Công thức tính nhanh số đồng phân

Khi học tập về từng nhiều loại hợp chất hữu cơ cụ thể thì không tính nắm được cấu tạo, đặc thù hoá học tập của chúng thì việc viết những đồng phân cũng rất quan trọng. Đối với dạng bài xích trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ hỗ trợ các em vô cùng nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời hạn trong bài bác kiểm tra với thi.Bạn đã xem: bí quyết tính nhanh số đồng phân

Bạn sẽ xem: phương pháp tính số đồng phân

Vậy thì cách làm và cách tính số đồng phân như gắng nào, những em tham khảo bài viết sau đây.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh số đồng phân


*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là số đông hợp chất khác nhau nhưng tất cả cùng bí quyết phân tử.

Các đồng phân của nhau gồm tính chất không giống nhau do chúng có cấu tạo hoá học tập khác nhau.

Lưu ý: những đồng phân của nhau thì bao gồm cùng phân tử khối, nhưng số đông chất gồm cùng phân tử khối thì rất có thể không buộc phải đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng chúng không cùng CTPT nên không phải đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có rất nhiều cách phân nhiều loại đồng phân, rất có thể dựa vào trơ tráo tự liên kết, nhóm chức hay địa điểm trong không gian,....


*

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: nhận được khi thay đổi trật từ liên kết của những nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng bí quyết C2H6O ta hoàn toàn có thể viết 2 đồng phân với 2 loại nhóm chức khác nhau (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc links bội: vị trí của group chức, nhóm thay hoặc links bội trên mạch C gắng đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th có một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, lúc 2 nhóm nạm của nguyên tử C có nối đôi không giống nhau thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu các nhóm cầm cố ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) gồm phân tử khối to hơn nằm về cùng bên với nối đôi đã là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Các bước viết đồng phân:

- Tính số liên kết π cùng vòng:

π + v =

- nhờ vào công thức phân tử, số liên kết π+v nhằm lựa chọn loại chất phù hợp. Thường đề sẽ mang đến viết đồng phân của vừa lòng chất nạm thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,....

- đính thêm nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để biến đổi vị trí. Yêu cầu xét tính đối xứng nhằm tránh trùng lặp.

- Điền H để đảm bảo an toàn hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì ko cần.

II. Phương pháp tính số đồng phân:

1. Phương pháp tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là phần đa hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đối chọi C-C với C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon với từ C4 trở đi mới lộ diện đồng phân.

- công thức tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay do viết

Butan 2 – metylpropan

Ta thực hiện công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta có n = 5 số đồng phân ankan đang là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

- Anken là các hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử đựng một liên kết đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, từng C sẽ liên kết với 2 nhóm nắm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C có nối đôi đã còn 2C cùng H đội thế.

Nếu đề bài bác yêu cầu tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đang là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ cùng với C5H10: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi vẫn còn 3C và H nhóm thế.

Ta bao gồm 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

3. Phương pháp tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là đều hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử chứa một links ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không có đồng phân hình học.

- Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C cùng H là team thế.

Xem thêm: Chương 1 Địa Chỉ Ip, Chia Subnet, Vlsm, Summary, Tổng 2 Số Thập Phân Bằng 101,97

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C sở hữu nối đôi sẽ còn 3C với H đội thế.

Ta có 3 đồng phân ankin.

4. Phương pháp tính số đồng phân: Benzen cùng đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là hồ hết hiđrocacbon thơm, vào phân tử chứa một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- cách làm tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta tất cả n = 7, nuốm vào phương pháp ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, nuốm vào cách làm (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là rất nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử không nhóm –OH gắn thêm trực tiếp với C no.

- nhóm chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol tất cả đồng phân mạch C và đồng phân địa chỉ nhóm OH.

- phương pháp tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ bỏ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: khi viết đồng phân ancol, nhóm OH không gắn vào C không no với 1 nguyên tử C không thể gắn 2 tuyệt 3 đội OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

- Ete là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nguyên tử oxi links với 2 team ankyl.

- CTTQ của ete no, solo chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- bí quyết tính số đồng phân:

- Áp dụng: cùng với n = 3 ta bao gồm công thức ete là C3H8O, cố kỉnh vào bí quyết ta được: đồng phân là

Với n = 4, công thức ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol cùng ete no, đơn chức là đồng phân về loại nhóm chức. Lúc viết đồng phân nếu đề không đề cập đến ancol tốt ete thì phải tính cả hai loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là số đông hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm –OH links trực tiếp cùng với C thơm.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- cách làm tính nhanh:

- Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với có cùng bí quyết phân tử nhưng mà là đồng phân ancol thơm (OH thêm với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là rất nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử bao gồm nhóm –CH = O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của anđehit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Vào phân tử đựng một nối đôi ở team chức CHO.

- phương pháp tính nhanh:

- Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là phần đông hợp chất hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm C = O link trực tiếp với nhị nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở team chức CO.

- công thức tính số đồng phân:

- Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit với xeton gồm cùng công thức phân tử cùng với nhau, nên những lúc đề bài xích chỉ mang lại CTPT cơ mà không nhắc đến các loại hợp chất nào thì đề xuất tính cả hai.

10. Cách tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là hầu hết hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm –COOH link trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối đôi ở nhóm chức COOH.