Cpu

mang đến em hỏi số đông ai ĐÃ cùng ĐANG sử dụng nhỏ này share mang đến em biết với. chú ý cấu hình ní cũng ngon mà lại em là sinc viên nên chỉ gồm từng ấy thôi:p. Vì có nhiều lời khen/chê buộc phải em đo đắn nghe mặt nào