Viết phân số 7/8 dưới dạng tổng của 3 phân số có cùng tử số

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho phân số 7/8 . Hỏi đề nghị thêm vào mẫu mã số và ít hơn cùng một trong những tự nhiên nào và để được phân số mới là 1/4.

Bạn đang xem: Viết phân số 7/8 dưới dạng tổng của 3 phân số có cùng tử số

 


*

tổng là :

7 + 8 = 15

tử số là :

15 : ( 1 + 4 ) x 1 = 3

cần giảm tử và mẫu mã số đơn vị là :

7 - 3 = 4 đơn vị

Đáp số : 4


*

cho phân số 3/8 .hỏi phải thêm vào tử số và bớt ra ở mẫu mã số cùng một số trong những tự nhiên nào sẽ được phân số mới bởi 3/4

 


Cho phân số 25/37.Hãy tìm một vài tự nhiên sao để cho đem mẫu của phân số đã đến trừ đi số kia và không thay đổi tử số ta được phân số mới có giá trị là 5/6.

Xem thêm: Guide Fizz Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Lên Đồ Cho Fizz, Bảng Ngọc Fizz

Cho phân số 3/18.Hỏi cần thêm vào tử số và sút ở mẫu số cùng một số trong những nào để được phân số mới là 3/4


bài 1 : mang lại phân số 2/11 hỏi đề xuất cộng vào tử số và chủng loại số của phân số đã cho cùng 1 số tự nhiên và thoải mái nào để được phân số = 4 / 7 (các các bạn ghi rõ lời giải ra nhé )

bài nào cũng vậy nha thanks nhiều 

bài 2 : đến phân số 19 / 27 hỏi bắt buộc trừ đi nghỉ ngơi tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng 1 số tự nhiên nào để được phân số bắt đầu = 1/3 

bài 3 : cho phân số 3 / 18 hỏi phải cộng thêm vào tử số với trừ đi ở mẫu mã số cùng 1 số ít nào và để được phân số new 3/4

bài 4 : tìm kiếm phân số biết đem 3/2 trừ đi phân số kia rồi cộng với 5 /7 thì được phân số 11/14

bài 5 : kiếm tìm phân số biết lấy 1/5 cộng với phân số đó cộng thêm 1/4 thì được phân số 7 / 10


Lớp 5 Toán
1
0

Hỏi đề nghị trừ đi ở tử số và mẫu mã số của phân số 22/47 cùng một vài tự nhiên nào sẽ được phân số new mà sau khi rút gọn gàng ta được phân số 3/8 .

Hỏi phải thêm vào đó ở tử số và mẫu mã số của phân số 14/39 cùng một số tự nhiên nào để được phân số new mà sau khi rút gọn ta được phân số 4/9 .


Lớp 5 Toán
0
0

Cho phân số 2/11 .Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu mã số của phân số đã mang đến cùng một vài tự nhiên nào để được phân số mới bằng 4/7?


Lớp 5 Toán
1
0

Cho phân số 7/19.Hỏi đề nghị thêm vào tử số và chủng loại số của phân số kia cùng một trong những tự nhiên nào để được một phân số mới sau khoản thời gian rút gọn gàng được phân số 4/6


Lớp 5 Toán
2
0

cho phân số 13/29 hỏi đề xuất bớt ngơi nghỉ tử số và tiếp tế mẫu số bao nhiêu cùng một trong những tự nhiên để được phân số mới bởi phân số 1/5


Lớp 5 Toán
2
0

Cho phân số 35/37.Hỏi cần thêm vào tử số và bớt ở mẫu mã số cùng một vài tự nhiên là từng nào để được phân số mới bằng 5/4


Lớp 5 Toán
2
0

cho phân số 7/19. Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó cùng 1 số tự nhiên và thoải mái nào để được phân số mới sau khoản thời gian rút gọn gàng là 4/6