Ký hiệu nghĩa là gì

Lúc chat hoặc comment trên Facebook nhưng chúng ta nhận thấy ký kết hiệu ^^ thì nghĩa là vui vười, vị ^^ nhìn giống hình hai con mắt sẽ cười.

Dường như, còn có nhiều ký hiệu nữa được dùng bên trên Facebook. Sau đó là list hồ hết ký kết hiệu phổ biến nhất:

:-) tức là cười (smile)