Close call là gì

Kính chào quí vị thính đưa. Xin mời quý vị theo dõi và quan sát bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 71 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phụ trách nát.

Bạn đang xem: Close call là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are A CLOSE-CALL and BY A HAIR’S WIDTH.

Trong bài học từ bây giờ, nhì thành ngữ ta học tập là A CLOSE-CALL cùng BY A HAIR’S WIDTH.

Mike had not seen Harvey for many years. Then, yesterday, they ran inlớn each other at the post office. Mike went there lớn sover away a package. Harvey went there lớn piông xã up one. They chatted for a short while, then went their separate ways, but they did plan to lớn reconnect later.

Mike không gặp Harvey trong nhiều năm, rồi ngày qua họ gặp mặt nhau tại nhà Bưu Điện. Mike ra kia nhằm gửi đi một thùng thiết bị, Harvey ra kia để lãnh một thùng đồ dùng. Họ rỉ tai một cơ hội rồi chia ly mà lại cũng dự trù chạm chán nhau lại.

MAI LAN: Mike, so you said you saw Harvey at the post office yesterday. What’s he up khổng lồ these days?

Mike. Vậy là anh chạm chán Harvey ở nhà Bưu Điện ngày hôm qua. Hồi này anh ta ra sao?

MIKE: Oh. He looks great. He’s a little heavier, but much more lively. He talks a lot more, too.

Ồ. anh ta trông xuất sắc lắm. Anh khá Khủng ra nhưng nkhô hanh nhứa hơn trước các. Anh ta cũng nói nhiều hơn thế nữa.

MAI LAN: Did he say anything about what he’s doing?

Anh ta có nói anh đang làm cái gi không?

MIKE: He’s a manager for a paint shop.

Anh ta là thống trị một tiệm cung cấp sơn.

MAI LAN: That’s a good job. Then the reason why he has become more lively, more verbal is that he has to communicate with clients.

Việc đó tốt. Vậy thì lý do anh ta năng động cùng nói nhiều hơn nữa là trên anh ta đề nghị xúc tiếp, contact cùng với khách hàng.

MIKE: Yeah. And he told me about having had a close-call with death.

Đúng. Và anh gồm nói với tôi đã trở nên một "close-call" cùng với tử vong.

MAI LAN: A close-call?

A close-call?

MIKE: A close-điện thoại tư vấn is a narrow escape from danger. It’s spelled C-L-O-S-EC-A-L-L. He had a close-Gọi with death.

A close-Gọi là bay chết, là tách khỏi được một nguy hại. Close-điện thoại tư vấn tiến công vần là C-L-O-S-E C-A-L-L. Anh ta suýt bị bị tiêu diệt.

MAI LAN: Oh my God! So a close-call is a situation in which something bad, something unpleasant happens but you manage to lớn avoid it. Harvey came cthảm bại lớn dying but he managed to survive sầu.

Ttách ơi. Vậy "a close-call" là ngôi trường phù hợp lúc 1 câu hỏi xấu, xấu số xảy ra tuy nhiên ta tránh khỏi. Harvey lân cận tử vong tuy thế anh ta như mong muốn sống sót.

MIKE: That’s it. He said that one day while he was checking around in the store house, a huge crate of paint cans fell down from a high shelf.

Đúng vậy. Anh ta nói một hôm khi anh sẽ đi kiểm tra sức khỏe xét trong kho sản phẩm, một khiếu nại đầy hộp sơn rơi tự bên trên xuống.

Xem thêm: 100% Working Adobe Photoshop Cs6 Serial Number Download Offline Activation

MAI LAN: Oh no. It didn’t lvà on hyên ổn, did it?

Ồ, gớm thừa ! Kiện sản phẩm không đè lên trên anh ta chứ?

MIKE: It was truly a very close-điện thoại tư vấn. It scratched his left shoulder và broke up in pieces right next to him.

Đó đúng là một sự bay chết. Thùng mặt hàng cà ngay cạnh vai trái của anh ấy cùng vỡ lẽ ra từng mảng ngay cạnh anh.

MAI LAN: Uh! That sounds bad. What about the paint cans?

Ứ ừ. Nghe ghê vượt. Còn đều hộp tô thì sao?

MIKE: What vị you think? A huge crate of paint cans falling from up high, breaking up lớn pieces. What will happen next?

Cô nghĩ về sao? Một khiếu nại hộp sơn rơi tự trên cao xuống tan vỡ ra từng mảnh. Vậy đã ra sao?

