Cộng Trừ Số Thập Phân

Phép cùng và phép trừ nhì số thập phân được triển khai tương từ bỏ như so với số nguyên.

Bạn đang xem: Cộng trừ số thập phân

Cách cộng số thập phân

Tương tự như số nguyên, ta cũng rành mạch phần dấu với phần số của số thập phân như sau:


*

Cộng nhì số thập phân dương

Điều này các em đã có học ở Tiểu học. Hãy xem lấy một ví dụ sau để nhớ lại biện pháp làm:

Ví dụ 1: Để tính tổng $32,475 + 9,681$, ta để tính như sau:


*

Vậy $32,475 + 9,681 = 42,156$.

Lưu ý là những dấu phẩy thẳng mặt hàng với nhau.

Cộng hai số thập phân âm

Muốn cùng hai số thập phân âm, ta cùng phần số lại với nhau, rồi để dấu trừ “-” trước kết quả.

Ví dụ 2:

$(-1,2) + (-2,5)$ = $-(1,2 + 2,5)$ = $-3,7$

$(-15) + (-0,9)$ = $-(15 + 0,9)$ = $-15,9$

Cộng nhì số thập phân khác dấu nhau

Muốn cùng hai số thập phân khác vệt nhau, ta mang phần số khủng trừ cho chỗ số nhỏ, rồi để dấu đi kèm theo với phần số phệ trước kết quả.

Xem thêm: Joint National Committee Là Gì ? Điều Trị Tăng Huyết Áp Ở Người Cao Tuổi 2014

Ví dụ 3:

$(-1,9) + 0,5$ = $-(1,9 – 0,5)$ = $-1,4$ (vì $1,9 > 0,5$, nên dấu của hiệu quả cùng vết với -1,9).

$3,2 + (-2,1)$ = $3,2 – 2,1$ = $1,1$ (vì $3,2 > 2,1$, phải dấu của công dụng cùng lốt với 3,2)

Lưu ý: các phép trừ như $1,9 – 0,5$ và $3,2 – 2,1$ đã được học nghỉ ngơi tiểu học.


Câu hỏi 1: Tính:

a) 11,5 + 9,3

b) 13,9 + (-9,13)

c) 5,8 + (-6,9)

d) (-4,9) + 5,2


Xem lời giải

Giải

a) 11,5 + 9,3 = 20,8

b) 13,9 + (-9,13) = 13,9 – 9,13 = 4,77 (vì 13,9 > 9,13).

c) 5,8 + (-6,9) = -(6,9 – 5,8) = -1,1 (vì 6,9 > 5,8).

d) (-4,9) + 5,2 = 5,2 – 4,9 = 0,3 (vì 5,2 > 4,9).


Quy tắc cùng hai số thập phân: