CHIA SỐ TỰ NHIÊN CHO SỐ THẬP PHÂN

- Viết vệt phẩy vào bên phải thương đã kiếm được trước khi rước chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị phân chia để tiếp tục thực hiện nay phép chia.

Bạn đang xem: Chia số tự nhiên cho số thập phân

- thường xuyên chia cùng với từng chữ số tại phần thập phân của số bị chia

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

(a),,6,8:2 quad quad quad quad quad quad b),37,52:4)

Cách giải:

a) Ta để tính rồi có tác dụng như sau:

*

Vậy (6,8 : 2 =3,4 ).


b) Đặt tính rồi làm giống như như câu a ta có:

*

Vậy (37,52 : 4 = 9,38 ).

Xem thêm: Phương Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm Mới Nhất 2021, Tính Giá Thành Doanh Nghiệp Sản Xuất

Chú ý: Khi phân tách số thập phân mang lại số tự nhiên và thoải mái mà còn dư, ta hoàn toàn có thể chia tiếp bằng cách viết thêm chữ số (0) vào bên phải số dư rồi liên tục chia.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:

(a),,17,23:5 quad quad quad quad b),39,45:7)

Cách giải

*

Ta vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục thêm (0) rồi phân tách tiếp, mặc dù thương vẫn là một số trong những rất dài. Đây là phép chia bao gồm dư, với những bài dạng này ta vẫn tùy vào đề bài xích yêu ước lấy bao nhiêu chữ số ở vị trí thập phân để xác định thương.


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan lại ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài 1: Ôn tập quan niệm phân số. đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài 2: Ôn tập: so sánh hai phân số
bài 3: Ôn tâp: đối chiếu phân số (tiếp)
bài 4: Phân số thập phân
bài xích 5: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
bài bác 6: Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân số
bài bác 7: láo lếu số
bài bác 8: láo số (tiếp)
bài bác 9: Ôn tập về giải toán
bài bác 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán
bài xích 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm
bài bác 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
bài bác 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài xích 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài 1: khái niệm số thập phân
bài bác 2: hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài bác 3: Số thập phân bởi nhau. đối chiếu hai số thập phân
bài 4: Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân
bài bác 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
bài xích 6: Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân
bài xích 7: Phép cộng số thập phân. Tổng những số thập phân
bài xích 8: Phép trừ hai số thập phân
bài xích 9: Nhân một vài thập phân với một số trong những tự nhiên
bài 10: Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...
bài bác 11: Nhân một số trong những thập phân với một số thập phân
bài xích 12: Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên
bài bác 13: Chia một số thập phân đến 10, 100, 1000, ...
bài 14: Chia một vài tự nhiên cho một vài tự nhiên mà thương tìm được là một số trong những thập phân
bài xích 15: Chia một số trong những tự nhiên cho một vài thập phân
bài xích 16: Chia một số thập phân cho một số thập phân
bài bác 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính cùng với tỉ số tỷ lệ
bài 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của nhì số
bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá chỉ trị xác suất của một số trong những
bài xích 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số trong những khi biết giá chỉ trị phần trăm của số kia
bài 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số tỷ lệ liên quan liêu đến giao thương
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài bác 1: Tam giác. Diện tích s hình tam giác
bài xích 2: Hình thang. Diện tích hình thang
bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn trụ
bài xích 4: Diện tích hình tròn
bài xích 5: rèn luyện về diện tích các hình
bài xích 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài xích 7: diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài xích 8: diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
bài xích 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài bác 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài xích 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài xích 1: Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn
bài 2: cùng số đo thời gian
bài bác 3: Trừ số đo thời gian
bài bác 4: Nhân số đo thời hạn với một số
bài 5: phân tách số đo thời gian cho một trong những
bài bác 6: vận tốc
bài 7: Quãng con đường
bài xích 8: thời gian
bài bác 9: nhì vật chuyển động ngược chiều
bài bác 10: hai vật hoạt động cùng chiều
bài 11: hoạt động trên làn nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng
bài 2: Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích
bài 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài bác 4: Ôn tập về phép cùng
bài xích 5: Ôn tập về phép trừ
bài bác 6: Ôn tập về phép nhân
bài 7: Ôn tập về phép chia
bài xích 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
bài bác 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số trong những hình
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.