ITALKI

Việc sử dụng "can"t" kết hợp với một động từ không giống sẽ tạo ra nhiều cụm từ có nghĩa trúc vị. tienmadaichien.com tổng hợp lại những collocation với "can"t"mà người bản ngữ thường sử dụng nhé.

Bạn đang xem: Italki

*

Ảnh:Common Collocations with CAN’T in English, ESLBuzz

Với những cụm từ này, đừng hiểu nghĩa đơn giản là"không thể + động từ", nhưng mà cần biết sắc thái ý nghĩa người nói muốn nhấn mạnh.

1. Can"t wait:

Nghĩa đen của cụm này là "không thể chờ", nhưng thực tế với nghĩa "phấn khích về điều gì đó" (To be excited about something).

Ví dụ:

Ican’t waitlớn see my friends next week. It’s going to lớn be wonderful.

2.Can"t stand:

Bạn đã quen thuộc rằng"stand" (nội động từ) có nghĩa "đứng".Nhưnglà ngoại động từ (cótân ngữ theo sau), từ này có thêm nghĩa "chịu đựng". "Can"t stand" là "cực kỳ không ham mê, không chịu nổi chiếc gì" (To strongly dislượt thích something).

Ví dụ:

None of us can stvà this place.Nobody can"t stand Tom when he smokes a cigar.

Ican’t standthe traffic in London.

3.Can"t bear:

Tương tự "stand", "bear" cũng tất cả nghĩa là "chịu đựng" là ngoại động từ. Cụm "can"t bear" cũng là "cực kỳ không thích" (To strongly dislượt thích something because it makes you unhappy).

Ví dụ:

Shecan’t bearto lớn be away from her family longer than a week.

4.Can"t take (it):

Câu thân quen thuộc của người bản ngữ là "I can"t take it anymore". Với cụm này, người nghe cần hiểu là "Tôi không thể chịu đựng nó nữa". "can"t take sth" nghĩa là "cannot tolerate sth". Ví dụ:

Ican’t take his constantshouting anymore, I have sầu to lớn leave.

5.Can"t help:

Cũng nằm ko kể nghĩa đen "giúp đỡ", cụm từ "can"t help" mang nghĩa "ko kiểm thẩm tra được" "ko thể không làm cho được" (khổng lồ have no control over something). Ví dụ:

I can"t help thinking that the keys will turn up eventually

"I wish you"d quit coughing all the time, Sally." - " - Ican"t help it. I wish I could too."

6. Can"t getsb out of my mind/ head

Cụm này còn có nghĩa là không thể dừng nghĩ về ai (can"t stop thinking aboutsb).

Ví dụ:

I justcan"t get you out of my head.

7.Can"t be bothered:

Nếu dịch nôm cụm này sẽ thành "không thể bị có tác dụng phiền". Tuy nhiên người nghe, đọc cần hiểu theo nghĩa bóng là "không có hứng thụ làm việc gì" (To have sầu no interest in something).

Ví dụ:

I know I should go for a run but Ican’t be botheredtonight."Do you want to lớn go the thể hình today?" - "No, I really can"t be bothered."

8.Can"t afford:

lúc bạn nói"can"t afford to lớn bởi something", thì không có nghĩa đen là bạn không có đủ tiền để làm cái gi, mà lại có nghĩa làviệc ko làm điều gì đó là điều quan liêu trọng(it"s important not lớn do it).

Xem thêm: Body Lotion Là Gì ? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Hiệu Quả Nhất Cách Sử Dụng Body Lotion Hiệu Quả Nhất

Ví dụ:

This is a really important meeting. I can"t afford to lớn be late.We can"t afford to take the risk.

Hay một ví dụ với dạng phủ định đi cùng cấu trúc này:

At these prices, you can"t afford not khổng lồ buy! This means "You have to lớn buy."

9.Can"t take my eyes off someone:

Dịch nghĩa đen, cụm từ này còn có nghĩa là "ko thể rời mắt khỏi ai đó", cũng có nghĩa là "bị hấp dẫn bởi ai đó".

Ví dụ:

Simoncan’t seem khổng lồ take his eyes off the new Marketing assistant.

*

10.You can"t win:

Cụm này sử dụng để nói rằng "Life is difficult" - dù bạn làm những gì như thế như thế nào, bạn vẫn ko thể thành công.

Ví dụ:

Sometimes no matter what you vị in life, youcan’t win.

Whatever I bởi, she isn’t happy – you just can’t win.

11. Can"t think straight:

Nhiều người tất cả thể hiểu theo nghĩa đen thành "ko thể nghĩ thẳng", nhưng thực tế cụm từ này còn có nghĩa hơi không giống một chút ít là ko thể tập trung (Cannot concentrate) để suy nghĩ một cách đúng đắn, cẩn thận.

Ví dụ:

"I just can’t think straight", she said, trying not to lớn cry.I am so tired that Ican"t think straight.

12. Can"t hear myself think:

Cụm này cũng là nghĩa là ko thể tập trung.

Ví dụ:

There is so much noise here that Ican"t hear myself think.

13.Can"t get enough of something or someone

Cụm này nghĩa là bạn muốn gồm ai hay thứ gì đónhiều hơn nữa (You want more of something or someone)

Ví dụ:

I love sầu this champagne! Ican"t get enough of it.

Lưu ý thêm

Trong tiếng Anh, bạn ko sử dụng "can know", "can"t know". Ttuyệt vào đó là động từ "tell".

Ví dụ:

You can tell he is from Japan because of his accent. (Bạn bao gồm thể nói rằng anh ta đến từ Nhật Bản nhờ vào giọng nói)You can"t tell that this bread is cheap. (Bạn ko thể nói rằng ổ bánh mỳ này rẻ tiền được)

(Tổng hợp)