Công thức tính nhanh số đồng phân

Tính đồng phân của một chất là thắc mắc thường xuyên gặp trong các bài khám nghiệm và đề thi, nhằm tính số đồng phân một cách nhanh nhất chúng ta hãy thuộc Top giải thuật đến với bài viết Công thức tính đồng phân dưới đây nhé:

1. Công thức tính số đồng phân ancol đối kháng chức no, mạch hở: CnH2n+2O2

Số đồng phân CnH2n+2O2 = 2n- 2 ( 13H8O = 23-2= 2

b. C4H10O = 24-2= 4

c. C5H12O = 25-2= 8

2. Phương pháp tính số đồng phân anđehit 1-1 chức no, mạch hở: CnH2nO

- Anđehit là phần lớn hợp hóa học hữu cơ vào phân tử bao gồm nhóm –CH = O link trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Bạn đang xem: Công thức tính nhanh số đồng phân

- CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối đôi ở nhóm chức CHO.

- Số đồng phân CnH2nO = 2n- 3 ( 23H6O, C4H8O.

- C3H6O, C4H8O là cách làm của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

*
cách làm tính đồng phân cấp tốc nhất" width="671">

3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic 1-1 chức no, mạch hở: CnH2nO2

- Axit cacboxylic là rất nhiều hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –COOH links trực tiếp cùng với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

- CTTQ của aaxit no, đối chọi chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Vào phân tử cất một nối đôi ở đội chức COOH.

- Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 3 ( 24H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

4. Công thức tính số đồng phân este 1-1 chức no, mạch hở: CnH2nO2

Số đồng phân CnH2nO2 = 2n- 2 ( 12H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

5. Công thức tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Khái niệm: Ankan là các hiđrocacbon no, mạch hở. Vào phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đối chọi C-C cùng C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

- Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới lộ diện đồng phân.

Công thức tính nhanh

2n - 4 + 1 (3 4H10

- Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

6. Công thức tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

- Anken là số đông hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử chứa một links đôi.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken gồm đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi cùng đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân anken:

- Xét 2C có nối đôi, từng C sẽ liên kết với 2 nhóm cụ (giống hoặc khác nhau).

Xem thêm: Dịch Vụ Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản Là Gì, Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản

- Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C có nối đôi đang còn 2C cùng H nhóm thế.

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 2)" width="838">

- Nếu đề bài bác yêu mong tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu như yêu ước tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) đã là 1+1+2 = 4 đồng phân.

- Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C với nối đôi đã còn 3C với H team thế.

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 3)" width="846">

7. Bí quyết tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

- Ankin là các hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một link ba.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối tía và không tồn tại đồng phân hình học.

Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C sở hữu nối ba, mỗi C vẫn liên kết với 1 nhóm núm (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C với nối bố sẽ còn 2C với H là nhóm thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

8. Cách làm tính số đồng phân ancol đối kháng chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân

9. Bí quyết tính số đồng phân amin solo chức no CnH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 10. Công thức tính số đồng phân trieste tạo vì chưng glyxerol và các thành phần hỗn hợp n axit béo:

Công thức:

*
công thức tính đồng phân sớm nhất có thể (ảnh 4)" width="456">

11. Phương pháp tính số đồng phân ete đối chọi chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*
bí quyết tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 5)" width="450">

Áp dụng: Với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, nạm vào cách làm ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

12. Phương pháp tính số đồng phân xeton 1-1 chức no CnH2nO:

- Xeton là các hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm C = O liên kết trực tiếp với hai nguyên tử C.

- CTTQ của xeton no, solo chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song ở đội chức CO.

Công thức:

*
cách làm tính đồng phân nhanh nhất (ảnh 6)" width="423">

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

*
phương pháp tính đồng phân nhanh nhất có thể (ảnh 7)" width="672">

Lưu ý: Anđehit và xeton bao gồm cùng cách làm phân tử với nhau, nên những lúc đề bài bác chỉ đến CTPT nhưng mà không đề cập đến các loại hợp hóa học nào thì phải tính cả hai.

13. Phương pháp tính số đồng phân RH thơm cùng đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

CnH2n-6 = (n - 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8

- Ta có n = 7, núm vào cách làm ta được (7-6)2 = 1

14. Công thức tính số đồng phân phenol đơn chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

15. Công thức tính số đi, tri, tetra.....n peptit tối đa tạo vị hỗn hợp gồm x amino axit không giống nhau:

- Số n peptit max = xn

Ví dụ: gồm tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit nhận được từ láo hợp tất cả 2 amino axit là glyxin và alanin?