Cộng Trừ Phân Số


Muốn cùng hai phân số không giống mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng nhị phân số cùng chủng loại rồi cộng các tử cùng nhau và không thay đổi mẫu chung.

Bạn đang xem: Cộng trừ phân số


Ví dụ:

$dfrac32 + dfrac - 35 = dfrac1510 + dfrac - 610 = dfrac15 + left( - 6 ight)10 = dfrac910$.

II. Một số trong những tính hóa học của phép cộng phân số

+ đặc thù giao hoán: $dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+ tính chất kết hợp:

$left( dfracab + dfraccd ight) + dfracpq = dfracab + left( dfraccd + dfracpq ight)$

+ cùng với số $0$ : $dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$


Ví dụ:

- đặc thù giao hoán

$dfrac12 + dfrac32 = dfrac32 + dfrac12$$ = dfrac42 = 2$

- tính chất kết hợp:

 $left( dfrac12 + dfrac34 ight) + dfrac14$$ = dfrac12 + left( dfrac34 + dfrac14 ight)$$ = dfrac12 + 1 = dfrac32$

- tính chất cộng cùng với số 0:

$dfrac14 + 0 = 0 + dfrac14 = dfrac14$.

III. Số đối của một phân số

Hai số call là đối nhau nếu như tổng của chúng bằng $0$. Kí hiệu số đối của phân số $dfracab$ là $ - dfracab$.

$dfracab + left( - dfracab ight) = 0$.


- ao ước trừ hai phân số cùng mẫu ta lấy tử của phân số thứ nhất trừ đi tử của phân số thiết bị hai và giữ nguyên mẫu.

$dfracam - dfracbm = dfraca - bm$

- mong mỏi trừ nhì phân số không giống mẫu, ta quy đồng nhị phân số, rồi trừ hai phân số đó.


Ví dụ:

a) $dfrac27 - dfrac57 = dfrac2 - 57 = dfrac - 37$

b) $dfrac16 - dfrac12 = dfrac16 + left( - dfrac12 ight) = dfrac16 + left( dfrac - 36 ight) = dfrac1 + left( - 3 ight)6 = dfrac - 26 = dfrac - 13.$

Nhận xét: Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta có thể cộng số bị trừ cùng với số đối của số trừ.

Ví dụ:

$dfrac56 - dfrac - 13 = dfrac56 + dfrac13 = dfrac56 + dfrac26 = dfrac76$.

Xem thêm: Phim Số Phận Bị Đánh Cắp Với Dàn Diễn, Số Phận Bị Đánh Cắp


CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

I. Search số đối của một trong những cho trước

Muốn tìm kiếm số đối của một vài khác $0$, ta chỉ cần đổi vệt của nó.

Chú ý: $ - dfracab = dfrac - ab = dfraca - b$

II. Tiến hành phép cộng, trừ các phân số

Áp dụng những qui tắc cùng (trừ) hai phân số cùng mẫu, cộng (trừ) nhì phân số không cùng mẫu.

 Chú ý:

+ đề nghị rút gọn phân số (nếu bao gồm phân số chưa buổi tối giản) trước lúc cộng (trừ).

+ Rút gọn hiệu quả (nếu có thể).

III. Search số chưa biết trong một tổng, một hiệu

Chú ý quan hệ giữa các số hạng trong một tổng, một hiệu:+ một trong những hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia+ Số bị trừ bằng hiệu cùng với số trừ+ Số trừ thông qua số bị trừ trừ đi hiệu.

IV. Việc dẫn cho phép cộng, phép trừ phân số

Bước 1: địa thế căn cứ vào đề bài, lập các phép cộng, phép trừ phân số thích hợp.

Bước 2: tiến hành phép tính cộng (trừ)


Bước 3: Kết luận.

V. Thực hiện dãy phép tính cộng, trừ những phân số

Ta tiến hành theo quá trình sau:+ Viết phân số bao gồm mẫu âm thành phân số bởi nó và có mẫu dương+ cầm cố phép trừ bởi phép cộng với số đối+ Quy đồng mẫu các phân số rồi tiến hành cộng các tử số+ Rút gọn kết quả (nếu gồm thể)Tùy theo điểm sáng của những phân số ta rất có thể sử dụng các đặc thù của phép cùng phân số nhằm việc thống kê giám sát được dễ dàng và nhanh chóng.

VI. đối chiếu phân số bằng phương pháp sử dụng phép cộng phân số ưng ý hợp

Trong một trong những trường phù hợp để so sánh hai phân số, ta có thể cộng chúng với hai phân số phù hợp có cùng tử. So sánh hai phân số được cộng vào này sẽ giúp đỡ ta so sánh được nhì phân số sẽ cho.Khi so sánh hai phân số thuộc tử phải chú ý:- Trong nhì phân số gồm cùng tử dương, phân số nào gồm mẫu lớn hơn vậy thì phân số đó bé dại hơn- Trong nhì phân số bao gồm cùng tử âm, phân số nào tất cả mẫu lớn hơn thế thì lớn hơn.