HÀM RÚT GỌN PHÂN SỐ

Ý tưởng

Tìm cầu chung bự nhấtChia tử số, mẫu số cho cầu chung mập nhấtCase sệt biệt:Dấu âm ở mẫu số -> đưa lên tử sốTử số phân chia hết cho mẫu số

Tìm ước chung phệ nhất

Sử dụng đệ quy nhằm tìm:

Nếu a chia hết cho b -> trả về số bNếu a không chia hết mang lại b -> tìm ước chung của (b, b%a)

Code


Bạn đang xem: Hàm rút gọn phân số

This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. Lớn review, xuất hiện the tệp tin in an editor that reveals hidden Unicode characters. Learn more about bidirectional Unicode characters

package main
import "https://tienmadaichien.com/ham-rut-gon-phan-so/imager_5_9963_700.jpgfmt"https://tienmadaichien.com/ham-rut-gon-phan-so/imager_5_9963_700.jpg
func ucln(a int, b int) int
if a%b == 0
return b
return ucln(b, a%b)
func main()
// Tử và mẫu mã nhập vào. Khu vực này mình mock luôn cho ngắn
tu := 10
mau := 15
if tu % mau == 0
fmt.Println(tu/mau)
return
uc := ucln(tu, mau)
tu = tu / uc
mau = mau / uc
if mau 0
mau *= –1
tu *= –1
fmt.Printf("https://tienmadaichien.com/ham-rut-gon-phan-so/imager_5_9963_700.jpg%v/%v"https://tienmadaichien.com/ham-rut-gon-phan-so/imager_5_9963_700.jpg, tu, mau)

*

*

Xem thêm: Cảm Nhận Về Tác Phẩm Số Phận Con Người, Đoạn Trích Số Phận Con Người

*

*

*

Tìm kiếmTìm kiếm cho:Danh sách bài bác viếtDanh sách bài viếtThời gian Tháng bố 2022 (5) Tháng nhì 2022 (3) tháng Một 2022 (3) tháng Mười nhị 2021 (5) tháng Mười Một 2021 (1) mon Mười 2021 (1) mon Chín 2021 (5) mon Tám 2021 (4) mon Bảy 2021 (2) tháng Sáu 2021 (9) mon Năm 2021 (3) Tháng bốn 2021 (4) Tháng bố 2021 (10) Tháng nhị 2021 (5) tháng Một 2021 (8) mon Mười nhị 2020 (3) mon Mười Một 2020 (1) mon Mười 2020 (1) mon Chín 2020 (2) tháng Tám 2020 (2) tháng Bảy 2020 (2) mon Sáu 2020 (6) tháng Năm 2020 (3) Tháng tư 2020 (2) Tháng cha 2020 (2) Tháng nhì 2020 (1) tháng Một 2020 (1) mon Mười nhì 2019 (1) mon Mười Một 2019 (1) mon Mười 2019 (1) tháng Chín 2019 (2) tháng Tám 2019 (2) mon Bảy 2019 (1) mon Sáu 2019 (2) mon Năm 2019 (1) Tháng bốn 2019 (2) Tháng bố 2019 (2) Tháng nhị 2019 (1) mon Một 2019 (1) mon Mười hai 2018 (1) tháng Mười Một 2018 (1) mon Mười 2018 (2) tháng Chín 2018 (4) mon Tám 2018 (1) tháng Bảy 2018 (3) mon Sáu 2018 (5) mon Năm 2018 (1) Tháng bốn 2018 (1) Tháng nhị 2018 (1) mon Một 2018 (1) tháng Mười Một 2017 (3) mon Mười 2017 (2) tháng Sáu 2017 (1) mon Năm 2017 (1) Tháng cha 2017 (1) tháng Mười Hai 2016 (4) mon Tám năm 2016 (1)Các bài post
Bình luận gần đây
*
tienmadaichien.com trong <2022> – tháng 1, tháng…
*
tienmadaichien.com trong <2022> – mon 1, tháng…
*
Đệ tử học bọn trong <2022> – mon 1, tháng…
*
Ran trong <2022> – tháng 1, tháng…
*
Phần 1: Tìm… trong
Lượt xem29311 lượtTheo dõi blog ^^

Bạn nhập vào e-mail để nhận thông tin khi có nội dung bài viết mới nha


Giới thiệu

Xin chào, Phong. Mọi bạn thường gọi tớ là Phong Đỗ/ Phong Độ/ Phong Đại Ca. Lúc này thì tớ đã là Go Developer tại OpenCommerce Group.