MAI LAN: Well, I suppose the cans broke up, too. Oh my God, did a lot of paint splatter all over the floor? That would be awful.

Á à. Tôi nghĩ những vỏ hộp tô cũng vỡ lẽ ra. Ồ ttránh ơi, sơn gồm văng ra khắp sàn không? Như vậy thì khiếp vượt.

MIKE: You guessed right. Paint everywhere! Harvey slipped and fell down, covered with paint of mixed colors. Can you imagine that?

Cô đân oán đúng. Sơn mọi vị trí. Harvey trượt chân, bửa xuống, fan đầy đánh đủ color. Có thể tưởng tượng điều đó không?

MAI LAN: That’s terrible! Did Harvey come out alright?

Kinc xịn vượt. Rồi Harvey chẳng sao chứ?

MIKE: He was shaken, for sure. He also suffered a sprained ankle, but he was OK, because an ambulance came very quickly.

Anh ta bị "sốc", chắc chắn rằng rồi. Anh cũng trở thành trặc cổ chân. Nhưng phần lớn việc ổn thỏa vì chưng xe cộ cứu vớt thương cho tới nkhô giòn lắm.

MAI LAN: He was truly very lucky. It was a close-điện thoại tư vấn, a complicated one. Was he compensated for the incident?

Anh ta may thiệt. Đó là loại bay chết đích thực, cái bay bị tiêu diệt vấn đề. Anh ta có được bồi hoàn gì không?

MIKE: Yes. He had a two-week vacation with pay & some other special treats.

Có. Anh ta được nghỉ ngơi nhị tuần có lương và vài đặc biệt quan trọng không giống.

MAI LAN: So we can say he escaped death by a hair’s width. I heard this expression once before.

Vậy ta có thể nói rằng anh bay bị tiêu diệt bởi kẽ tóc. Tôi sẽ nghe thành ngữ này một đợt.

MIKE: You’re a quiông chồng learner. A hair’s H-A-I-R’S width W-I-D-T-H. You know the spelling, right?

Cô học tập nkhô giòn lắm. A hair"s H-A-I-R"S width W-I-D-T-H. Cô biết phương pháp tấn công vần chứ?

MAI LAN: Now I know the spelling. And that means a very, very small margin, very narrowly, doesn’t it?

Bây tiếng thì tôi biết. Đó nghĩa là một trong khoảng chừng rất nhỏ tuổi, gần kề sạt, nên không?

MIKE: See, a quiông chồng learner like you knows about things because you have sharp intuition. You’re smart!

Thấy chưa, cô là bạn học rất nhanh. Cô biết đầy đủ bài toán nhờ cô có tri giác bén nhạy bén. Cô logic lắm.

MAI LAN: Of course! I’m smartest in choosing you as a very special friover. Is that pleasing to your ear?

Dĩ nhiên. Tôi tối ưu tốt nhất là chọn anh làm các bạn quan trọng đặc biệt. Nghe phù hợp chưa?

MIKE: Well, maybe. But for real, I’m lucky to lớn be your special one, OK?

cũng có thể lắm. Nhưng thực thụ tôi rất như mong muốn làm các bạn đặc trưng của cô.

MAI LAN: Oh. I know another case where my frikết thúc Lynn escaped danger by a hair’s width.

Ồ. Tôi còn biết một trường phù hợp không giống cơ mà Lynn, các bạn tôi, tránh khỏi gian nguy vào con đường tơ, kẽ tóc.

MIKE: What happened?

Việc gì xảy ra?

MAI LAN: She ran up a circular staircase & tripped. She quickly grasped the railing & hung on until help came. She came within a hair’s width from falling down.

Cô ta chạy lên một chiếc bậc thang một số loại tròn, tđuổi chân. May cơ mà cô ráng được thành cầu thang cùng duy trì được cho đến lúc tất cả bạn tới góp. Chỉ mặt đường tơ kẽ tóc là cô ta xẻ xuống.

Xem thêm: Does An Apple A Day Really Keep The Doctor Away? An Apple A Day Keeps The Doctor Away

MIKE: Lucky lady!

Cô ta may thật!

Hôm ni chúng ta vừa học hai thành ngữ : A CLOSE-CALL tức thị THOÁT TRONG GANG TẤC,SUÝT CHẾT với BY A HAIR’S WIDTH tức thị SÁT SẠT, TRONG ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị vào bài học tới.