Cộng số nhị phân

Số nhị phân là gì

Số nhị phân giờ anh là binary, là hệ đếm chỉ có 2 chữ số 0 với 1

Đổi số nhị phân thanh lịch thập phân

Nguyên lý: Một hàng số 0, 1 biến đổi số thập phân?

– Đánh số vật dụng tự các số, bước đầu 0 từ phải lịch sự trái.

Bạn đang xem: Cộng số nhị phân

– địa điểm nào có bit 1 sẽ sở hữu giá trị 2k (k là số trang bị tự), bit 0 có mức giá trị 0.

– Cộng những giá trị, sẽ tiến hành kết quả.

Ví dụ:

Đổi số nhị phân sau thành thập phân: 10011101

Dãy số10011101
Thứ tự76543210
Giá trị2700242322020
Tính12800168401

Kết quả: 128+16+8+4+1 = 157

Vậy: 10011101 = 157

Chú ý:

– nếu như khách hàng quen, hoàn toàn có thể tính theo phong cách khác:

10011101 = 1×27 + 0x26 + 0x25 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 0x21 + 1×20 = 157

= 1×27 + 1×24 + 1×23 + 1×22 + 1×20 = 157

(Tại bit 0 không buộc phải liệt kê).

– Nếu có không ít bit 0 thường xuyên phía bên trái nhất, lúc tính toán chúng ta cũng có thể bỏ những bit này.

Xem thêm: Tình Huống 23: Tham Quan Nhà Máy Tiếng Anh Là Gì? Tra Từ Nhà Máy

Ví dụ:

Đổi các số nhị phân sau thành thập phân: 0000101101, 000000101.

Các số này còn có số lượng các bit không giống nhau, nhưng mà đổi sang trọng thập phân rất nhiều có hiệu quả giống nhau.

101 = 1×23+0x21+1×20 = 8 + 0 + 1 = 9

Vậy:

0000101 = 9

101 = 9

000000101 = 9

Nếu tiến hành số lẻ, thì sau lốt phẩy (,) hoặc che dấu chấm (.) các bạn nhân 2-k

Ví dụ:

Đổi 101.001 thành số thập phân.

101.001 = 1×22+0x21+1×20+0x2-1+0x2-2+1×2-4

= 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0.125

= 5.125

Vậy 101.0012 = 5.12510

Cộng 2 số nhị phân

Nguyên tắc cơ phiên bản để cùng hai số nhị phân như sau:

0+0 = 0

1+0 = 1

0+1 = 1

1+1 = 10 (Nhớ 1, y như trong phép cùng thập phân)

Trừ 2 số nhị phân

Để trừ 2 số nhị phân, ta bắt buộc nhớ những nguyên tắc sau:

0 − 0 = 00 − 1 = −1 (mượn)1 − 0 = 11 − 1 = 0-1-1 = -10

Ví dụ 1: ta tiến hành phép trừ sau 10 – 8 = 2

Ta gồm số 1010=10102, số 810=10002

Nhân nhị số nhị phân

Phép tính nhân vào hệ nhị phân cũng như như phương pháp làm vào hệ thập phân. Hai số A cùng B được nhân với nhau do những tích số của những kí số 0 và 1 của A và B: cùng với mỗi con số ở B, tích của nó với số một con số trong A được tính và viết xuống một mặt hàng mới, mỗi hàng mới phải chuyển dịch vị trí sang bên trái 1 bit. Tổng của các tích toàn cục này cho ta công dụng tích số cuối cùng.

Ví dụ: 9 x 6 = 54 (1001 x 110 = 110110)

Chia 2 số nhị phân

Phép phân chia số nhị phân tương đối phức tạp hơn phép cộng, trừ với nhân. Bí quyết chia số nhị phân tương tự như chia 2 số thập phân, bởi vì đó chúng ta cần nắm rõ cách phân chia trên số thập phân, bên cạnh đó cần nắm rõ cách trừ 2 số nhị phân. Đầu tiên hãy xem hình 1 nhằm nhớ lại bí quyết chia 2 số thập phân, sau đó xem hình 2 các các bạn sẽ hiểu phương pháp chia số nhị phân.