Juvenile là gì

<"dʒu:vənail>
*tính từ
 (pháp lý) chưa tới tuổi trưởng thành; vị thành niên
 juvenile crime
 tầy vị thành niên
 juvenile delinquency
 tình trạng thiếu niên phạm tội
 juvenile court
 toà án giành riêng cho thiếu niên phạm pháp
 juvenile delinquent/offender
 bạn thanh niên phi pháp
 không chín chắn; tthấp con
 a juvenile sense of humour
 một ý thức vui nhộn ttốt con
 stop being so juvenile!
 chớ ra vẻ trẻ em điều này nữa!
*danh từ
 tín đồ không đến tuổi cứng cáp, vị thành niên
 diễn viên vào vai vị thành niên
 khổng lồ play the juvenile lead
 đóngvai chính vị thành niên

juvenile▸ adjective1juvenile offenders: YOUNG, teenage, adolescent, junior, pubescent, pre-pubescent.

Bạn đang xem: Juvenile là gì

2juvenile behaviour: CHILDISH, immature, puerile, infantile, babyish; jejune, inexperienced, callow, green, unsophisticated, naive sầu, foolish, silly.Oppositesadult, mature.▸ noun many victims are juveniles: YOUNG PERSON, youngster, child, teenager, adolescent, minor, junior; informal kid.Oppositesadult.

Xem thêm: 30+ Mẫu Slide Powerpoint Đẹp Đơn Giản, 30 Mẫu Slide Powerpoint Đẹp, Miễn Phí Của Google


■ ngulặng sinh
juvenile drainage: lưới sông ngulặng sinh
juvenile spring: mạch nước nguim sinh
juvenile water: nước ngulặng sinh
■ trẻ
Lĩnh vực: hóa học & đồ gia dụng liệu
■ new sinh
juvenile gas: khí mới sinh

* tính từ - (thuộc) tkhô cứng thiếu niên; tất cả đặc thù thanh khô thiếu niên; hợp với tkhô hanh thiếu hụt niên* danh từ - thanh khô niên, thiếu thốn niên - (số nhiều) sách mang đến tkhô hanh thiếu thốn niên
juvenile<"dʒu:vənʌɪl>■ adjective 1》 for or relating to lớn young people, birds, or animals. 2》 childish. ■ noun a young person, bird, or animal. ⁃ Law a person below the age at which ordinary criminal prosecution is possible (18 in most countries). Derivatives
juvenility-"nɪlɪti noun juvenilize or juveniliseverb OriginC17: from L. juvenilis, from juvenis "young, a young person".
I
noun a young person, not fully developed • Syn: juvenile person• Ant: adult • Hypernyms: person , individual , someone , sometoàn thân , mortal , soul Hyponyms:preteen , preteenager , adolescent , stripling , teenager , teen , child , kid , youngster , minor , shaver , nipper , small fry , tiddler , tike , tyke , fry , nestling , ingenue , young person , youth , younker , spring chicken • Part Meronyms: juvenile bodyII adjective1. of or relating to or characteristic of or appropriate for children or young people ( Freq. 1)- juvenile diabetes- juvenile fashions• Pertains khổng lồ noun: youth• Derivationally related forms: juvenility2. displaying or suggesting a laông xã of maturity- adolescent insecurity- jejune responses lớn our problems- their behavior was juvenile- puerile jokes • Syn: adolescent , jejune , puerile• Similar to: immature• Derivationally related forms: puerility (for: puerile ), juvenility , jejuneness (for: jejune ), jejunity (for: jejune )