Hoist là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú tienmadaichien.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Hoist là gì

A chair, for example, affords for an adult the options of sitting on, standing on, or even hoisting as a defense against snarling dogs.
Similarly, although albino rats press a bar to lớn eliminate the dibao tay of a hoisted animal, they do not press a bar to eliminate the diáp lực of a conspecific being shocked.
In most sheds there are coal or ash hoists, inspection pits và workshops equipped with an extensive sầu range of tools, many of them power operated.
They were promised two years" hard slog, with growth stifled, taxes hoisted, prices soaring, employment falling.
There were nine industrial deaths due to lớn vehicles—not necessarily cars—falling from jacks, ramps or hoists between 1978 và 1980.
We have been hoisted by the fact that local government reorganisation committed local authorities khổng lồ greater expenditure.
If they are right, then at last the signal is hoisted that our decline has begun, & will continue.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên tienmadaichien.com tienmadaichien.com hoặc của tienmadaichien.com University Press xuất xắc của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Tổng Hợp Hướng Dẫn Và Cách Chơi Warcraft 3 Offline, Cách Chơi Warcraft Trên Lan Games Online

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message