Cách Đổi Phân Số Thành Số Thập Phân

Trong thực tế, bạn cũng có thể gặp những số đo độ dài không giống nhau như mm, cm, dm, da, hm, km,.. Những trường hợp, họ phải tìm phương pháp đổi các số đo có đơn vị không giống nhau thành một thể thống nhất dưới dạng thập phân. Cùng mày mò cách tiến hành nhé!

1.Cách viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân

1.1. Đổi đơn vị độ dài:

Mỗi đơn vị chức năng đo độ lâu năm gấp 10 lần đơn vị nhỏ thêm hơn tiếp liền.

Bạn đang xem: Cách đổi phân số thành số thập phân

VD: 1km = 10hm = 100da = 1000m = 10000dm = 100000cm = 1000000mm

Từ đặc điểm trên, ta có cách thức đổi đơn vị độ lâu năm sang 1-1 vị to hơn tiếp liền:

Muốn đổi độ lâu năm sang đơn vị lớn hơn tiếp liền, ta lấy đơn vị trước chia cho mười
Mỗi đơn vị chức năng đo độ lâu năm bằng
*
đơn vị to hơn tiếp liền.

Từ đặc thù trên, ta có cách thức đổi đơn vị độ lâu năm sang đối kháng vị nhỏ nhiều hơn tiếp liền:

Muốn thay đổi độ dài sang 1-1 vị nhỏ hơn tiếp liền, ta lấy đơn vị trước nhân cùng với mười

1.2. Hỗn số:

Hỗn số là sự kết hợp giữa một số trong những nguyên cùng một phân số. Lếu láo số gồm phần nguyên cùng phần phân số, phần phân số luôn nhỏ nhiều hơn 1.

VD:

*
có phần nguyên là 1, phần phân số là
*

Cách thay đổi hỗn số thành phân số:

Giá trị của hỗn số bởi phần nguyên cộng với phần phân số.

Xem thêm: Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Ra Làm Gì ? Ra Trường Làm Gì?

VD:

*

Từ cách tính giá trị trên ta có 1 nguyên tắc đổi hỗn số thành phân số như sau:

Muốn đổi hỗn số quý phái phân số, ta mang phần nguyên nhân với chủng loại của phần phân số, được bao nhiêu ta cộng lên tử số của phần phân số, không thay đổi tử, ta được giá trị của lếu số.

Ví dụ:

*
ta rước 2 × 4 = 8 + 3 = 11 bởi vì đó:

*

Cách thay đổi phân số thành lếu số:

Muốn thay đổi phân số thành láo lếu số, ta mang tử số phân tách cho mẫu số, được mến là phần nguyên, số dư là tử của phần phân sỗ, mẫu mã giữ nguyên

Ví dụ:

22

chia 4 được 5 dư 2. Bởi đó:

*

Cách thay đổi hỗn số thành số thập phân:
Muốn thay đổi hỗn số thành số thập phân, ta đổi phần phân số gồm mẫu là 10 hoặc 100 hoặc 1000 rồi chuyển phần phân số nhân tố thập phân, phần nguyên là phần số.

Lưu ý: Trước khi thực hiện chuyển láo số thành số thập phân thì chất vấn phần phân số đã nhỏ hơn 1 hay chưa. Nếu không thì triển khai “chuyển phân số thành hốn số” được phần nguyên, ta cùng vào phần nguyên cũ.

Ví dụ: thực hiện thay đổi hỗn số, ta được:

Vậy:

. Sau đó, tiến hành đổi thành số thập phân như bình thường

1.3. Công việc thực hiện tại viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân:

Bước 1: Đổi những số đo độ dài yêu cầu đổi dưới dạng phân số bao gồm mẫu là 10, 100 hoặc 1000.

VD: 5dm =m

Bước 2: Lập hỗn số giữa đơn vị chức năng độ dài đề nghị đổi đã có (phần nguyên) và đơn vị độ dài vẫn đổi (phần thập phân)

VD: 6m 5dm = m

Bước 3: Đổi phần thập phân thành phần thập phân trong số thập phân

= 0,5 bởi đó:6m 5dm = 6,5m

Vậy: 6m 5dm = 6,5m

2.Giải toán lớp 5 trang 44

Bài 1 toán lớp 5 trang 44: Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm:

Hướng dẫn: triển khai theo các bước thực hiện viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân8m 6dm = m = 8,6m2dm 2cm =dm = 2,2dm3m 7cm = m = 3,07m23m 13cm= m = 23,13m

Bài 2 toán lớp 5 trang 44: Viết những số đo sau bên dưới dạng thập phân:

* Có đơn vị chức năng đo là mét:

3m 4dm = m = 3,4m

2m 5dm = m = 2,5m

21m 36cm = m = 21,36m

Có đơn vị đo là đề-xi-mét:

8dm 7cm = dm = 8,7dm

4dm 32mm = dm = 4,32dm

73mm = dm = 0,73dm

Bài 3 toán lớp 5 trang 44: Viết số thập phân thích hợp vào vị trí chấm

5km 302m = 5,302km5km 75m = 5,075km302m = 0,302km