Download mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15

Phiếu xuất kho theo Thông tư 200 và 133 – Mẫu 02-VT.Theo dõi chặt chẽ con số đồ vật bốn, biện pháp, công cụ, sản phẩm, hànghóaxuất kho cho các phần tử áp dụng vào doanh nghiệp, làm cho căn cứ nhằm hạch toán thù ngân sách phân phối, tính Chi phí thành phầm, dịch vụ cùng kiểm soát câu hỏi sử dụng, triển khai định nấc tiêu hao vật bốn.

Bạn đang xem: Download mẫu phiếu xuất kho theo quyết định 15

Đang xem: Download mẫu phiếu xuất kho theo đưa ra quyết định 15

1. Mẫu phiếu xuất kho theo Thông bốn 200:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Mẫu số 02 – VT

Sở phận:…………….

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…..tháng…..năm ……

Nợ …………………….

Số: ……………………………..

Có …………………….

– Họ và thương hiệu bạn nhấn hàng: …………….. Địa chỉ (bộ phận)………………………….- Lý bởi vì xuất kho: ……………………………………………………………………………………..- Xuất trên kho (ngăn uống lô): …………………………..Địa điểm ………………………………

S

T

T

Tên, thương hiệu, quy giải pháp,phđộ ẩm chất vật dụng bốn, phương tiện,thành phầm, hàng hoá

Mãsố

Đơnvịtính

Số lượng

Đơngiá

Thànhtiền

Yêucầu

Thựcxuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………….- Số chứng từ gốc kèm theo:……………………………………………………………………

Ngày …. tháng ….năm…

Người lập

Người nhận

Thủ kho

Kế toán trưởng

Giám đốc

phiếu(Ký, bọn họ tên)

hàng(Ký, họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Hoặc thành phần mong muốn nhập)(Ký, bọn họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày…. tháng…. năm…..

Xem thêm: Download Hiren Boot 15.2 Tiếng Việt Full, Download Hiren Boot 15

Số: ……………………….
Nợ …………………….Có …………………….

– Họ với tên fan nhận hàng: ………………………. Địa chỉ (cỗ phận):…………………….- Lý do xuất kho:……………………………………………………………………………………….- Xuất tại kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm……………………………………….

STTTên, thương hiệu, quy biện pháp, phẩm chất thứ bốn, phương tiện sản phẩm, sản phẩm hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực nhập
ABCD1234
Cộngxxxxx

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………- Số hội chứng từ gốc kèm theo:………………………………………………..

Người nhận hàng(Ký, họ tên)Thủ kho(Ký, chúng ta tên)Ngày … tháng… năm….

Kế tân oán trưởng(Hoặc thành phần có nhu cầu nhập)(Ký, chúng ta tên)

Giám đốc(Ký, chúng ta tên)
Tải mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không mua về được thì có thể tuân theo giải pháp sau:Cách 1: Để lại mail tại phần comment mặt dướiBước 2: Gửi thử dùng vào mail:tienmadaichien.comgmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ mong muốn tải)3. Cách lập phiếu xuất kho:Góc bên trái của Phiếu xuất kho cần ghi rõ thương hiệu của đơn vị chức năng (hoặc đóng góp vệt solo vị), bộ phận xuất kho. Phiếu xuất kho lập cho một hoặc các sản phẩm thứ tư, mức sử dụng, biện pháp, sản phẩm, hàng hóa cùng một kho dùng cho một đối tượng người tiêu dùng hạch tân oán ngân sách hoặc và một mục tiêu áp dụng.lúc lập phiếu xuất kho buộc phải ghi rõ: Họ thương hiệu tín đồ nhấn sản phẩm, thương hiệu, đơn vị (bộ phận): số cùng ngày, mon, năm lập phiếu; nguyên do xuất kho và kho xuất đồ bốn, công cụ, nguyên lý, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa.- Cột A, B, C, D: Ghi số sản phẩm từ, tên, nhãn hiệu, qui biện pháp, phđộ ẩm hóa học, mã số và đơn vị chức năng tính của đồ dùng tứ, điều khoản, dụng cụ, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa.- Cột 1: Ghi con số vật dụng tứ, biện pháp, luật, thành phầm, hàng hóa theo yên cầu xuất kho của bạn (bộ phận) sử dụng.- Cột 2: Thủ kho ghi con số thực tiễn xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ rất có thể bằng hoặc ít hơn con số yêu cầu).- Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá (tùy theo chế độ hạch toán thù của doanh nghiệp) cùng tính thành tài chánh từng các loại vật dụng tứ, nguyên lý, chính sách, thành phầm, sản phẩm & hàng hóa xuất kho (cột 4 = cột 2 x cột 3).Dòng Cộng: Ghi tổng cộng tiền giấy số đồ dùng tứ, hiện tượng, dụng cụ, thành phầm, hàng hóa thực tế đã xuất kho.Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng cộng tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.Phiếu xuất kho vị các thành phần xin lĩnh hoặc do phần tử cai quản, phần tử kho lập (tùy theo tổ chức cai quản cùng biện pháp của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (để khổ giấy than viết 1 lần). Sau Khi lập phiếu xong xuôi, bạn lập phiếu với kế toán thù trưởng ký kết chấm dứt đưa mang đến người có quyền lực cao hoặc tín đồ được ủy quyền để mắt tới (ghi rõ chúng ta tên) giao cho tất cả những người dìm nạm phiếu xuống kho nhằm dìm mặt hàng. Sau lúc xuất kho, chủ kho ghi vào cột 2 con số thực xuất của từng thứ, ghi ngày, mon, năm xuất kho cùng thuộc bạn thừa nhận mặt hàng ký thương hiệu vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).Liên 1: Lưu sinh hoạt phần tử lập phiếu.Liên 2: Thủ kho duy trì nhằm ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển đến kế toán nhằm kế toán thù ghi vào cột 3, 4 cùng ghi vào sổ kế toán thù.Liên 3: Người dìm thiết bị tứ, công cụ, luật, thành phầm, hàng hóa giữ để theo dõi sinh hoạt phần tử áp dụng.