Cách tính tỉ số phần trăm

Hướng dẫn học sinh lớp 5 biết tra cứu tỉ số phần trăm của 2 số qua những ví dụ có lời giải. Qua đó giúp những em nắm được dạng bài bác tập cơ bản này.

Bạn đang xem: Cách tính tỉ số phần trăm

Để tìm tỉ số phần trăm của số A so với số B ta chia số A đến số B rồi nhân với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm kiếm được.

Ví dụ 1.Một lớp học có 28 em, trong đó có 7 em học giỏi toán. Hãy tìm tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với sĩ số của lớp?

Phân tích:Ta phải tìm kiếm tỉ số phần trăm của 7 em so với 28 em. Như vậy nếu sĩ số của lớp là 100 phần thì 7 em sẽ là từng nào phần?

Giải:Tỉ số phần trăm học sinh giỏi toán so với học sinh cả lớp là:7 : 28 = 0,250,25 = 25%

Đáp số: 25%

Ví dụ 2.Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây trong vườn?

Phân tích:Ta phải tìm tỉ số phần trăm của số cây cam so với số cây trong vườn. Như vậy trước hết phải kiếm tìm số cây vào vườn rồi mới kiếm tìm tỉ số phần trăm như bài yêu cầu.

Giải:Số cây trong vườn là:

12 + 28 = 40 (cây)

Tỉ số phần trăm số cây cam so với số cây trong vườn là:

12 : 40 = 0, 3 = 0, 3 x 100 % = 30%

Chú ý:Học sinh yếu tất cả thể thực hiện phép phân chia 12 : 28 vì chưng không đọc kỹ yêu cầu bài toán.

Ví dụ 3.Một người bỏ ra 42000đ tiền vốn để thiết lập rau. Sau khoản thời gian bán hết số rau, người đó thu được 52500đ.a.Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?b.Người đó thu lãi từng nào phần trăm?

Phân tích:Bài toán tương quan tới khái niệm “vốn”, “lãi”. Lưu ý: khi nói “lãi” từng nào phần trăm nghĩa là số tiền lãi so với số tiền vốn.

Giải:

a) Tiền cung cấp rau so với tiền vốn là:

52500 : 42000 = 1,25 = 1,25 x 100% = 125%.

Xem thêm: Phim Hồ Sơ Lửa Phần 2 Tập 5

b) Tiền lãi là:

125 – 100 = 25(%).

Chú ý:Học sinh bao gồm thể tra cứu số tiền lãi rồi tính tỉ số phần trăm so với tiền vốn và sẽ phải thêm một phép tính.

Ví dụ 4.Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy vào được 1/6 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy vào được 1/3 thể tích của bể. Hỏi cả nhì vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Phân tích:Bài toán liên quan tới “năng suất” của 2 vòi nước. Ta phải kiếm tìm lượng nước mà lại cả nhì vòi chảy một giờ vào bể so tỉ số phần trăm với thể tích của bể.

Giải:Một giờ nhị vòi chảy vào bể được:

1/6 + 1/3 = một nửa (thể tích bể)

Đổi ra tỉ số phần trăm:

(1/2) x 100% = 50%

Đáp số:Một giờ nhì vòi cùng chảy vào bể thì được 50% thể tích bể.

Lưu ý:Một số học sinh gồm thể đổi ra tỉ số phần trăm:(1/6) x 100%; (1/3) x 100% rồi mới cộng lại. Phương pháp làm này các em dễ gặp lo âu khi thực hiện phép chia 100 : 6 cùng 100 : 3 sẽ gặp số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nếu cộng 2 biểu thức cùng đặt 100% làm cho thừa số tầm thường sẽ lại đưa về giải pháp làm trên.

Ví dụ 5.Lượng nước trong hạt tươi là 16 %. Người ta lấy 200 kilogam hạt tươi đem phơi khô thì lượng hạt đó giảm đi 20 kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước vào hạt phơi khô?

Phân tích:Ở đây cần lưu ý học sinh về vấn đề thực tế: hạt phơi khô không có nghĩa là hạt hết nước. Với mỗi loại phơi khô, người ta có tiêu chuẩn về khô mà lại sản phẩm vẫn còn lượng nước (ít hơn khi tươi). Chẳng hạn như mực khô vẫn còn lượng nước trong nhỏ mực đó. Bởi vậy cần search lượng nước vào hạt tươi ban đầu rồi tra cứu lượng nước còn lại vào hạt khô để cuối cùng tìm tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt phơi khô.

Giải:

Lượng nước trong hạt tươi ban đầu là:

200 x 16 : 100 = 32 (kg)

Sau khi phơi thô 200 kilogam hạt tươi thì lượng hạt đó nhẹ đi 20 kg, đề xuất lượng còn lại trong hạt phơi khô là:

32 – 20 = 12 (kg)

Lượng hạt đã phơi thô còn lại là: 200 – 20 = 180 (kg)

Tỉ số phần trăm của lượng nước vào hạt phơi khô là: