Cover sheet là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ tienmadaichien.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Cover sheet là gì

Aarushi"s bed sheet remained undisturbed, & her body had been covered with a trắng flannel blanket.
Collins nude figurative works, especially, reveal a point of view that is distinctly contemporary, and his setups are simple, incorporating at most a bed sheet and a length of fabric.
His first collections were often referred to as gothic extravaganzas & were created from bed sheets that his grandmother gave lớn hyên ổn.
Morris and five sầu other prisoners sawed through the bars và fashioned a makeshift rope out of bed sheets khổng lồ climb down to lớn another part of the jail.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị quan điểm của các chỉnh sửa viên tienmadaichien.com tienmadaichien.com hoặc của tienmadaichien.com University Press hay của những bên cấp giấy phép.
*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly và repeatedly with the hands and fingers

Về câu hỏi này
*Xem thêm: What Is The Meaning Of " Fresh Graduate Student Là Gì, Fresh Graduate Meaning

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Ảnh Thumbnail Là Gì Dành Cho Người Chưa Biết, Tìm Hiểu Về Thumbnail

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語