Hack

UK figurative The article had been hacked about (= carelessly changed) so much that it was scarcely recognizable.

Bạn đang xem: Hack


in football & rugby, to lớn kiông chồng the ball away or khổng lồ foul (= act against the rules) by kicking another player in the leg:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ tienmadaichien.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.

Xem thêm: Phong Cách Thời Trang Old School Là Gì ? 9 Thuật Ngữ Thời Trang Bạn Nên Biết


to get inlớn someone else"s computer system without permission in order lớn find out information or bởi something illegal:
to lớn use someone else"s phone system without permission, especially to listen to their spoken messages:
a journamenu (= writer for newspapers or magazines) whose work is low in quality or does not have sầu much imagination:
khổng lồ access someone else’s computer system without permission in order to lớn obtain or change information:
a person who willingly works or acts mostly for money or other rewards without worrying about independence, beliefs, or reputation:
A haông chồng is also a writer who produces a lot of work for money without caring very much about its quality.

Xem thêm: Đau Mỏi Vai Gáy Cổ Là Biểu Hiện Của Những Bệnh Gì? Đau Mỏi Cổ, Vai Gáy: Nguyên Nhân Và Cách Chữa Trị


to use a computer to lớn access information stored on another computer system without permission, or khổng lồ spread a computer virus:
haông xã inlớn sth Two employees were charged with hacking into the company"s computer system & changing data.
an act of using a computer lớn access information stored on another computer system without permission, or khổng lồ spread a computer virut :
kesip parçalara ayırmak, başkasının bilgisayarındaki bilgilere izinsiz erişmek/ulaşmak, gazete ve kitap vb. yerlerde düşük kalitede yazılar yazmak…
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message