Cách Trừ Phân Số

Tương từ bỏ với cùng hai phân số, tienmadaichien.com sẽ chỉ dẫn và ôn tập cho các em học xuất sắc Toán lớp 4 phép trừ phân số. Các em tham khảo kiến thức trung tâm và phía dẫn dưới nhé.

Bạn đang xem: Cách trừ phân số

1. Phép trừ phân số bao gồm cùng mẫu số

1.1. Lấy một ví dụ về phép trừ phân số bao gồm cùng mẫu mã số

Một ngày lan có ⅝ thời hạn ở nhà và đi chơi. Biết thời gian đi dạo của Lan chỉ chiếm 2/8. Hỏi thời gian ở nhà của Lan chiếm từng nào phần?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Ta có:

Tổng thời gian ở đơn vị và đi chơi của Lan: ⅝ thời hạn ngày

Thời gian lan đi chơi: 2/8 thời hạn của ngày

Thời gian Lan trong nhà chiếm ? thời hạn của ngày

Giải 

Thời gian Lan ở nhà là:

⅝ – 2/8 = ⅜ thời gian ngày

1.2. Bí quyết trừ phân số có cùng chủng loại số

*

Từ ví dụ tại phần 1.1, bạn có thể rút ra công việc trừ phân số bao gồm cùng chủng loại số như sau:

+ cách 1: tóm tắt đề bài

+ bước 2: Lập phép tính trừ những phân số gồm cùng mẫu mã số

+ cách 3: Trừ những phân số

Để trừ phân số bao gồm cùng mẫu số, chúng ta trừ tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

+ cách 4: Đưa ra kết quả.

Nếu công dụng thu được là phân số chưa tối giản thì ta rút gọn phân số mang về dạng phân số buổi tối giản. Đó bắt đầu là kết quả cuối thuộc của bài toán.

2. Phép trừ phân số khác chủng loại số

2.1. Lấy ví dụ như về phép trừ phân số khác chủng loại số

Một ngày lan có ⅝ thời gian ở nhà cùng đi chơi. Biết thời gian đi dạo của Lan chiếm phần 1/6. Hỏi thời hạn ở nhà đất của Lan chiếm bao nhiêu phần?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Ta có:

Tổng thời hạn ở công ty và đi chơi của Lan: ⅝ thời hạn ngày

Thời gian lan đi chơi: 1/6 thời hạn của ngày

Thời gian Lan ở nhà chiếm ? thời hạn của ngày

Giải 

Thời gian Lan ở trong nhà là:

⅝ – 1/6 = 30/48 – 8/48 = 22/48 = 11/24 thời gian ngày

2.2. Cách trừ phân số khác mẫu số

*

Từ ví dụ ở trong phần 2.1, họ rút ra được công việc trừ phân số khác mẫu mã số như sau:

+ cách 1: nắm tắt đề bài

+ cách 2: Lập phép tính trừ các phân số khác mẫu số

+ cách 3: Trừ những phân số

Để trừ phân số khác chủng loại số, trước hết ta đề nghị quy đồng các phân số thế nào cho chúng có cùng chủng loại số, rồi triển khai trừ tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

+ bước 4: Đưa ra kết quả.

Nếu kết quả thu được là phân số chưa tối giản thì ta rút gọn phân số mang đến dạng phân số tối giản. Đó new là hiệu quả cuối cùng của bài bác toán.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 phép trừ phân số 

3.1. Bài bác tập áp dụng toán lớp 4 phép trừ phân số cùng chủng loại số

Tổng kết học kỳ I vừa qua, lớp Nga tất cả ⅗ số học sinh xuất sắc và khá. Vào đó, tất cả ⅕ số học sinh giỏi. Hỏi số học viên khá chiếm mấy phần học sinh trong tổng số học sinh trong lớp?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Ta có

Số học sinh giỏi và khá: ⅗ tổng số học tập sinh

Số học sinh xuất sắc chiếm ⅕ tổng số học sinh

Số học sinh khá chiếm: Tổng số học tập sinh

Giải 

Số học viên khá chiếm là:

⅗ – ⅕ = ⅖ Tổng số học tập sinh

3.2. Bài xích tập áp dụng toán lớp 4 phép trừ phân số khác chủng loại số

Tổng kết học kỳ I vừa qua, lớp Nga có ⅗ số học sinh xuất sắc và khá. Trong đó, bao gồm 1/3 số học viên giỏi. Hỏi số học viên khá chiếm mấy phần học viên trong tổng số học sinh trong lớp?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Ta có

Số học tập sinh giỏi và khá: ⅗ tổng số học tập sinh

Số học sinh giỏi chiếm ⅓ tổng số học sinh

Số học viên khá chiếm: Tổng số học tập sinh

Giải 

Số học sinh khá chiếm là:

