Json.stringify Là Gì

*
JSON.stringify() là một trong những hàm bom tấn vào Javascript nhằm chuyển một Object thanh lịch JSON. Có tương đối nhiều thư viện áp dụng JSON.stringify() như res.json() vào Express , post() vào Axios và cả Webpachồng stats. Trong nội dung bài viết này bản thân đang trình bày một biện pháp tổng quan về JSON.stringify() bao gồm cả các ngôi trường hòa hợp lỗi.

Bạn đang xem: Json.stringify là gì

const obj = answer: 42 ;const str = JSON.stringify(obj);str; // ""answer":42"typeof str; // "string"JSON.stringify() áp dụng tầm thường cùng với hàm JSON.parse(), đó là phương pháp ta xào luộc một Object mà không tác động đến Object cũ.

const obj = answer: 42 ;const clone = JSON.parse(JSON.stringify(obj));clone.answer; // 42clone === obj; // false

Trường phù hợp quan trọng đặc biệt cùng lỗi.

1. lúc một Object gồm một property trỏ về chính nó, JSON.stringify() trả về 1 errorconst obj = ;obj.prop = obj;// Throws "TypeError: TypeError: Converting circular structure to JSON"JSON.stringify(obj);2. Các ngôi trường vừa lòng NaN với Infinity, JSON.stringify() sẽ trả về nullconst obj = nan: parseInt("not a number"), inf: Number.POSITIVE_INFINITY;JSON.stringify(obj) // ""nan":null,"inf":null"3. Lọc vứt hết tất cả những quý giá undefined hay functionconst obj = fn: function() , undef: undefined;JSON.stringify(obj) // ""

Các tham mê số sót lại của JSON.stringify()

JSON.stringify() dấn vào 3 tmê mệt số , đa phần bọn họ ko nghe biết 2 tmê say số còn lại.

Tđắm say số thứ 2 là một hàm replacer, một hàm thừa nhận vào 1 cặp key/value có thể áp dụng để biến hóa output ở đầu cuối.

Xem thêm: Vì Sao Chúa Jesus Là Ai ? Tiểu Sử Đức Chúa Jésus Christ (Thiên Của Giáo)

const obj = a: 1, b: 2, c: 4, d: e: 4 ;//Nếu là number thì tạo thêm 1JSON.stringify(obj, function replacer(key, val) if(typeof val === "number") return val + 1; return val;)// ""a":2,"b":3,"c":4,"d":"e":5"Ttê mê số đồ vật 3 là spaces, được cho phép format lại đoạn code in ra console. Có các cách để hiển thị ra đồ vật nhưng mà ta mong ước.

const obj = a: 1, b: 2, c: 4, d: e: 4 ;JSON.stringify(obj);// ""a":1,"b":2,"c":3,"d":"e":4"JSON.stringify(obj, null, " ");// hoặcJSON.stringify(obj, null, 2);// // "a": 1,// "b": 2,// "c": 3,// "d": // "e": 4// // //Không tuyệt nhất thiết đề nghị là vết khoảng tầm trắngJSON.stringify(obj, null, "__"); // // __"a": 1,// __"b": 2,// __"c": 3,// __"d": // ____"e": 4// __// lấy một ví dụ nhỏng ta có thể lược bỏ dữ liệu nhạy cảm nlỗi password thoát ra khỏi Object bởi JSON.stringify().

const obj = name: "John Doe", password: "isLuckyman", nested: hashedPassword: "c3RhcmdhemVy" ;JSON.stringify(obj, function replacer(key, val) if(key.match(/password/i)) return undefined; return val;);// ""name":"John Doe","nested": "

Hàm toJSON()

lúc trải qua hàm JSON.stringify() ví như bên trong Object tất cả hàm toJSON(), thì nó sẻ trả về công dụng của hàm này.

const obj = name: "John Doe", nested: test: "nothing khổng lồ show", toJSON: () => "test" ;JSON.stringify(obj);// ""name":"John Doe","nested":"test""Rất những tlỗi viện sử dụng JSON.stringify() kết hợp toJSON() nhằm bảo đảm an toàn output dịp serialize ra đúng cùng với mong ước nhỏng Moment objects với Mongoose documents. Hy vọng bài viết để giúp những bạn có thể nắm rõ với thực hiện JSON.stringigy() phù hợp và tác dụng.