ II,IV.

Xem thêm: Cách Chuyển Font Code, Fix Font Errors, Convert Vntime To Time New Roman

Đánh lốt điểm A nằm trê tuyến phố phân giác kia và bao gồm hoành độ là 2. Điểm A tất cả tung độ là bao nhiêu?

Làm tương tự như bài 50 đối với đường phân giác của các góc phần tư thứ II; IV.

Tức là:

Vẽ một hệ trục toạ độ và đường phân giác của các góc phần tư thứ II,IV.

Em có dự kiến gì về mối tương tác giữa tung độ với hoành độ của điểm M nằm trê tuyến phố phân giác đó?

Hình vẽ:


Điểm M nằm trên đường phân giác của các góc phần tư thứ II, IV thì bao gồm tung độ cùng hoành độ đối nhau

1.Biết mặt đường thẳng ax + 8y = 0 là đường thẳng phân giác của góc phần bốn số 2.Khi đó a = ?

2.Cho (O;5cm)vẽ 2 lần bán kính AB với lấy điểm M nằm trong AB sao để cho AM = 2cmvẽ dây CD vuông góc cùng với AB tại M.Diện tích tứ giác ACBD =

1) ax +8y =0 => y = -a/8 .x là phân giác góc phần tư thứ 2 khi -a /8 = -1 => a =8 ; ( y = -x)

2) OM = OA -AM = 5 -2 =3

pi ta - go cho MOC vuông trên M => MC2= OC2- OM2= 52- 32= 16

=> MC =4 => CD = 8

SACBD= AB.CD/2 =10.8/2 =40 cm2

Trong mặt phẳng Oxy,viết phương trình bao quát của:

a)đường thẳng Ox

b)đường trực tiếp Oy

c)đường phân giác của góc phần tư thứ nhất

a. Đường thẳng Ox nhận(left(0;1 ight))là 1 vtpt và đi qua O(0;0) nên có pt:

(0left(x-0 ight)+1left(y-0 ight)=0Leftrightarrow y=0)

b. Đường thẳng Oy dìm (1;0) là một vtpt và đi qua O nên có pt:

(1left(x-0 ight)+0left(y-0 ight)=0Leftrightarrow x=0)

c. Gọi(Mleft(x;y ight))với (x;y>0)là 1 điểm bất kì nằm bên trên phân giác góc phần bốn thứ nhất

(Rightarrow dleft(M;Ox ight)=dleft(M;Oy ight)Leftrightarrowdfracleftsqrt1^2+0^2=dfracy ightsqrt1^2+0^2Leftrightarrow x-y=0)

Đúng 0 bình luận (0)

Trên mặt đường tròn lượng giác cho điểm M xác định bởi số đo AM = - 70 o với A(1; 0). Hotline M 1 là điểm đối xứng của M qua đường phân giác của góc phần tư thứ I. Số đo của cung lượng giác A M 1 là

A . - 150 ο B . 220 ο C . 160 ο D . - 160 ο

Lớp 10 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Cách 1. Suy luận.

Điểm M nằm ở góc phần bốn thứ IV đề nghị điểm M 1 nằm ở góc phần bốn thứ hai. Số đo A M 1 dương đề nghị hai phương pháp A, D bị loại. Ngoài ra sđ A M 1