CHO PHÂN SỐ 87/98

cho phân số 87/98 hỏi yêu cầu chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có mức giá trị bởi 2/3

trả lời mỗi tác dụng cũng đc ạ


*

cho phân số 87/98 hỏi yêu cầu chuyển tự tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số có giá trị bằng 2/3


*

cho phân số 87/98. Hỏiphải chuyểntừ tử số xuống mẫu số bao nhiêu 1-1 vị để sở hữu phân số có mức giá trị bằng 2/3

ta thấy trường hợp từ tử số xuống chủng loại số thì tổng ko đổi.Bạn vẫn xem: mang lại phân số 87/98

tổng của tử số và mẫu số là:

89 + 98 =185

tử số sau khoản thời gian chuyển là:

185 : (2 + 3) x 2 = 74

phải đưa từ tử số xuống chủng loại số : 87 - 74 = 13 solo vị để có phân số mới có mức giá trị là(frac23)

Đ/s : 13

Khi chuyển tử số xuống mẫu mã số một số trong những đơn vị bất kỳ thì tổng của bọn chúng không cố gắng đổi

Tổng của tử số và mẫu số : 87 + 98 = 185

Tử số new : 185 : (2 + 3) x 2 = 74

Phải đưa tử số xuống chủng loại số : 87 - 74 = 13 (đơn vị)

Đáp số : 13 đối chọi vị

Cho phân số 87/98 . Hỏi cần chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhioeeu đối kháng vị để sở hữu giá trị bằng 2/3 .Bạn vẫn xem: cho phân số 87/98

Tổng tử số và chủng loại số ban sơ là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của(frac23)là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Vậy tử số mới là :

185 : 5 x 2 = 74

= > chuyển số đơn vị là : 87 - 74 = 13 ( đơn vị chức năng )

Đáp số : 13 đối chọi vị

Cho phân số(frac8798). Hỏi cần chuyển từ tử xuống mẫu bao nhiêu đơn vị chức năng để được phân số mới có mức giá trị bằng(frac23)

Gọi số phải tìm là a.

Bạn đang xem: Cho phân số 87/98

Có:(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow65=5a)

(Rightarrow a=frac655)

(Rightarrow a=13)

Tổng của tử số và mẫu số của phân số đã mang lại là:

87 + 98 = 185

Tử số sau khoản thời gian chuyển là:

185 : ( 2 + 3 ) x 2 = 74

Số đơn vị cần đưa là:

87 - 74 = 13

Đáp số: 13

Giải:

Gọi số bắt buộc tìm là a ( nằm trong N* )

Theo bài ra ta có:

(frac87-a98+a=frac23)

(Rightarrow3left(87-a ight)=2left(98+a ight))

(Rightarrow261-3a=196+2a)

(Rightarrow261-196=2a+3a)

(Rightarrow5a=65)

(Rightarrow a=13)

Vậy số đề xuất tìm là 13

1. Mang đến phân số 51/61.Hỏi nên chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bằng 3/5 ?

2.Cho phân số67/122.Hỏi buộc phải chuyển từ bỏ mâu số lên tử số baonhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bằng 4/5 ?

3.Cho phân số 73/97.Hỏi đề xuất cùng bớt tử số và chủng loại số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 2/3 ?

4.Cho phân số 27/78.Hỏi buộc phải cùng thêm mẫu số và tử số bao nhiêu đơn vị chức năng thì ta được phân số mới có mức giá trị bằng 2/5 ?

Ai vấn đáp nhanh có kết quả sớm lời giả đàng hoàng mình stick mang đến ok

Lớp 5 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

1) tổng cộng phần của phân số 3/5 là :

3+5=8

tổng cộng phần của phân số 51/61 là:

51+61=112

giá chỉ trị một phần là:

112:8=14

Tử số của phân só bắt đầu là :

14x3=42

mẫu số của phân só mới là:

14x5=70

Vậy ta có:42/70=3/5

Ta yêu cầu chuyển từ bỏ tử số xuống mẫu số là:

51-42=9

Đs:..

2)Tử số của phân sô mới:

(67 + 122) : (4 + 5) x 4 = 84

Cần chuyển mẫu mã số lên tử số :

84 - 67 = 17

Đs:..

3)Hiệu của tử số và mẫu số là:

97 - 73 = 24

Cùng ngắn hơn ở nhì số bao nhiêu đơn vị chức năng thì hiệu thân hai số không vậy đồi.

Tử số sau thời điểm bớt là: 24 x ( 3-1 ) = 48

Mẫu số sau khi bớt là: 48 + 24 = 72

Phải ít hơn : 73 -48 = 25 ( đơn vị chức năng )

Đs:..

4)Tử số bắt đầu là:

( 78 - 27 ) : ( 5 - 2 ) x 2 = 34

Phải phân phối tử số và chủng loại số là:

34 - 27 = 7

Đs:...

Đúng 0
comment (0)

đáp án theo thues tựngăn cách bởi vệt phẩy

9, 17, 25, 7

Đúng 0
phản hồi (0)

cho phân số 87/98.hói buộc phải chyển từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêuđơn vị,đểđc phân số mới có giá trị băng2/3

Lớp 6 Toán 0 0 gửi Hủy

1.Cho phân số 51/61. Hỏi phải chuyển trường đoản cú tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bởi 3/5?

Cho phân số 49/67. Hỏi phải chuyển tự tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bởi 1/3?Cho phân số 67/122. Hỏi yêu cầu chuyển từ mẫu mã số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bằng 4/5?

4.

Xem thêm: Processors Là Gì, Nghĩa Của Từ Processor, Các Loại Cpu Được Sử Dụng Rộng Rãi Hiện Nay

Cho phân số 41/78. Hỏi buộc phải chuyển từ mẫu số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 3/4?

5.Cho phân số 73/97. Hỏi nên cùng phải bớt tử số và chủng loại số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có mức giá trị bởi 2/3?

Lớp 5 Toán 1 0 gửi Hủy

1) Tổng của tử số và mẫu mã số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi đưa từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với mẫu mã số của phân số new vẫn không biến đổi và bởi 112

Chia tử số của phân số bắt đầu thành 3 phần đều bằng nhau thì mẫu số của phân số bắt đầu là 5 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

Giá trị một trong những phần là

112:8=14

Tử số của phân số bắt đầu là

14x3=43

Số đơn vị chức năng cần chuyển từ tử xuống mẫu mã của phân số ban đầu là

51-42=9

Các bài bác khác có tác dụng tương tự

Đúng 3
bình luận (0)

1.Cho phân số51/61. Hỏi bắt buộc chuyển trường đoản cú tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tađược phân số mới có mức giá trị bằng3/5?

2.Cho phân số49/67. Hỏi yêu cầu chuyển từ bỏ tử số xuống chủng loại số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng1/3?

3.Cho phân số67/122. Hỏi bắt buộc chuyển từ chủng loại số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng4/5?

4.Cho phân số41/78. Hỏi yêu cầu chuyển từ mẫu mã số lên tử số bao nhiêu đơn vị thì tađược phân số mới có giá trị bằng3/4?

Lớp 5 Toán 2 0 nhờ cất hộ Hủy

câu 1

Tổng của tử số và mẫu mã số của phân số 51/61 là

51+61=112

Khi đưa từ tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng thì tổng của tử số với mẫu số của phân số new vẫn không biến hóa và bởi 112

Chia tử số của phân số bắt đầu thành 3 phần đều nhau thì chủng loại số của phân số new là 5 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là

3+5=8 phần

Giá trị một trong những phần là

112:8=14

Tử số của phân số mới là

14x3=43

Số đơn vị chức năng cần chuyển từ tử xuống mẫu mã của phân số thuở đầu là

51-42=9

Các bài xích khác có tác dụng tương tự

Đúng 0
comment (0)

ok

ai làm cho đúng 1 k

Đúng 0
comment (0)

cho phân số 87/98 phải chuyển trường đoản cú tử số xuống mẫu mã số bao nhiêu đơn vị chức năng để bởi phân số 2/3

Lớp 6 Toán 9 0 nhờ cất hộ Hủy

Khi gửi tử số xuống mẫu mã số thì tổng của tử và mẫu mã không cố gắng đổi.

Tổng tử số và mẫu số là: 87 + 98 = 185 (tổng này không thay đổi)

Phân số mới có tổng tử số và chủng loại số bởi 185, với phân số đó bởi 2/3 bao gồm nghĩa là:

Tử số mới: 2 phần

Mẫu số mới: 3 phần

Tổng tử số và chủng loại số: 2 + 3 = 5 phần

5 phần ứng cùng với 185 => 1 phần bằng 185 :5 = 37

=> Tử số bắt đầu là: 37 x 2 = 74

Mà tử số cũ là: 87.

Vậy phải chuyển 87 - 74 = 13 đơn vị chức năng từ tử só xuống mẫu mã số.

Các bạn chú ý: bài xích chuyển trường đoản cú số này sang số kia thì tổng nhì số không nắm đổi, còn nếu cùng cùng hoặccùng trừ hai số đi 1 số ít thì hiệu hai số không cố kỉnh đổi

Đúng 0
comment (0)

Tổng tử số và mẫu số ban đầu là :

87 + 98 = 185

Tổng tử số và mẫu số của 2/3 là :

2 + 3 = 5

Vậy tử số mới là :

185 : 5 x 2 = 74

Chuyển số đơn vị chức năng là :

87 - 74 = 13 ( đơn vị )

Đáp số : 13 1-1 vị

Đúng 0
phản hồi (0)

Hiệucủa phân số sẽ là :

98-87 = 11

Mẫu của phân số mới là :

11 : (3-2).3 = 33

Phải đề nghị bớt số 1-1 bị để bằng phân số 2/3 là :

98 - 33= 65

Vậy buộc phải bớt 65 1-1 bị để đượcphân số bởi 2/3

Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthotienmadaichien.com