Định nghĩa phân số

Khái niệm phân số: Phân số bao hàm có tử số và chủng loại số, trong đó tử số là một số tự nhiên viết trên lốt gạch ngang, mẫu mã số là số tự nhiên và thoải mái khác (0) viết dưới vệt gạch ngang.

Bạn đang xem: Định nghĩa phân số


Cách gọi phân số: khi hiểu phân số ta gọi tử số trước rồi gọi “phần”, tiếp đến đọc mang lại mẫu số.

Ví dụ : phân số (dfrac18) gọi là một phần tám.

Chú ý: 

1) yêu thương của phép chia số thoải mái và tự nhiên cho một số trong những tự nhiên (khác (0)) hoàn toàn có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và chủng loại số là số chia.

Ví dụ: (5:9 = dfrac59;,,,,,,,,,,,,,,,4:7 = dfrac47,;,,,,...)

2) những số trường đoản cú nhiên có thể viết thành một phân số gồm tử số là số thoải mái và tự nhiên đó và chủng loại số bằng (1).

Ví dụ: (6 = dfrac61;,,,,,,,,,,,,,,,15 = dfrac151;,,...).

3) Số (1) có thể viết thành phân số có tử số và mẫu mã số bằng nhau và không giống (1).

Ví dụ: (1 = dfrac88;,,,,,,,,,,,,,,,1 = dfrac1212;,,...)

4) Số (0) rất có thể viết thành phân số bao gồm tử số là (0) và mẫu số khác (0).

Ví dụ: (0 = dfrac05;,,,,,,,,,,,,,,,0 = dfrac024;,,...)

2) đặc thù cơ phiên bản của phân số


a) nếu như nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên không giống (0) thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

b) Nếu phân tách cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác (0) thì được một phân số bằng phân số đang cho.


3) Ứng dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số

Dạng 1: Rút gọn phân số

Bước 1: Xét coi cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng chia hết mang đến số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn (1)).

Xem thêm: Theme Là Gì ? Nghĩa Của Từ Theme Trong Tiếng Việt Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Theme Wordpress

Bước 2: phân chia cả tử số và mẫu mã số của phân số đó đến số đó.

Bước 3: Cứ làm như thế cho tới khi tìm được phân số buổi tối giản.

Chú ý: Phân số buổi tối giản là phân số gồm tử số và chủng loại số ko cùng chia hết đến số nào lớn hơn (1).

Ví dụ:

$eginarrayldfrac1215 = dfrac12:315:3 = dfrac45\dfrac2135 = dfrac21:735:7 = dfrac35endarray$

Dạng 2: Quy đồng mẫu số những phân số

a) ngôi trường hợp mẫu số chung bằng tích của hai mẫu số của hai phân số đã cho.

Bước 1: đem cả tử số và mẫu mã số của phân số thứ nhất nhân với chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ hai.

Bước 2: mang cả tử số và mẫu mã số của phân số trang bị hai nhân với chủng loại số của phân số máy nhất.

Ví dụ: Quy đồng nhì phân số sau: (dfrac34) và (dfrac73)

MSC: (12)

(eginarrayldfrac34 = dfrac3 imes 34 imes 3 = dfrac912\dfrac73 = dfrac7 imes 43 imes 4 = dfrac2812endarray)

b) mẫu mã số của một trong số phân số phân chia hết đến mẫu số của những phân số còn lại

Bước 1: Lấy mẫu số bình thường là mẫu mã số mà chia hết đến mẫu số của các phân số còn lại.

Bước 2: search thừa số phụ.

Bước 3: Nhân cả tử số và mẫu mã số của các phân số còn sót lại với vượt số phụ tương ứng.

Bước 4: Giữ nguyên phân số gồm mẫu số phân chia hết cho mẫu số của các phân số còn lại.

Ví dụ: Quy đồng nhì phân số:

(dfrac1516) cùng (dfrac38)

MSC: (16)

(dfrac1516 = dfrac1516;,,,,,,,,,,,,,,,dfrac38 = dfrac3 imes 28 imes 2 = dfrac616)

Chú ý: Ta hay lấy chủng loại số tầm thường là số tự nhiên nhỏ tuổi nhất không giống (0) và cùng chia hết cho toàn bộ các mẫu.