Her là gì

Cùng trung trung khu nước ngoài ngữ tienmadaichien.com English UK Vietnam mày mò về đại từ trong quy trình học tập giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ bỏ là trường đoản cú sửa chữa thay thế chodanh tự,tách sự lặp lại danh tự.

Bạn đang xem: Her là gì

2. Phân loại đại từ

*

Có 7 nhiều loại đại từ bỏ nlỗi sau:

2.1. Đại trường đoản cú nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi vật dụng nhấtngôi lắp thêm haingôi máy ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi vật dụng nhấtngôi thiết bị haingôi trang bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they hoàn toàn có thể làcông ty ngữcủahễ từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, hyên ổn, her, us, them có thể làtân ngữthẳng củađụng tự.

I saw her at the tiệc nhỏ last night.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữloại gián tiếp củarượu cồn trường đoản cú.

Ann gave sầu hlặng a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t bởi vì it without them.

2.2. Đại từ bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anybody toàn thân.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody toàn thân.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, notoàn thân.Nhóm độc lập có các từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong những đại trường đoản cú bên trên đó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng nhưtính tự (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại trường đoản cú thiết lập (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ sở hữu = tính trường đoản cú cài +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve sầu got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại tự bội phản thân (reflexive sầu pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủarượu cồn từkhichủ ngữvàtân ngữlà và một người:

I cut myself.Tom and Ann blamed themselves for the accident.

– Được áp dụng nlỗi trường hợp trên sauđụng từ+ giới từ:

He spoke to lớn himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Cục Sở Hữu Trí Tuệ Tiếng Anh Là Gì ? Sở Hữu Trí Tuệ Tiếng Anh Là Gì

– Được sử dụng nlỗi những đại tự dấn mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave sầu her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ củacâuvới được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Lúc bọn chúng nhấn mạnh cácdanh từkhông giống, bọn chúng được đặt ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke to lớn the President himself.

– Được thực hiện nhỏng cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that lớn himself.

2.5. Đại tự dục tình (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmnhà ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew hyên liked hlặng.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me lớn come bachồng today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began to slip.Tuy nhiên, giới trường đoản cú cũng rất có thể đưa xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began to lớn slip.

– Hình thức download (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chụ ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ bỏ hướng đẫn (demonstrative sầu pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ bỏ chỉ định (demonstrative sầu adjectives) this, that cùng số các của bọn chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm mục tiêu xác xác định trí củadanh từấy đối với người nói.khi nhữngtính từnày được sử dụng hòa bình, ko códanh từtheo sau, nó trở nên đại trường đoản cú hướng dẫn và chỉ định (demonstrative sầu pronouns).• Ngoài câu hỏi thay thế mang đến mộtdanh trường đoản cú, đại từ bỏ chỉ định và hướng dẫn còn cho tất cả những người nghe tư tưởng ngay gần rộng tuyệt xa rộng về thời gian hoặc khoảng cách.

Xem thêm: Bùng Nổ Xu Hướng " Sugar Daddy La Gì ? Sugar Baby Là Gì? Sugar Daddy Là Gì

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ bỏ nghi vấn (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmcông ty ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủacồn từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hvà vị you use?What paper vị you read?

Để tham khảocác khóa họccùng biết thêm chi tiết hãy tương tác với bọn chúng tôi: