CHO SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình chất hóa học của làm phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Cho sơ đồ phản ứng

Nhận xét nào sau đây về phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng vọt tính oxi hóa của những ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các xem sét sau:

(a) mang lại sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) mang lại đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, đầy đủ thí nghiệm có xảy ra phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là (biết vật dụng tự trong dãy gắng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim nhiều loại đều tác dụng được với dung dịch HCl tuy thế không công dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch có AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X bao gồm hai muối bột và hóa học rắn Y bao gồm hai kim loại. Nhì muối trong X và hai sắt kẽm kim loại trong Y thứu tự là:


Cho láo hợp có Fe cùng Mg vào dung dịch AgNO3, khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm nhì muối) và hóa học rắn Y (gồm nhị kim loại). Hai muối trong X là


Kim loại M phản nghịch ứng được với: dung dịch HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn tất cả ba sắt kẽm kim loại là:


Cho kim loại M phản nghịch ứng cùng với Cl2, thu được muối X. Mang lại M tính năng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Mang đến Cl2 công dụng với hỗn hợp muối Y thu được muối X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X có Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Mang sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm các kim loại được pha trộn trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp hóa học nóng tan của bọn chúng là:


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ thứ trên, từng mũi tên là một trong những phản ứng, các chất X, Y theo lần lượt là đa số chất làm sao sau đây?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh Ni. Số ngôi trường hợp lộ diện ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhị không thay đổi trong vừa lòng chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau phản bội ứng chiếm được 23,0 gam hóa học rắn cùng thể tích các thành phần hỗn hợp khí đang phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 với O2 phản nghịch ứng vừa đủ với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y gồm Mg cùng Al, chiếm được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là


Hòa tan các thành phần hỗn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam hợp kim của bội bạc vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng đến phản ứng trả toàn, nhận được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bạc trong mẫu hợp kim là


Cho 2,8 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu với Ag phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) cùng dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X với 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp có AgNO3 0,1M với Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam chất rắn Y. Cực hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X có FeCl2 cùng CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn cân nặng bột Zn ban sơ là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội phản ứng thu được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng khối lượng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) có CO cùng H2 phản ứng với cùng một lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy bắt buộc vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ, chiếm được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn bộ X công dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan tổng thể Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Phần trăm thể tích khí co trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo thứ tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hòa hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau bội nghịch ứng là


Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại là sự phá hủy kim một số loại hoặc hợp kim do tác dụng của những chất trong môi trường xung quanh xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong đó kim nhiều loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Tốc Độ Phản Ứng Và Hằng Số Tốc Độ Phản Ứng Là Gì

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn mòn kim loại là ăn mòn hóa học tập và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được gửi trực kế tiếp các chất trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong đó kim các loại bị bào mòn do tác dụng của dung dịch hóa học điện li và tạo nên dòng electron vận động và di chuyển từ rất âm mang lại cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo các bước sau:

cách 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc nối tiếp với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hòa hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không gian ẩm.


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.