EJB CALLBACKS

- Chúng tôi nhắm tới việc cung cấp các tutorial và lý thuyết tương quan mang lại technology Java, nhất là J2EE/JavaEE- Chúng tôi ko công ty trương hỗ trợ source code, đoạn Clip trên website site này bởi vì Cửa Hàng chúng tôi ước muốn các bạn làm cho mỗi bước một nhằm cảm thấy được kỹ năng, đọc biết cùng kết quả.

Bạn đang xem: Ejb callbacks

Cách tiếp cận của công ty chúng tôi là làm cho từng bước bằng hướng dẫn- Hướng tiếp cận của công ty chúng tôi theo phía trình bày các kim chỉ nan trải qua ví dụ sẽ giúp đỡ tiết kiệm ngân sách thời gian


Session Bean trong EJB 2.1 – Cài đặt ứngdụng Shopping Cart sử dụng Stateful

Mục đích: nộidung của chủ đề này giới thiệu những khái niệmliên quan đến Session Bean và biện pháp cài đặt đặt session beantrong EJB 2.1. Chủ đề này sẽ áp dụng StatefulSession Bean để tải đặt ứng dụng ShoppingCart để người cần sử dụng tất cả thể sử dụng cácphương thức chức năng trải qua giao diện Webtrên Browser

Session Bean vào EJB 2.1 – Cài đặt ứngdụng Shopping Cart sử dụng Stateful

Mục đích: nộidung của chủ đề này giới thiệu những khái niệmtương quan đến Session Bean với phương pháp cài đặt session beantrong EJB 2.1. Chủ đề này sẽ áp dụng StatefulSession Bean để download đặt ứng dụng ShoppingCart để người dùng gồm thể sử dụng cácphương thức chức năng thông qua giao diện Webtrên Browser

Định nghĩa sơ lược vềmô hình Enterprise Java Bean – EJB

Mô hình EJB đưa ra giải pháp thức xây dựng ứng dụng phân tán – distributed application sử dụng quy mô kiến trúc component dựa các tiêu chuẩn Tập trung xử lý mang đến việc xây dựng chức năng và quá trình xử lý công việc – business logic: người lập trình tập trung xử lý các nghiệp vụ - business xuất xắc workflow của yêu cầu thực cho thật tốt mà không cần quan tâm đến các thành phần công việc khác như bảo mật, dịch vụ kết nối … bởi các thành phần này đã được hỗ trợ Chắc chắn – robust: đảm bảo mang lại việc xây dựng ứng dụng tốt, tiếp cực thực tế của nội dung yêu thương cầu xây dựng ứng dụng, gồm khả năng dễ dàng bảo trì Bảo mật – security : hỗ trợ bảo mật mang đến từng thành phần của ứng dụng thông qua việc knhị báo cùng cấu hình khi lập trình ứng dụng. EJB là thành phần middleware được deploy trên Application Server (lớp thứ 2 làm trung gian giữa giao diện tương tác của người sử dụng cùng các thành phần lưu trữ, xử lý dữ liệu) ứng dụng vào tế bào hình xây dựng ứng dụng phân tán triển knhị bên trên 3 lớp (3 tiers) Lớp xử lý giao diện – presentation layer Lớp xử lý nghiệp vụ – business layer. Lớp này bao gồm xử lý công việc xuất xắc chức năng – workflow tốt business logic với những làm việc xử lý, truy vấn cập dữ liệu – business data layer thông qua việc kết nối cơ sở dữ liệu – DBMS Lớp hỗ trợ kết nối và lưu trữ dữ liệu (data storage, DB, …) Kiến trúc của EJB

*

Trong kiến trúc tổng quát mắng, bọn họ thấy chiều hoạt động của ứng dụng theo thứ tự số đánh cùng quy mô đưa ra một thành phần mới đó là EJB Container, nơi đón nhận xử lý, chọn lựa enterprise bean instance tương ứng và chuyển xử lý đến bean được chọn lựa, hỗ trợ kết nối DB để truy tìm vấn dữ liệu xử lý với trả kết quả về đến nguời sử dụng Các thành phần trên quy mô tổng quát tháo muốn trao đổi công bố và tương tác với nhau phải trải qua một số service như hình vẽ chi tiết bên dưới

*

Kiến trúc theo quy mô mô tả là 3 lớp nhưng J2EE và JavaEE chia quy mô bỏ ra tiết thành từng lớp riêng rẽ biệt – layer dựa vào các thành phần đến dễ dàng thao tác làm việc cùng xử lý

*

Chúng ta thấy từng layer từ trái sang phải, đó là lớp giao diện người sử dụng, lớp xử lý đón nhận yêu thương cầu trên Web Server, lớp xử lý chức năng – Services, lớp xử lý dữ liệu Business Data – Domain, lớp hỗ trợ kết nối với những thành phần lưu trữ dữ liệu Connect Bridge or Driver, và lớp cuối cùng là DBMS giỏi hệ thống đọc tin EIS Kiến trúc luận lý và cơ chế hoạt động của EJB

*

Bước 1, 2 client thực hiện xác định cơ chế tương tác với hệ điều hành như là biện pháp tầm nã xuất tên tập tin thư mục, cách thức truy cập các thương hiệu thư mục cùng tập tin trên hệ điều hành trải qua JNDI – Java Naming và Directory Interface (Đây là cơ chế tổng quát sử dụng API để truy vấn cập các dịch vụ hỗ trợ truy tìm cập tập tin và thư mục ko quan tâm đến hệ điều hành) Bước 3, 4 xảy ra sau khoản thời gian xác định được context cụ thể của hệ điều hành, Client thực hiện tra cứu kiếm với chức năng lookup để kiếm tìm kiếm thương hiệu truy hỏi cập của trang chủ Object của ứng dụng được deploy trên Application Server. Đây là thành phần tương tác với Enterprise Bean vày Enterprise Bean không được tương tác trực tiếp nhưng phải thông qua EJB Container. Và đồi tượng Home Object được tạo ra với Administrators Object của EJB Container – Server quản lý Khi ứng dụng được deploy vào trong Server Bước 5, 6, 7 , 8, 9: Lúc trang chủ object tồn tại, client gây ra lệnh create để tạo ra đối tượng tương tác với EJB instances – đối tượng thương hiệu là EJB Object. Qui trình tạo ra đối tượng này, tuần tự là tạo ra môi trường hoạt động cho EJB (6), đồng thời tạo Enterprise Bean instance (7) nhưng bản chất ở đây là lựa chọn bean trong pool – nơi các instance bean đã được tạo sẵn lúc ứng dụng deploy. Lúc instance được chọn lựa ngừng thì EJB Object mới được tạo ra để liên kết instance bean đươc chọn lựa cùng trải qua object này clien mới tương tác được với bean. Object instance reference được return lại đến Home Object để trả về đến người cần sử dụng (10) Bước 11 đến 15: người cần sử dụng tiếp nhận Object và sau đó bên trên Object đó tạo nên những phương thức tương ứng đê EJB gọi Bean tương ứng với Object để xử lý, kết nối DB, trả kết quả trở về mang lại người sử dụng Qua mô hình và cơ chế thực hiện họ nhận thấy EJB Object hoạt động như một proxy cùng thành phần trung gian giữa người dùng – client với instance bean trong server Trong kiến trúc luận lý này, EJB Server với EJB Container sẽ hỗ trợ tất những những dịch vụ từ transaction, security, quản lý kết nối giữa những instance bean giỏi những kết nối đến DB, tìm kiếm và deliver những dịch vụ yêu thương cầu trong EJB Container … EJB hỗ trợ 3 component thiết yếu đó là Session Bean, Entity Bean với Message Driven Bean. Trong chủ đề này, Shop chúng tôi đề cập đến Session Bean

Khái niệm vềSession Bean trong EJB

Tồn tại cùng với thời gian của clients.

Xem thêm: 4 Lưu Ý Để Có Một Job Posting Là Gì ? Hướng Dẫn Xây Dựng Bản Đăng Tin Tuyển Dụng

Được tạo để đáp ứng (response) yêu cầu (request) của client. Bean sẽ bị hủy Lúc client nhận và xử lý chấm dứt response. Đối tượng xử lý nghiệp vụ (business xúc tích, business rule và workflow) Ví dụ: kiểm tra login, xử lý phép tính, quá trình xử lý văn bản, mượn sách thư viện (Qui trình thực hiện) Tại một thời điểm thì một client chỉ sử dụng 1 instance session bean (vì chưng container tạo) nhưng mà ko phân tách sẻ đến client khác (một client sử dụng một bean tương ứng với yêu thương cầu xử lý). Có 02 loại session bean đó là stateless session bean và stateful session bean Stateless Session bean Simple Request: Dùng cho các nghiệp vụ - chức năng với yêu cầu xử lý đơn giản, ko cần lưu trữ công bố sau mỗi lần xử lý giỏi là kết quả tính toán thù thông thường ko cần cập nhật. Stateless: không cần lưu trữ trạng thái vào quá trình hoạt động (non-converstation). Không duy trì cùng trạng thái lúc thực hiện request lần thứ 2. Lúc có sự cố, request sẽ được chuyển đến component khác hay instance bean khác tương ứng (vày cơ chế 1 đáp ứng 1) Ví dụ: thực hiện thao tác làm việc cộng trừ nhân phân chia, làm việc truy tìm vấn thống kê dữ liệu Stateful Session bean Multiple Request: các nghiệp vụ Khi có nhiều yêu thương cầu tại một thời điểm nhằm đảm bảo hoạt động phức tạp của client. Keep track: lưu trữ trạng thái của việc xử lý request trong quá trình hoạt động và hỗ trợ việc phục vụ nhiều clients Thời gian tồn tại của stateful rất phức tạp bởi cơ chế persistent – lưu trữ trạng thái được áp dụng mang đến bean để tất cả thể chuyển đổi bean giữa những client để đảm bảo khả năng phục vụ của container đối với tất cả yêu thương cầu của client Ví dụ: shopping carts Người lập trình phải xác định nghiệp vụ - workflow xuất xắc chức năng của ứng dụng phát triển – business để chọn lựa tuyệt stateful xuất xắc stateless. Tuy nhiên, Lúc chọn lựa cần cân nhắc Stateful có khả năng mất dữ liệu nhiều hơn stateless vì cơ chế persistence bao gồm khả năng khiến mất dữ liệu vị cache của hệ thống có giới hạn, hơn nữa Lúc xảy ra sự cố (như crash server) có thể khiến mất dữ liệu ko thể thực hiện phục hồi. Sử dụng stateless có thể làm giảm hiệu xuất xử lý vì mỗi request sử dụng 1 instance bean (khiến nghẽn mạch, thắt nút cổ chai nếu yêu cầu diễn ra quá nhiều) Các thành phần của EJB Session Beans

*

EJB Object – thiết lập đặt tương ứng là Component Interface (Remote cùng Local Interface) Là một proxy được container tự động phát sinh Lúc có yêu cầu phương thức từ client có nhiệm vụ kết nối giữa client cùng instance bean. Chuyển yêu cầu xử lý đến instance bean Có thể truy cập các dịch vụ của container như JNDI registry, security, quản lý transaction, thread pools, quản lý session …. Thiết lập công bố cấu hình mang lại việc sử dụng bean. Interface được hỗ trợ bởi gói javax.ejb.EJBObject với các phương thức