CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ VÀ TẾ BÀO

ADN và nhiễm sắc thể
*
Cấu trúc phân tử của ADN. Các bazơ ở nhị chuỗi ghép cặp với nhau qua liên kết hiđrô.

ADN bình thường là một phân tử chuỗi kép, cuộn với nhau tạo thành dạng xoắn kép. Mỗi nucleotide ở ADN liên kết một phương pháp chọn lọc với nucleotide ở chuỗi đối diện: A liên kết với T, G liên kết với C. Nguyên tắc liên kết này gọi là nguyên tắc bổ sung. Theo phong cách này, mặc dù có dạng chuỗi kép, nhưng mỗi chuỗi đơn thực tế vẫn chứa tất cả các thông tin cần thiết, không cần đến chuỗi đối diện. Cấu trúc này của ADN chính là cơ sở vật lý của tính di truyền: thừa trình xào nấu ADN nhân đôi thông tin di truyền bằng giải pháp chia bóc hai chuỗi của ADN, sử dụng mỗi chuỗi như một khuôn để tổng hợp một chuỗi bổ sung mới.

Bạn đang xem: Cơ sở di truyền học phân tử và tế bào

Các gene được sắp xếp thẳng sản phẩm dọc theo chuỗi lâu năm ADN, được gọi là nhiễm sắc thể. Ở vi khuẩn, mỗi tế bào gồm một nhiễm sắc thể đơn, vòng, vào khi những sinh vật nhân chuẩn lại gồm bộ nhiều nhiễm sắc thể mạch thẳng. Chuỗi ADN của bọn chúng thường hết sức dài; một ví dụ, nhiễm sắc thể lớn nhất của con người tất cả độ nhiều năm khoảng 247 triệu cặp bazơ (bp). Vào nhiễm sắc thể, ADN thường kết hợp với những protein cấu trúc, tất cả vai trò tổ chức, kết chặt và điều khiển thu nhận ADN, tạo thành loại vật chất gọi là chromatin (chất di truyền). Ở sinh vật nhân chuẩn, chromatin thường cấu tạo từ các nucleosome (thể nhân), bao gồm những đơn vị ADN nhất định quấn quanh một lõi gồm những protein histon. Tập hợp toàn bộ vật chất di truyền của một sinh vật (bao gồm những chuỗi ADN phức hợp của tất cả nhiễm sắc thể) gọi bình thường là bộ gen (genome).

*
Biểu đồ năm 1882 của Walther Flemming về sự phân chia tế bào nhân chuẩn.

Các nhiễm sắc thể được nhân đôi, co xoắn với tổ chức lại. Sau đó, lúc tế bào phân chia, các nhiễm sắc thể tương đồng cũng phân cách vào các tế bào con.

Xem thêm: Bị Les Là Gì ? Gay Là Gì? Les Là Gì? Ngưng Kỳ Thị Ngưng Xúc Phạm

Nếu các sinh vật đơn bội (mức bội thể bằng 1) chỉ bao gồm duy nhất một phiên bản mang lại mỗi nhiễm sắc thể, thì đa phần động vật cùng nhiều thực vật là lưỡng bội (mức bội thể bằng 2), tức mỗi nhiễm sắc thể sẽ bao gồm một nhiễm sắc thể khác giống hệt nó (nhiễm sắc thể tương đồng), cùng như thế sẽ tất cả hai bản sao cho mỗi gen. Nhì allele của một gen nằm bên trên những locus giống nhau của nhiễm sắc tử chị em, mỗi allele được thừa hưởng từ bố hoặc từ mẹ.

Ngoại lệ xuất hiện ở các cặp nhiễm sắc thể giới tính, tức các nhiễm sắc thể chuyên biệt nhưng nhiều động vật đã tiến hóa nên, giữ sứ mệnh xác định giới tính của mỗi cá thể. Ở người cùng những động vật tất cả vú nói chung, nhiễm sắc thể Y tất cả rất không nhiều gen với khởi động sự phạt triển các đặc tính sinh dục đực, trong những lúc nhiễm sắc thể X lại tương tự các nhiễm sắc thể khác, chứa nhiều ren không liên quan đến xác định giới tính. Những cá thể cái bao gồm hai nhiễm sắc thể X tương đồng (XX), trong những khi cá thể đực có một nhiễm sắc thể X với một nhiễm sắc thể Y (XY) - sự không giống biệt về số nhiễm sắc thể X dẫn tới những rối loạn di truyền liên kết giới tính khác thường.