Download giáo trình tư pháp quốc tế

Download Ebook Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp. Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc & TS. Vũ Thị Phương Lan.

Bạn đang xem: Download giáo trình tư pháp quốc tế

 

Những tài liệu liên quan:

 

Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

*
Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Tư pháp quốc tế 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về Tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của Tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong Tư pháp quốc tế,…

Tư pháp quốc tế là môn khoa học pháp lý chuyên ngành được đưa vào giảng dạy dụng rãi trong các trường đại học đào tạo luật trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Tư pháp quốc tế, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trường Đại học Luật Hà Nội đã xuất bản và tái bản nhiều lần Giáo trình Tư pháp quốc tế. Các giáo trình Tư pháp quốc tế này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc trên cả nước, góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận về Tư pháp quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, không ít các vấn đề lý luận về Tư pháp quốc tế đã được cập nhật, làm mới hơn so với trước đây. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn mới cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế và lần này được tái bản có sửa đổi, bổ sung. Cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế đề cập những nội dung cơ bản của khoa học Tư pháp quốc tế nói chung, Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng trong bối cảnh mới, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm quan tâm đông đảo của bạn đọc.

Xem thêm: Smod Là Gì ? Quyền Hạn, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Nó? Smod Lã  Gã¬

Mặc dù tập thể tác giả đã rất cố gắng hoàn thành giáo trình, nhưng do Tư pháp quốc tế có những nội dung khá phức tạp nên giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa, để trong những lần xuất bản tiếp theo, giáo trình sẽ trở nên hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội


*
Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc & TS. Vũ Thị Phương Lan.

Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Tổng quan về tư pháp quốc tếChương 2: Xung đột pháp luậtChương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tếChương 4: Tố tụng dân sự quốc tếChương 5: Trọng tài quốc tếChương 6: Quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tếChương 7: Thừa kế trong tư pháp quốc tếChương 8: Quyền tác giả và quyền liên quan trong tư pháp quốc tếChương 9: Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tếChương 10: Hợp đồng trong tư pháp quốc tếChương 11: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tếChương 12: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tếChương 13: Lao động trong tư pháp quốc tế

*

*

*

*

 

Giáo trình Tư pháp quốc tế PDF

Do hệ thống dữ liệu của tienmadaichien.com thường xuyên bị quá tải nên chúng tôi không đính kèm file trong bài viết. Bạn nào cần bản mềm tài liệu này, vui lòng để lại Email ở dưới phần bình luận!