Đổi Số Nhị Phân

Excel đến tienmadaichien.com 365 Excel mang đến tienmadaichien.com 365 dành mang đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel for ipad Excel for iPhone Excel mang lại máy tính bảng game android Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel mang lại điện thoại apk Xem thêm...Ít hơn

Hệ thống số là 1 cách có khối hệ thống để đại diện thay mặt cho những số gồm ký tự biểu tượng và sử dụng giá trị các đại lý để tiện lợi nhóm những số vào biểu mẫu mã thu gọn. Hệ thống số thịnh hành nhất là thập phân, có mức giá trị đại lý là 10 và bộ ký tự biểu tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Mặc dù nhiên, có các hệ thống số khác và chúng có thể hiệu quả hơn để áp dụng cho một mục tiêu cụ thể. Ví dụ, vì laptop sử dụng lô-gic Boolean nhằm thực hiện thống kê giám sát và thao tác làm việc nên bọn chúng sử dụng khối hệ thống số nhị phân, khối hệ thống này có mức giá trị cơ phiên bản là 2.

Bạn đang xem: Đổi số nhị phân

tienmadaichien.com Office Excel một số hàm mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi số quý phái và chuyển đổi từ các khối hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Bộ ký kết tự ký hiệu

Nhị phân

2

0,1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Chuyển đổi số nhị phân thanh lịch thập phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm BIN2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập phân (-1)


Chuyển đổi số nhị phân quý phái thập lục phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm BIN2HEX.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển đổi số nhị phân 11111011 thành số thập lục phân có 4 ký kết tự (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1110 thành số thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành số thập lục phân (FFFFFFFFFF)


Chuyển đổi số nhị phân sang chén bát phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm BIN2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1001 thành số chén phân có 3 ký kết tự (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1100100 thành số chén phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển thay đổi số nhị phân 1111111111 thành số bát phân (77777777777)


Chuyển đổi một số trong những thập tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi số 9 làm việc dạng thập chia thành số nhị phân tất cả 4 ký tự (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển thay đổi số thập phân -100 thành số nhị phân (1110011100)


Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số thập phân 100 thành số thập lục phân gồm 4 ký kết tự (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển đổi số thập phân -54 thành số thập lục phân (FFFFFFFFCA)


Chuyển đổi một số trong những thập tạo thành bát phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm DEC2OCT.

Xem thêm: Download Phần Mềm Ghép Ảnh Vào Khung Đẹp Nhất, Có Hướng Dẫn, 9 App Ghép Nhiều Ảnh Vào Khung Mạnh Mẽ Nhất

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển đổi số thập phân 58 thành số chén phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển thay đổi số thập chia thành số chén phân (7777777634)


Chuyển đổi một số thập lục tạo thành nhị phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2BIN.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển thay đổi F sinh sống dạng thập lục phân thành nhị phân, cùng với 8 ký tự (000001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển đổi B7 sinh sống dạng thập lục phân thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển thay đổi FFFFFFFFFF nghỉ ngơi dạng thập lục chia thành nhị phân (1111111111)


Chuyển đổi một vài thập lục phân thành thập phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2DEC.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển thay đổi A5 nghỉ ngơi dạng thập lục phân thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi FFFFFFFF5B sống dạng thập lục chia thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển thay đổi 3DA408B9 sinh sống dạng thập lục chia thành thập phân (1034160313)


Chuyển đổi một trong những thập lục chia thành bát phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy áp dụng hàm HEX2OCT.

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển đổi F ở dạng thập lục tạo thành bát phân với 3 cam kết tự (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển đổi 3B4E sinh sống dạng thập lục chia thành bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển thay đổi FFFFFFFF00 sinh hoạt dạng thập lục phân thành bát phân (7777777400)


Chuyển đổi một số trong những bát chia thành nhị phân

Để triển khai tác vụ này, hãy sử dụng hàm OCT2BIN.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 3 thành số nhị phân bao gồm 3 cam kết tự (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số chén phân 7777777000 thành số nhị phân (100000000)


Chuyển đổi một số bát chia thành thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2DEC.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển đổi số bát phân 54 thành số thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển thay đổi số chén phân 7777777533 thành số thập phân (-165)


Chuyển đổi một trong những bát chia thành thập lục phân

Để tiến hành tác vụ này, hãy thực hiện hàm OCT2HEX.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số bát phân 100 thành số thập lục phân có 4 ký kết tự (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển thay đổi số chén bát phân 7777777533 thành số thập lục phân (FFFFFFFF5B)


*
*
*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia tienmadaichien.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
tienmadaichien.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © tienmadaichien.com 2022