Phân biệt và cách sử dụng các loại join trong mssql server

1. Các loại Join trong SQLHôm nay mình trình bày thêm về các câu lệnh Squốc lộ Join, các loại Join trong SQLJOIN là phép liên kết dữ liệu từ rất nhiều bảng lại cùng nhau, nối 2 bảng, 3 bảng.. cùng nhau. Lúc bạn cần truy nã vấn những cột dữ liệu từ không ít bảng khác biệt để trả về trong cùng một tập kết quả , bạn nên cần sử dụng JOIN. 2 bảng kết nối được cùng nhau khi có một trường phổ biến giữa 2 bảng này.

Bạn đang xem: Phân biệt và cách sử dụng các loại join trong mssql server

1.1 INNER JOIN (Hoặc JOIN)

INNER JOIN (Hoặc JOIN): Trả về hoàn toàn các sản phẩm Lúc bao gồm ít nhất một quý giá làm việc cả nhị bảng

*

1.2 LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN)

LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN): Trả lại hầu hết các chiếc từ bỏ bảng phía bên trái, với các chiếc đúng với điều kiện từ bỏ bảng mặt phải

*

1.3 RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN)

RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN): Trả lại hoàn toàn các mặt hàng tự bảng mặt phải, và các chiếc vừa lòng ĐK trường đoản cú bảng bên trái

*

1.4 FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN)

FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN): Trả về hầu như những chiếc đúng với cùng 1 trong những bảng.

*

2. Câu lệnh Squốc lộ Join

2.1 Câu lệnh INNER JOIN

INNER JOIN trả về kết quả là những bản ghi cơ mà trường được join hai bảng khớp nhau, các bản ghi chỉ xuất hiện nay một trong nhị bảng sẽ ảnh hưởng loại.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Strut Là Gì Nghĩa Của Từ Strut

Có thể vậy INNER JOIN bởi vì JOIN. Ý nghĩa với kết quả là hệt nhau.

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

INNER JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

INNER JOIN các table

SELECT column_list

FROM table1

INNER JOIN table2 ON join_condition1

INNER JOIN table3 ON join_condition2

Ví Dụ:

Có bảng khach_hang với ban bố nlỗi sau:

*

Có bảng order_kh với thông báo nhỏng sau:

*

=> Ở 2 bảng trên thì thấy rằng MaKH được phản ánh là mã quý khách ở bảng khach_hang, mối quan lại hệ 2 bảng là cột MaKH

Chúng ta chạy câu lệnh SQL join sau đây, và xem kết quả trả ra, sẽ lấy ra nlỗi sau:

Select * from lanptp.khach_hang as KH

Join lanptp.order_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

*

2.2 Câu lệnh LEFT OUTER JOIN

LEFT OUTER JOIN là từ khóa trả về toàn bộ các sản phẩm (rows) từ bảng phía bên trái (table1), với những mặt hàng tương ứng trong bảng bên phải (table2). Chấp dấn cả tài liệu NULL sinh hoạt bảng 2.

LEFT OUTER JOIN hay nói một cách khác là LEFT JOIN

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

LEFT JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

LEFT JOIN cũng có thể join nhiều table

SELECT column_list

FROM table1

LEFT JOIN table2 ON join_condition1

LEFT JOIN table3 ON join_condition2

Ví dụ: Vẫn với data như 2 bảng ở trên khach_hang, order_kh Lúc sử dụng câu lệnh Left Join kết quả sẽ trả ra nlỗi sau:

Select * from lanptp.khach_hang as KH

Left join lanptp.order_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

*

2.3 Câu lệnh RIGHT OUTER JOIN

RIGHT OUTER JOIN là từ bỏ khóa trả về toàn thể những sản phẩm (rows) từ bỏ bảng mặt phải (table1), với những sản phẩm tương ứng vào bảng bên trái (table2). Chấp dìm cả dữ liệu NULL nghỉ ngơi bảng 2. ngược lại với LEFT JOIN

RIGHT OUTER JOIN hay còn được gọi là RIGHT JOIN

Cú pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

RIGHT JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name;

Vẫn với data 2 bảng trên các người tiêu dùng hãy thử chạy câu lệnh RIGHT JOIN nhé!

RIGHT JOIN cũng có thể join các table

SELECT column_list

FROM table1

RIGHT JOIN table2 ON join_condition1

RIGHT JOIN table3 ON join_condition2

2.4 Câu lệnh FULL OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN là sự việc phối hợp của LEFT JOIN với RIGHT JOIN

Cú Pháp:

SELECT column_name(s)

FROM table1

FULL OUTER JOIN table2

ON table1.column_name = table2.column_name

WHERE condition;

3. Kết Luận

Ở bên trên mình đã trình bày với các quý khách về Các loại Join vào Squốc lộ và câu lệnh đi kèm, trong các bước thực hành các người mua hàng có thể kết hợp thêm các câu SQL DISTINCT, Squốc lộ Where,SQL And Or, SQL Count, Squốc lộ ORDER BY, SQL GROUPhường BY, SQL HAVING,... để truy hỏi vấn theo yêu thương cầu mang ra data nhé!. Các người mua hàng bắt buộc xem thêm để rất có thể hiểu sâu rộng, kết hợp giữa các câu lệnh với nhau để thực hành thực tế xuất sắc các câu lệnh vào MySQL và áp dụng tác dụng nó vào các bước của khách hàng. quý khách hàng rất có thể tham khảo Website ở link tư liệu tìm hiểu thêm dưới nhằm có thể học cùng thực hành một cách tốt nhất!