⅗ – ⅓ = 9/15 – 5/15 = 4/15 Tổng số học sinh

4. Bài xích tập tự luyện phép trừ phân số

Bài tập tự luyện phép trừ phân số cùng mẫu số 

Giải bài tập 1 trang 129, Toán lớp 4

Tính:

a) 15/16 – 7/16;

b) 7/4 – 3/4;

c) 9/5 – 3/5;

d) 17/49 – 12/49;

Hướng dẫn giải:

Để trừ nhị phân số cùng chủng loại số, những em vận dụng quy tắc trừ hai phân số gồm cùng mẫu mã số: trừ tử số của phân số đầu tiên cho tử số của phân số sản phẩm hai và không thay đổi mẫu số. Nếu tác dụng thu được là phân số chưa buổi tối giản thì ta rút gọn gàng thành phân số tối giản.

Đáp án:

a) 15/16 – 7/16 = 8/16 = 1/2

b) 7/4 – ¾ = 4/4 = 1

c) 9/5 – ⅗ = 6/5

d) 17/49 – 12/49 = 5/49 

Giải bài bác tập 2 trang 129, Toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a) ⅔ – 3/9;

b) 7/5 – 15/25;

c) 3/2 – 4/8;

d) 11/4 – 6/8

Hướng dẫn giải:

Các phân số chưa buổi tối giản các em rút gọn đưa về dạng phân số tối giản. Kế tiếp thực hiện nay phép trừ nhì phân số như bình thường.

Đáp án:

a) 2/3 – 3/9 = 2/3 – ⅓ = 1/3b) 7/5 – 15/25 = 7/5 – ⅗ = 4/5c) 3/2 – 4/8 = 3/2 – ½ = 2/2 = 1d) 11/4 – 6/8 = 11/4 – ¾ = 8/4 = 2

Giải bài bác tập 3 trang 129, Toán lớp 4

Tại Hội khỏe mạnh Phù Đổng cả nước lần lắp thêm VI năm 2004, số huy chương đá quý của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng 5/19 tổng cộng huy chương đá quý của đoàn vẫn giành được, sót lại là huy chương bạc bẽo và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc đãi và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương nhưng mà đoàn đang giành được?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Ta có

Gọi toàn bô huy chương của đoàn đã giành được là 1 trong đơn vị.

Xem thêm: Phần Mềm Auto Click 2 - How To Remove Auto Click 2

Số huy chương quà tỉnh Đồng tháp cảm nhận là 5/19 toàn bô huy chương

Số huy chương tệ bạc và đồng mà đoàn Đồng tháp dấn được: ? tổng cộng huy chương

Giải:

Số huy chương bạc và đồng nhưng mà đoàn Đồng tháp nhận được là:

1 – 5/19 = 19/19 – 5/19 = 14/19 tổng cộng huy chương

Đáp án: 14/19 tổng số huy chương

Bài tập trường đoản cú luyện phép trừ phân số cùng chủng loại số 

Giải bài tập 1 trang 130, Toán lớp 4

Tính:

a) ⅘ – ⅓;b) ⅚ – 3/8;c) 8/7 – 2/3 ;d) 5/3 – 3/5 ;

Hướng dẫn giải:

Các em áp dụng quy tắc trừ phân số khác mẫu số: quy đồng mẫu mã số của nhì phân số, rồi trừ nhì phân số đó theo phương thức trừ tử số và giữ nguyên mẫu số..

Đáp án

a) ⅘ – ⅓ = 12/15 – 5/15 = 7/15b) ⅚ – ⅜ = 40/48 – 18/48 = 22/48 = 11/24;c) 8/7 – 2/3 = 24/21 – 14/21 = 10/21d) 5/3 – 3/5 = 25/15 – 9/25 = 16/15

Giải bài xích tập 2 trang 130, Toán lớp 4

Tính:

20/16 – 3/4 30/45 – 2/5c) 10/12 – 3/4d) 12/9 – 1/4

Hướng dẫn giải:

Các phân số chưa buổi tối giản những em rút gọn mang lại dạng phân số về tối giản. Kế tiếp thực hiện phép trừ nhì phân số khác chủng loại số như bình thường.

Đáp án:

20/16 – 3 phần tư = 5/4 – ¾ = 2/4 = 1/230/45 – ⅖ = ⅔ – ⅖ = 10/15 – 6/15 = 4/15c) 10/12 – ¾ = ⅚ – ¾ = 20/24 – 18/24 = 2/24 = 1/12d) 12/9 – ¼ =4/3 – ¼ = 16/12 -3/12 = 13/12

Giải bài xích tập 3 trang 130, Toán lớp 4

Trong một khu dã ngoại công viên có 6/7 diện tích đã trồng hoa với cây xanh trong những số ấy có 2/5 diện tích s của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích s của công viên?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt

Ta có

Diện tích sẽ trồng hoa cùng cây xanh: 6/7 diện tích

Diện tích trồng hoa: 2/5 diện tích

Diện tích trồng cây xanh: ? diện tích

Giải:

Diện tích trồng cây cỏ = tổng diện tích s đã trồng hoa và hoa cỏ − diện tích s đã trồng hoa.

