Cách Nhân Số Thập Phân Với Số Thập Phân

- Đếm xem vào phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải lịch sự trái.

Bạn đang xem: Cách nhân số thập phân với số thập phân

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta đặt tính rồi có tác dụng như sau:


*

*

+) đặc thù giao hoán: khi đổi nơi hai vượt số của một tích thì tích không ráng đổi.

(a imes b = b imes a)

+) đặc điểm kết hợp: khi nhân một tích nhị số với số thứ cha ta rất có thể nhân số đầu tiên với tích của nhì số còn lại.

Xem thêm: Lọc Váng Odyssea Clean 100

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


Quy tắc: Khi nhân một số thập phân với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ vấn đề chuyển vết phẩy của số kia lần lượt sang phía bên trái một, hai, ba, … chữ số.


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chú ý: trường hợp số chữ số tại phần nguyên của một số ít rộng số chữ số (0) của các số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì khi nhân nhị số ta có thể viết thêm một số trong những thích đúng theo chữ số (0) vào phía bên trái phần nguyên của số kia rồi nhân như bình thường.

Ví dụ 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad & 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy: 

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad & 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$