Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Số Việt Nam

Ngành nghề khiếp doanh

MãNgành
4651Bán buôn máy vi tính, đồ vật ngoại vi với phần mềm
4652Bán buôn sản phẩm và linh kiện điện tử, viễn thông
4663Bán buôn thứ liệu, thiết bị lắp đặt khác vào xây dựngChi tiết: - mua sắm ống nối, khớp nối và cụ thể lắp ghép khác; - mua sắm thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cun cút chữ T, ống cao su,...
4719Bán lẻ khác trong các shop kinh doanh tổng hợpChi tiết: nhỏ lẻ trong nhà hàng siêu thị (Supermarket); bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); nhỏ lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng thích hợp khác
4741Bán lẻ trang bị vi tính, đồ vật ngoại vi, ứng dụng và sản phẩm viễn thông vào các shop chuyên doanh
4742Bán lẻ lắp thêm nghe quan sát trong các siêu thị chuyên doanh
4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt đơn hàng qua bưu năng lượng điện hoặc internetChi tiết: - kinh doanh nhỏ các loại hàng hóa bằng thư để hàng; - bán lẻ các loại hàng hóa qua internet. - buôn bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại; - chuyển động thương mại năng lượng điện tử (Trừ vận động đấu giá nhỏ lẻ qua internet)
5820Xuất bản phần mềm
6201Lập trình vật dụng vi tính
6202Tư vấn thiết bị vi tính với quản trị hệ thống máy vi tính
6209Hoạt hễ dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ thương mại khác tương quan đến trang bị vi tínhChi tiết: - chuyển động dịch vụ technology thông tin cùng máy vi tính khác không được phân các loại vào đâu như: xung khắc phục các sự vậy máy vi tính và setup phần mềm
6311Xử lý dữ liệu, cho mướn và các vận động liên quan(Trừ chuyển động cung cấp cho hạ tầng thông tin cho thuê)
7310Quảng cáo(Không bao gồm quảng cáo dung dịch lá)
7320Nghiên cứu thị phần và dò xét dư luận(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và thương mại & dịch vụ điều tra)
7410Hoạt động xây cất chuyên dụngChi tiết: - xây đắp thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, thiết bị trang sức, đồ vật và trang trí thiết kế bên trong khác, sản phẩm & hàng hóa thời trang khác cũng giống như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - Dịch vụ thiết kế đồ thị; - hoạt động trang trí nội thất
9511Sửa chữa trị máy vi tính và thiết bị nước ngoài vi
9512Sửa chữa trị thiết bị liên lạc
9521Sửa chữa trị thiết bị nghe chú ý điện tử gia dụng