Equity Stake Là Gì

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:equity stake
Vietnamese translation:cổ phần
Entered by:This person is a tienmadaichien.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> VIET NGUYEN NGO

Bạn đang xem: Equity stake là gì

17:14 May 4, 2009
English khổng lồ Vietnamese translationsBus/Financial - Finance (general) / securitization
English term or phrase: equity stake
Historically, the issuer of a mortgage was likely to lớn maintain an equity stake in that mortgage – it would remain “on the books.”
aqua daquack
*

Local time: 11:56
cổ phần
Explanation:Equity: Vốn cổ phần/Vốn cổ đông/Vốn nhà thiết lập Stake: Cổ phần, Có nghĩa là phần vốn của người đóng cổ phần (cá thể tuyệt tổ chức) trong vốn chủ sở hữu Câu bên trên có thể dịch là: Từ trước tới lúc này, tổ chức triển khai cho vay mua căn hộ thế chấp thường có cổ phần trong khoản cho vay vốn mua nhà thế chấp ngân hàng đó – chứng tỏ sự hiện hữu của tổ chức đó.

*

This person is a tienmadaichien.com Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 11:56

Xem thêm: Microsoft Office 2016 Pro Crack + Product Key Iso Free Download

Summary of answers provided
5 +1cổ phầnThis person is a tienmadaichien.com Certified PRO in Vietnamese lớn EnglishCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

5vốn cổ phầnThis person is a tienmadaichien.com Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Dieu

*

*

Explanation:vốn cổ phầnThis person is a tienmadaichien.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a tienmadaichien.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen DieuVietnamLocal time: 11:56Specializes in fieldNative sầu speaker of:
*
VietnamesePRO pts in category: 47
|