Diện tích để trồng hoa cỏ là:

6/7 – ⅖ = 30/35 – 14/35 = 16/35 diện tích s công viên

Đáp án: 16/35 diện tích công viên.

5. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 phép trừ phân số

Giải bài bác tập 1 trang 131, Toán lớp 4

Tính:

a) 8/3 – 5/3b) 16/5 – 9/5c) 21/8 – ⅜ 

Hướng dẫn giải:

Áp dụng nguyên tắc trừ nhì phân số cùng chủng loại số: trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số vật dụng hai và không thay đổi mẫu số.

Đáp án:

a) 8/3 – 5/3 = 3/3 = 1

b) 16/5 – 9/5 = 7/5

c) 21/8 – ⅜ = 18/8 = 9/4 

Giải bài bác tập 2 trang 131, Toán lớp 4

Tính:

a) ¾ – 2/7

b) ⅜ – 5/16

c) 7/5 – ⅔ 

d) 31/36 – ⅚

Hướng dẫn giải:

Áp dụng luật lệ trừ nhì phân số khác mẫu mã số: quy đồng cùng chủng loại số, rồi trừ tử số của phân số đầu tiên cho tử số của phân số thứ hai và không thay đổi mẫu số.

Đáp án:

¾ – 2/7 = 21/28 – 8/28 =13/28b) ⅜ – 5/16 = 6/16 – 5/16 = 1/16c) 7/5 – ⅔ = 21/15 – 10/15 = 11/15d) 31/36 – ⅚ = 31/36 – 30/36 = 1/36 

Giải bài bác tập 3 trang 131, Toán lớp 4

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: 2 – ¾ = 8/4 – ¾ = 5/4

a) 2 – 3/2 b) 5 – 14/3c) 37/12 – 3

Hướng dẫn giải:

Viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số rồi triển khai phép trừ nhì trừ hai phân số.

Đáp án:

a) 2 – 3/2 = 2/1 – 3/2 = 4/2 – 3/2 = 1/2

b) 5 – 14/3 = 5/1 – 14/3 = 15/3 – 14/3 = 1/3

c) 37/12 – 3 = 37/12 – 3/1 = 37/12 – 36/12 =1/12

Giải bài tập 4 trang 131, Toán lớp 4

Rút gọn gàng rồi tính:

a) 3/15 – 5/36 

b) 18/27 – 2/6

c) 15/25 – 3/21

d) 24/26 – 6/12

Hướng dẫn giải:

Rút gọn những phân số thành phân số buổi tối giản, rồi vận dụng quy tắc trừ nhị phân số khác mẫu số hoặc cùng mẫu mã số: quy đồng cùng mẫu số, sau đó trừ tử số của phân số trước tiên cho tử số của phân số đồ vật hai và giữ nguyên mẫu số.

Đáp án:

a) 3/15 – 5/36 = ⅕ – 1/7 = 2/35b) 18/27 – 2/6 = ⅔ – ⅓ = 1/3c) 15/25 – 3/21 = ⅗ – 1/7 = 21/35 – 5/35 = 16/35d) 24/26 – 6/12 = ⅔ – ½ = 4/6 – 3/6 = ⅙

Giải bài bác tập 5 trang 131, Toán lớp 4

Trong một ngày thời gian để học và ngủ của khách hàng Nam là ⅝ ngày, vào đó thời hạn học của nam giới là ¼ ngày. Hỏi thời hạn ngủ của khách hàng Nam là từng nào phần của một ngày?

Hướng dẫn giải giải:

Tóm tắt 

Ta có

Thời gian phái mạnh học và ngủ là: ⅝ ngày

Thời gian phái mạnh học: ¼ ngày

Thời gian ngủ của Nam: ? ngày

Thời gian ngủ của công ty Nam = Tổng thời gian để học cùng ngủ của nam giới – thời gian học của Nam.

Giải

Thời gian bạn Nam ngủ chiếm số phần của một ngày là:

5/ 8 -¼ = ⅝ – 2/8 = ⅜ ngày

Đáp án: thời gian ngủ ⅜ ngày

Trên phía trên là cục bộ kiến thức và chỉ dẫn học xuất sắc Toán lớp 4 phép trừ phân số của tienmadaichien.com.